Eimantas Garšva

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2014 - Garšva, Eimantas; Paulauskas Nerijus; Gražulevičius, Gediminas; Gulbinovič, Lech. Packet inter-arrival time distribution in academic computer network. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 3 (2014), p. 87-90.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas; Gulbinovič, Lech; Stankevičius, Arvydas; Poviliauskas, Darius. Survivability modelling of Lithuanian government information system. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 120, no. 4 (2012), p. 95-98.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2009 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas; Skudutis, Julius. Network scan detection simulation. Elektronika ir elektrotechnika. ISSN 1392-1215. 2009, No. 2(90), p. 43-46.. [M.kr.:01T; 07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Garšva, Eimantas. Computer system survivability modelling by using stochastic activity network. SAFECOMP 2006: the 25th International Conference on Computer Safety, Security and Reliability 26-29 September 2006, Gdansk, Poland. Lecture Notes in Computer Science. Berlin : Springer.. ISSN 0302-9743. Vol. 4166 (2006), p. 71-84.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters duomenų bazėje Proceedings

2015 - Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gražulevičius, Gediminas. Packet size distribution tendencies in computer network flows. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). New York : IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. [1-6].. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2008 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Attacker skill level distribution estimation in the system Mean Time-to-Compromise. Proceedings of the 1st International conference on information technology. 19-21 May, 2008, Poland, Gdansk University of Technology, Faculty of Electronic, Telecommunication and Informatics. ISBN 9781424422449, p. 463-466.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Computer system security incident analysis. Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems: Communications, Materials of Doctoral Consortium, Vilnius, July 3-6, 2006. Vilnius : Technika, 2006. ISBN 9955280131, p. 336-339.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2012 - Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gražulevičius, Gediminas; Gulbinovič, Lech. Academic computer network traffic statistical analysis. 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications (BCFIC), 25-27 April 2012, Vilnius, Lietuva. Piscataway : IEEE, 2012. ISBN 9781467316729, p. 100-105.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2006 - Garšva, Eimantas. Kompiuterių sistemos išliekamumo modeliavimas. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 1(65), p. 48-51.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Computer system attack classification. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2006, Nr. 2(66), p. 84-87.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2008 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Host scan detection simulation. Information systems architecture and technology. Wroclaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2008.. ISBN 9788374934169, p. 151-161.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2006 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. The analysis of threats to academic computer system. Инженерный вестник. Минск : Белорусская инженерная академия.. 2006, № 1(21)/1, p. 73-76.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Garšva, Eimantas. Survivability modelling with Petri nets. Известия Белорусской инженерной академии. Минск : Белорусская инженерная академия.. 2005, № 1(19)/1, p. 211-214.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Skudutis, Julius; Daškevičius, Vladislavas; Garšva, Eimantas. Microwave Office programų paketo taikymo lėtinimo sistemoms tirti patirtis. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : Technologija.. ISSN 1392-1215. 2004, Nr. 2(51), p. 68-73.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2011 - Garšva, Eimantas; Paulauskas, Nerijus; Gulbinovič, Lech; Stankevičius, Arvydas. Computer system survivability evaluation based on risk analysis. Information systems architecture and technology: web information systems engineering, knowledge discovery and hybrid computing. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. ISBN 9788374936309, p. 291-301.. [M.kr.:07T] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2004 - Garšva, Eimantas. Kompiuterių sistemos saugumos įvertinimas išliekamumu. 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos " Lietuva be mokslo- Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2003 m. kovo 14 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2004. ISBN 9986056950, p. 64-69.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2002 - Garšva, Eimantas. Kompiuterinės sistemos modeliavimas grafų atakų įvertinimui. 5-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2002 m. kovo 15 d., medžiaga. Vilnius : Technika, 2002. ISBN 9986055830, p. 57-63.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Studijų literatūra

Mokymo metodinės priemonės ir kita studijų literatūra

2012 - Paulauskas, Nerijus; Garšva, Eimantas. Computer networks. Technika. ISSN 9786094571619, 166 p.. [M.kr.:01T] [Aut.lankų sk.: 6.160]