Nerijus Paulauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Paulauskas, Nerijus; Bagdonas, Ąžuolas-Faustas. Local outlier factor use for the network flow anomaly detection. Security and communication networks. Hoboken, USA : John Wiley & Sons. ISSN 1939-0114. Vol. 8, iss. 18 (2015), p. 4203-4212.. [M.kr.:01T; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Garšva, Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius, Gediminas; Gulbinovič, Lech. Packet inter-arrival time distribution in academic computer network. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 87-90.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas; Gulbinovič, Lech; Stankevičius, Arvydas; Poviliauskas, Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas; Skudutis, Julius. Network scan detection simulation. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2009, No. 2(90), p. 43-46.. [M.kr.:01T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2008 - Paulauskas, Nerijus; Skudutis, Julius. Investigation of the intrusion detection system "Snort" performance. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2008, No. 7(87), p. 15-18.. [M.kr.:01T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2015 - Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gražulevičius, Gediminas. Packet size distribution tendencies in computer network flows. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). New York : IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. [1-6].. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Attacker skill level distribution estimation in the system Mean Time-to-Compromise. Proceedings of the 1st International conference on information technology. 19-21 May, 2008, Poland, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronic, Telecommunication and Informatics. ISBN 9781424422449, p. 463-466.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Computer system security incident analysis. Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems: Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, July 3-6, 2006. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280131, p. 336-339.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Ciplinskas Rimas; Paulauskas, Nerijus. Išskirčių radimo metodų taikymas anomalijoms kompiuterių tinklo paketų srautuose aptikti. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 327-333.. [M.kr.:01T; 09P] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2013 - Zubavičius Raimondas; Paulauskas Nerijus; Šapurov, Martynas. Šešiakojo žingsniuojančio roboto valdymas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 96-100.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Platakis Andrius; Baškys Algirdas; Paulauskas Nerijus. Limited active harmonic compensation in a grid-connected photovoltaic inverter. NORCHIP 2013: Vilnius, Lithuania, 11-12 Nov. 2013. New York : IEEE, 2013. ISBN 9781479916474, p. [1-4].. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gražulevičius, Gediminas; Gulbinovič, Lech. Academic computer network traffic statistical analysis. 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC), 25-27 April 2012, Vilnius, Lietuva. Piscataway : IEEE, 2012. ISBN 9781467316729, p. 100-105.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Computer system attack classification. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 2(66), p. 84-87.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Host scan detection simulation. Information systems architecture and technology. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008.. ISBN 9788374934169, p. 151-161.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. The analysis of threats to academic computer system. Инженерный вестник. Минск : Белорусская инженерная академия.. 2006, № 1(21)/1, p. 73-76.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gulbinovič, Lech; Stankevičius, Arvydas. Computer system survivability evaluation based on risk analysis. Information systems architecture and technology: web information systems engineering, knowledge discovery and hybrid computing. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. ISBN 9788374936309, p. 291-301.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Paulauskas, Nerijus. Kompiuterių sistemos modeliavimas stochastiniais veiklos tinklais. 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA (2008 m. kovo 14 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2008. ISBN 9789955283737, p. 84-96.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2007 - Paulauskas, Nerijus. TCP ir UDP prievadų žvalgos būdai. Elektronika ir elektrotechnika: 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“, įvykusios Vilniuje 2007 m. kovo 16 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2007. ISBN 9789955281849, p. 40-55.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2004 - Paulauskas, Nerijus. Filtrų sintezė skaitmeniniais signalų procesoriais. 7-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2004 m. kovo 19 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986058031, p. 97-102.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2014 - Bagdonas, Ąžuolas-Faustas; Paulauskas Nerijus. Lokalių išskirčių faktorių algoritmo taikymas tinklo srauto anomalijoms aptikti. Studentų mokslinė praktika 2014. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2014. ISBN 9786094170911, p. 199-201.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2009 - Paulauskas, Nerijus. Incidentų kompiuterių sistemose tyrimas ir saugumo lygio įvertinimas. Technika. ISSN 9789955284208, 135 p. :. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 9.643]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Paulauskas, Nerijus; Daškevičius, Vladislavas. Computer peripherals. Technika. ISSN 9786094571602, 122 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 4.580]
2012 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Computer networks. Technika. ISSN 9786094571619, 166 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 6.160]