Darius Poviliauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2012 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas; Gulbinovič, Lech; Stankevičius, Arvydas; Poviliauskas, Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Barzdėnas, Vaidotas; Poviliauskas, Darius; Gražulevičius, Gediminas; Kiela, Karolis. Design of an 8-bit 1GS/s F&I ADC in 0,13μm SiGe BiCMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 6 (2012), p. 55-58.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius. Modeling of signals in subnanosecond analog-to-digital information converters. Informatica. Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. Vol. 15, no. 1 (2004), p. 77-92.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2007 - Jasonis, Vaidas; Poviliauskas, Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Simulation of the integrated signal folding circuit with P–Spice. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2007, No. 1(73), p. 37-40.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Jasonis, Vaidas; Poviliauskas, Darius. Signal simulation in folding and interpolating integrated ADC. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2007, No. 5(77), p. 29-32.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius; Jasonis, Vaidas. Transient analysis of subnanosecond integrated ADCs. Russian Microelectronics. New York : MAIK Nauka/Interperiodic.. ISSN 1063-7397. Vol. 34, no. 3 (2005), p. 187-201.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius; Jasonis, Vaidas. Расчет переходных процессов в цепях интегральных аналого-цифровых преобразователей субнаносекундного диапазона. Микроэлектроника. Москва : Наука.. ISSN 0544-1269. Т. 34, № 3 (2005), p. 225-240.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2002 - Poviliauskas, Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Signalų modeliavimas subnanosekundinio diapazono ASK komparatorių grandinėse. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, 7 (42), p. 21-24.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2002 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius. Modelling of transitional processes in comparator circuits of the microwave band ADC. Электроника и связь. Киев : КПI.. ISSN 1811-4512. 2002, no. 17, p. 75-79.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2002 - Poviliauskas, Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Gigahercinio diapazono ASK projektavimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1215. 2002, nr. 1 (36), p. 58-60.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2001 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius. Signalų-modeliavimas-ASK-komparatorių-įėjimo-grandinėse. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2001, nr. 5(34), p. 48-54.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2001 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius. Investigation of dynamics in the comparator circuits of the subnanosecond analog-to-digital converter. Электроника и связь. Киев : КПI. ISSN 1811-4512. 2001, no. 12, p. 92-101.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2001 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius. Analoginių-skaitmeninių informacijos keitiklių komparatorių grandyno topologijos architektūra ir parametrų skaičiavimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2001, nr. 1(30), p. 15-21.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2000 - Marcinkevičius Albinas Jonas; Poviliauskas, Darius. AKK komparatorių grandinių srovių ir įtampų diferencialinės lytys. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2000, nr. 4 (27), p. 28-31.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Poviliauskas, Darius; Marcinkevičius Albinas Jonas. Modeling overvoltage in comparator circuits of the subnanosecond range ADC. EMD'2002: XII international conference on electromagnetic disturbances. ISBN 9955092653, p. 81-83.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2001 - Poviliauskas, Darius. Parazitiniai efektai greitaveikių ASK komparatorių grandynuose. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2001 m. kovo 16 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2001, p. 101-114.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2000 - Poviliauskas, Darius. Komparatorių elektrinės schemos integriniams ASK. Trečiosios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. kovo 17 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2000, p. 48-61.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.000]
1999 - Poviliauskas, Darius. Strobuojami komparatoriai spartiems analoginiams skaitmeniniams keitikliams. Antrosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. kovo 19 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 1999, p. 56-63.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2002 - Poviliauskas, Darius. Sparčių analoginių-skaitmeninių keitiklių komparatorių grandyno dinamikos tyrimas ir projektavimas. s. n, 123 lap. :. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 8.786]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2009 - Poviliauskas, Darius. Integrinių grandynų projektavimas. Technika. ISSN 9789955285205, 96 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 4.770]