Arvydas Stankevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas; Gulbinovič, Lech; Stankevičius, Arvydas; Poviliauskas, Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Naruškevičius Leonas; Šimkūnaitė Birutė; Valiulienė Genovaitė; Žielienė Albina; Jasulaitienė Vitalija; Sudavičius Aloyzas; Baranauskas Mykolas; Pakštas Vidas; Stankevičius, Arvydas. Co2S3 thin layer: unusual electrochemical behaviour during direct Ni electroplating. Transactions of the institute of metal finishing. Leeds : Maney publishing. ISSN 0020-2967. Vol. 85, iss.4 (2007), p. 207-211.. [M.kr.:02P; 03P; 08T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Rozovskis Grigorijus; Naruškevičius Leonas; Šimkūnaitė Birutė; Sudavičius Aloyzas; Kaliničenko Aleksandr; Baranauskas Mykolas; Stankevičius, Arvydas. Kobalto ir bismuto sulfidų sluoksnių, sudarytų pasikartojančios joninio sluoksnio adsorbcijos ir reakcijos metodu naudojantis Co(III) ir Bi(III) junginių koloidiniais tirpalais, savybės. Cheminė technologija. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1231. 2005, Nr. 3(37), p. 26-31.. [M.kr.:05T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gulbinovič, Lech; Stankevičius, Arvydas. Computer system survivability evaluation based on risk analysis. Information systems architecture and technology: web information systems engineering, knowledge discovery and hybrid computing. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. ISBN 9788374936309, p. 291-301.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.786]