Dainius Udris

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Gavelis Vytenis; Valaitis Vytautas; Udris, Dainius. Piezoelectric force sensors for hexapod transportation platform. Transport. Vilnius : Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 30, no. 3 (2015), p. 294-297.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Valaitis Vytautas; Luneckas, Tomas; Luneckas, Mindaugas; Udris, Dainius. Minimizing hexapod robot foot deviations using multilayer perceptron. International Journal of Advanced Robotic Systems. Rijeka : InTech. ISSN 1729-8806. Vol. 12 (2015), p. [1-8].. [M.kr.:01T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Udris, Dainius; Ferreira N. M. F.. Hexapod robot energy consumption dependence on body elevation and step height. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 20, no. 7 (2014), p. 7-10.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Klevinskis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Udris, Dainius. Theoretical research of mechanical behaviour of magneto-rheological fluid. Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.5 (2013), p. 539-543.. [M.kr.:01T; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Udris, Dainius; Lisauskas, Saulius. Investigation of precise flat angle positioning controller. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 6 (2013), p. 3-6.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Lisauskas, Saulius; Udris, Dainius; Uznys, Donatas. Direct torque control of induction drive using fuzzy controller. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 5 (2013), p. 13-16.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Algorithm of combined simplex search with state recognition. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2008, No. 1(81), p. 11-14.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Statistical characteristics of a simplex search with the aim drift. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials: a collection of papers from the 1st international conference (MSM 2005), Vilnius, Lithuania, 20-23 October 2005. Uetikon-Zurich : Trans Tech Publications Inc.. ISSN 1012-0394. Vol. 113, (2006), p. 147-150.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2016 - Esteban, Dario Delgado; Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Kriaučiūnas, Jonas; Udris, Dainius. Statically stable hexapod robot body construction. AIEEE’2016. Washington : IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. [1-4].. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Navakauskas, Dalius; Paulikas, Šarūnas; Plonis, Darius; Udris, Dainius. Proceedings of the 2016 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream' 2016) Foreword from the eStream'2016 Organizers. 2016 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). New York : IEEE, 2016. ISBN 9781509015160, p. [1-3].. [M.kr.:01T; 08S; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2016 - Skaburskytė, Aistė; Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Kriaučiūnas, Jonas; Udris, Dainius. Hexapod robot gait stability investigation. AIEEE’2016. Washington : IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. [1-4].. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Luneckas, Mindaugas; Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Hexapod walking robot energy consumption dependence on the number of legs set on the surface. ECT-2013. Kaunas : Technologija, 2013. ISSN 1822-5934, p. 25-28.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Hexapod kinematic model optimization for control system. ECT - 2012: proceedings of the 7th international conference on electrical and control technologies, May 3-4, 2012, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2012. ISSN 1822-5934, p. 113-116.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2011 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Hexapod robot motion simulation. ECT - 2011: proceedings of the 6th international conference on electrical and control technologies, May 5-6, 2011, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2011. ISSN 1822-5934, p. 31-34.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. The simplified hexapod robot control metod. ECT - 2010. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 1822-5934, p. 37-40.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Research of hexapod robot motion in irregular terrain. Solid State Phenomena. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. Vol. 164 (2010), p. 431-434.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Šakalinis, Sigitas; Udris, Dainius. Improvement of precise angle control system. Solid State Phenomena. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2010. ISSN 1012-0394. Vol. 164 (2010), p. 91-94.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Šakalinis, Sigitas; Udris, Dainius. Accuracy enhancement of angular positioning drive. ECT - 2010. Kaunas : Technologija, 2010. ISSN 1822-5934, p. 134-137.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Optimization of hexapod robot locomotion. ECT - 2009: proceedings of the 4th international conference on electrical and control technologies, May 7-8, 2009, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2009. ISSN 1822-5934, p. 40-43.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Luneckas, Tomas; Luneckas, Mindaugas; Udris, Dainius. Real-time online feet trajectory generation method for hexapod robot. Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich : Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2015, Vol. 220-221, p. 148-152.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Terrain evaluation method for hexapod robot. World Academy of Science, Engineering and Technology. International conference on electrical, computer, electronics, communication engineering. Zurich : World Academy of Science. ISSN 2010-376X. 2013, iss. 73, p. 59-62.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Calculation of theoretical statistical characteristics of simplex search with the aim drift. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2006, No. 5(69), p. 17-20.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Simpleksinės paieškos tyrimas tikslinimo etape. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 5(54), p. 47-51.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Simpleksinės paieškos tyrimas tikslinimo etape. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 5(54), p. 47.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2003 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Simpleksinės būsenas atpažįstančios paieškos sintezė ir tyrimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 7(49), p. 47-51.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2003 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Kombinuotos simpleksinės paieškos statistinė analizė. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2(44), p. 60-64.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Kombinuotos simpleksinės paieškos statistinės charakteristikos. Automatika ir valdymo technologijos-2000. Kaunas : Technologija, 2000. ISBN 998613756X, p. 22-24.. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Rinkevičienė, Roma; Paulikas Šarūnas; Udris, Dainius; Pomarnacki, Raimondas. Elektronikos fakultete gimsta nauji inžineriniai sprendimai. Structum. Vilnius : UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, birželis [Nr. 6], p. 30-31.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Hexapod robot kinematic model. 7th international conference "Mechatronic Systems and Materials" (MSM 2011), 7-9 July 2011, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2011. ISSN 1822-8283, p. 79.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Udris, Dainius; Šakalinis, Sigitas. Improvement of precise angle control system. The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials". MSM-2009. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284932, p. 121.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2009 - Luneckas, Tomas; Udris, Dainius. Analysis of hexapod robot motion in irregular terrain. The 5th International Conference "Mechatronic Systems and Materials". MSM-2009. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284932, p. 121-122.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2007 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Algorithm of combined simplex search with state recognition. 3rd International conference "Mechatronic systems and materials" (MSM 2007).27-29 September, 2007, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija.. ISSN 1822-8283. 2007, p. 273.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2005 - Dambrauskas Algirdas; Udris, Dainius. Statistical characteristics of simplex search with the aim drift. International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM 2005. Vilnius : Technika, 2005. ISBN 9986059003, p. 55-59.. [M.kr.:09T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2003 - Udris, Dainius. Simpleksinės paieškos sistema. s. n, 109 lap. :. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 7.786]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2016 - Navakauskas, Dalius; Paulikas, Šarūnas; Plonis, Darius; Udris, Dainius. 2016 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 19, 2016, Vilnius, Lithuania. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). ISSN 9781509015160, 72 p.. [M.kr.:01T; 07T] [Aut.lankų sk.: 5.143]
2015 - Navakauskas, Dalius; Paulikas, Šarūnas; Plonis, Darius; Udris, Dainius. 2015 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). ISSN 9781467374453, 112 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 8.000]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2012 - Poška, Algimantas Juozas; Udris, Dainius. Technologinių kompleksų automatizavimas. Technika. ISSN 9786094571725, 128 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 5.940]
2008 - Udris, Dainius. Elektroniniai galios keitikliai. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 157 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 11.214]
2000 - Poška Algimantas Juozas; Udris, Dainius. Skaitmeninis sistemų valdymas. Technika, 75 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 5.357]

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Rinkevičienė, Roma; Udris, Dainius. Mechatronics equipments. Technika. ISSN 9786094571572, 110 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 4.460]