Raimondas Pomarnacki

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Pomarnacki, Raimondas; Krukonis, Audrius; Urbanavičius Vytautas. Acceleration techniques for analysis of microstrip structures. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 5 (2014), p. 108-111.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Pomarnacki, Raimondas; Urbanavičius Vytautas. Parallel algorithms for the synthesis of the multi-tapped meander delay lines. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 19, no.7 (2013), p. 72-75.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Pomarnacki, Raimondas; Gurskas, Antanas; Urbanavičius Vytautas. Topology synthesis of the Multi-Tapped Meander Delay Line using Monte Carlo method. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 8 (2012), p. 41-44.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Pomarnacki, Raimondas; Krukonis, Audrius; Urbanavičius Vytautas. Parallel algorithm for the Quasi-TEM analysis of microstrip multiconductor line. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2010, No.5(101), p. 83-86.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2008 - Urbanavičius, Vytautas; Pomarnacki, Raimondas. Models of multiconductor line with a non-homogeneous dielectric. EMD 2008: proceedings of the 18th International Conference on Electromagnetic Disturbances. September 25-26 2008,Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika.. ISSN 1822-3249. 2008, p. 203-208.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Pomarnacki, Raimondas; Krukonis, Audrius. Lygiagrečioji daugialaidžių mikrojuostelinių linijų sintezė. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 1 (2011), p. 104-109.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2010 - Pomarnacki, Raimondas. Dispersinės lygties sprendimo būdai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika.. ISSN 2029-2341. T. 2, nr. 1 (2010), p. 112-116.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2009 - Pomarnacki, Raimondas; Urbanavičius, Vytautas. Parallel system for analysis of meander delay line. XXXII międzynarodowa konferencja z podstaw elektrotechniki i teorii obwodów: IC-SPETO 2009. Gliwice : Politechnika Śląska, 2009, p. [1-4].. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2014 - Rinkevičienė, Roma; Paulikas Šarūnas; Udris, Dainius; Pomarnacki, Raimondas. Elektronikos fakultete gimsta nauji inžineriniai sprendimai. Structum. Vilnius : UAB "S Media Group". ISSN 2335-2116. 2014, birželis [Nr. 6], p. 30-31.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2011 - Pomarnacki, Raimondas. Elektrodinaminių lėtinimo įtaisų tyrimas taikant lygiagrečiąsias kompiuterines sistemas. Technika. ISSN 9786094570162, 134 p. :. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 12.500]