Vytautas Mačaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Mačaitis, Vytautas; Jurgo, Marijan; Charlamov, Jevgenij; Barzdėnas, Vaidotas. A 3.0 – 3.6 GHz LC-VCO with ETSPC Frequency Divider in 0.18-micron CMOS technology. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. Ljubljana : Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials-MIDEM. ISSN 0352-9045. Vol. 46, no. 1 (2016), p. 36-41.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Mačaitis Vytautas; Barzdėnas, Vaidotas; Navickas, Romualdas. Design of 4.48–5.89 GHz LC-VCO in 65 nm RF CMOS Technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 20, no.2 (2014), p. 44-47.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2015 - Mačaitis Vytautas; Navickas, Romualdas. CMOS technology based LC VCO review. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). New York : IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. [1-4].. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Mačaitis Vytautas; Barzdėnas, Vaidotas. Aukštadažnių, 65 nm KMOP technologijos, LC įtampa valdomų generatorių projektavimas ir tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 198-201.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Baltrėnas, Pranas; Mačaitis Kęstutis; Mačaitis Vytautas. Šaldytuvų elektromagnetinių laukų tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 4 (2013), p. 369-375.. [M.kr.:04T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Mačaitis, Vytautas; Jurgo, Marijan; Barzdėnas, Vaidotas. Įtampa valdomo generatoriaus projektavimas ir tyrimas KMOP 65 NM technologijoje. Studentų mokslinė praktika 2012. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786795, p. 190-192.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]