Martynas Šapurov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Bielskis Edvardas; Baškys, Algirdas; Šapurov, Martynas. Impact of transformer design on flyback converter voltage spikes. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 22, no. 5 (2016), p. 58-61.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2013 - Šapurov, Martynas; Bleizgys, Vytautas; Baškys Algirdas; Zubavičius, Raimondas. AC induction motor speed stabilization technique based on amplitude control. Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS'2013. Kaunas : Technologija, 2013. ISSN 2345-0088, p. 237-240.. [M.kr.:02T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Bielskis Edvardas; Šapurov, Martynas; Platakis, Andrius. Elektros tinklo mikroinverterio naudingumo faktoriaus tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 296-301.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Zubavičius Raimondas; Paulauskas Nerijus; Šapurov, Martynas. Šešiakojo žingsniuojančio roboto valdymas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 96-100.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Šapurov, Martynas; Zubavičius Raimondas; Bleizgys, Vytautas. Pastovaus slydimo asinchroninio elektros variklio rotoriaus greičio valdymo metodas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 139-142.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Šapurov, Martynas; Bleizgys, Vytautas; Baškys, Algirdas; Zubavičius Raimondas; Platakis, Andrius; Gražulevičius, Gediminas. Slip control - based AC induction motor speed stabilization system. Proceedings of the 18th International Conference ELECTRONICS 2014, Kaunas University of Technology, June 16-18, 2014, Palanga, Lietuva. Kaunas : Technologija, 2014. ISBN 9786090210659, p. 4-7.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]