Gediminas Gražulevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas; Gulbinovič Lech. Packet inter-arrival time distribution in academic computer network. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 87-90. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Barzdėnas Vaidotas; Poviliauskas Darius; Gražulevičius Gediminas; Kiela Karolis. Design of an 8-bit 1GS/s F&I ADC in 0,13μm SiGe BiCMOS technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 18, no. 6 (2012), p. 55-58. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2015 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas. Packet size distribution tendencies in computer network flows. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-6. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Garšva Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius Gediminas; Gulbinovič Lech. Academic computer network traffic statistical analysis. 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC), 25-27 April 2012, Vilnius, Lietuva. Piscataway: IEEE, 2012. ISBN 9781467316729, p. 100-105. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Šapurov Martynas; Bleizgys Vytautas; Baškys Algirdas; Zubavičius Raimondas; Platakis Andrius; Gražulevičius Gediminas. Slip control - based AC induction motor speed stabilization system. Proceedings of the 18th International Conference ELECTRONICS 2014, Kaunas University of Technology, June 16-18, Palanga, Lietuva. Kaunas: Technologija. ISBN 9786090210659. 4, p. 4-7. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]