Marijan Jurgo

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Design of gigahertz tuning range 5 GHz LC digitally controlled oscillator in 0.18 μm CMOS. Journal of electrical engineering-Elektrotechnicky casopis. Bratislava: Slovak University of Technology. ISSN 1335-3632. Vol. 67, no. 2 (2016), p. 143-148. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Mačaitis Vytautas; Jurgo Marijan; Charlamov Jevgenij; Barzdėnas Vaidotas. A 3.0 – 3.6 GHz LC-VCO with ETSPC Frequency Divider in 0.18-micron CMOS technology. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. Ljubljana: Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials-MIDEM. ISSN 0352-9045. Vol. 46, no. 1 (2016), p. 36-41. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jurgo Marijan; Kiela Karolis; Navickas Romualdas. Design of low noise 10 GHz divide by 16…511 frequency divider. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no. 6 (2013), p. 87-90. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Design of a linear-in-dB power detector in 65nm CMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 19, no.10 (2013), p. 91-94. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Laikinio skaitmeninio keitiklio skiriamosios gebos didinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 3 (2017), p. 318-323. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Dual mode 4th order active-RC low-pass filter with tunable cut-off frequency from 3 MHz to 20 MHz in 65 nm CMOS. Przegląd elektrotechniczny = Electrical review. Warsaw: Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 93, iss. 1 (2017), p. 263-267. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Kladovščikov Leonid. Integrinių analoginių filtrų savaiminio derinimo sistemos projektavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 308-314. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Dažnio sintezatorių daugiastandarčiams bevielio ryšio siųstuvams ir imtuvams analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 302-307. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jurgo Marijan. Visiškai skaitmeninė fazės derinimo kilpa. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 128-132. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan. Operacinių stiprintuvų parametrų tyrimas 0,18 μm ir 65 nm KMOP technologijose. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 133-138. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Nanometrinio fazės derinimo kilpos integrinio grandyno projektavimas. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786610, p. 377-378. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Mačaitis Vytautas; Jurgo Marijan; Barzdėnas Vaidotas. Įtampa valdomo generatoriaus projektavimas ir tyrimas KMOP 65 NM technologijoje. Studentų mokslinė praktika 2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786795, p. 190-192. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]