Marijan Jurgo

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Jurgo, Marijan; Navickas, Romualdas. Design of gigahertz tuning range 5 GHz LC digitally controlled oscillator in 0.18 μm CMOS. Journal of electrical engineering-Elektrotechnický časopis. Bratislava : Slovak University of Technology. ISSN 1335-3632. Vol. 67, no. 2 (2016), p. 143-148.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Mačaitis, Vytautas; Jurgo, Marijan; Charlamov, Jevgenij; Barzdėnas, Vaidotas. A 3.0 – 3.6 GHz LC-VCO with ETSPC Frequency Divider in 0.18-micron CMOS technology. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. Ljubljana : Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials-MIDEM. ISSN 0352-9045. Vol. 46, no. 1 (2016), p. 36-41.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jurgo, Marijan; Kiela, Karolis; Navickas, Romualdas. Design of low noise 10 GHz divide by 16…511 frequency divider. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 19, no. 6 (2013), p. 87-90.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Kiela, Karolis; Jurgo, Marijan; Navickas, Romualdas. Design of a linear-in-dB power detector in 65nm CMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol 19, no.10 (2013), p. 91-94.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Kiela, Karolis; Jurgo, Marijan; Navickas, Romualdas. Dual mode 4th order active-RC low-pass filter with tunable cut-off frequency from 3 MHz to 20 MHz in 65 nm CMOS. Przegląd elektrotechniczny. Warsaw : Wydawnictwo SIGMA-NOT. ISSN 0033-2097. Vol. 93, iss. 1 (2017), p. 263-267.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Kiela, Karolis; Jurgo, Marijan; Kladovščikov Leonid. Integrinių analoginių filtrų savaiminio derinimo sistemos projektavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 308-314.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2016 - Jurgo, Marijan; Navickas, Romualdas. Dažnio sintezatorių daugiastandarčiams bevielio ryšio siųstuvams ir imtuvams analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 302-307.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Jurgo, Marijan. Visiškai skaitmeninė fazės derinimo kilpa. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 128-132.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Kiela, Karolis; Jurgo, Marijan. Operacinių stiprintuvų parametrų tyrimas 0,18 μm ir 65 nm KMOP technologijose. Mokslas – Lietuvos ateitis. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013), p. 133-138.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2012 - Jurgo, Marijan; Navickas, Romualdas. Nanometrinio fazės derinimo kilpos integrinio grandyno projektavimas. Studentų moksliniai tyrimai 2011/2012. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786610, p. 377-378.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2012 - Mačaitis, Vytautas; Jurgo, Marijan; Barzdėnas, Vaidotas. Įtampa valdomo generatoriaus projektavimas ir tyrimas KMOP 65 NM technologijoje. Studentų mokslinė praktika 2012. Vilnius : Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786795, p. 190-192.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.214]