Zigmas Balevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2015 - Balevičius Zigmas; Ignatjeva Dalia; Niaura Gediminas; Ignatjev Ilja; Vaičikauskas Viktoras; Babonas Gintautas Jurgis; Valinčius Gintaras. Crowding enhances lipase turnover rate on surface-immobilized substrates. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0927-7765. Vol. 131 (2015), p. 115-121. [M.kr.:01T; 02P; 04P] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2016 - Balevičius Saulius; Keršulis Skirmantas; Mališauskas Mykolas; Klimantavičius Jonas; Stankevič Voitech; Žurauskienė Nerija; Balevičius Zigmas; Plaušinaitienė Valentina; Požela Karolis; Tolvaišienė Sonata. Relaxation of ferromagnetic and paramagnetic state of thin La-Sr-MnO films exposed by high power picosecond duration optical pulses. Proceedings of Euro-Asian pulsed power conference & conference on high-power particle beams (EAPPC - BEAMS - MEGAGAUSS 2016 Estoril) : Estoril, Portugal, 18-22 September, 2016. Estoril: 2016, p. paper no.176 [1-4]. [M.kr.:01T; 02P] [Aut.lankų sk.: 0.286]