Aleksandr Vasjanov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Barzdėnas Vaidotas; Gražulevičius Gediminas; Vasjanov Aleksandr. A new approach for the successful team building in VLSI design projects. International Journal of Engineering Education. Rossmore: TEMPUS Publications. ISSN 0949-149X. Vol. 33, iss. 5 (2017), p. 1618-1626. [M.kr.:01T]
2016 - Vasjanov Aleksandr; Barzdėnas Vaidotas. 0.18 μm CMOS power amplifier architecture comparison for a wideband Doherty configuration. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. Ljubljana: Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials-MIDEM. ISSN 0352-9045. Vol. 46, no. 2 (2016), p. 74-79. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2017 - Vasjanov Aleksandr; Barzdėnas Vaidotas. Comparison of CMOS power amplifier topologies for a wideband Doherty architecture. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639986, p. 1-4. [M.kr.:01T]
2015 - Vasjanov Aleksandr; Barzdėnas Vaidotas. Design of a time-gain-compensation amplifier for ultrasonic echo signal processing. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 Apri, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Vasjanov Aleksandr; Barzdėnas Vaidotas. 65 nm KMOP technologijos histerezinio komparatoriaus projektavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 2 (2014), p. 202-205. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Vasjanov Aleksandr; Barzdėnas Vaidotas; Liobe John. Implementing OCEAN scripts in RF circuit design. NORCHIP 2013: Vilnius, Lithuania, 11-12 Nov. 2013. New York: IEEE, 2013. ISBN 9781479916474, p. [1-4]. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2013 - Vasjanov Aleksandr; Barzdėnas Vaidotas. Ultragarsinio signalo aido slopinimo laike kompensavimo stiprintuvas. Telekomunikacijos ir elektronika - 2013 = Telecommunications and electronics - 2013 : studentų mokslinės konferencijos programa ir pranešimų medžiaga, 2013 m. balandžio 4 d. / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija, 2013, p. 42-45. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2013 - Vasjanov Aleksandr; Barzdėnas Vaidotas. Ultragarsinio signalo aido slopinimo laike kompensavimo stiprintuvo tyrimas. Studentų mokslinė praktika 2013 : konferencijos pranešimų santraukos, I dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2013. ISBN 978995561363, p. 255-257. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]