Zigmas Balevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Thomson Reuters Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Kovalevich Tatiana; Ndao Abdoulaye; Suarez Miguel; Tumėnas Saulius; Balevičius, Zigmas; Ramanavičius Arūnas; Balevičiūtė Ieva; Häyrinen Markus; Roussey Matthieu; Kuittinen Markku; Grosjean Thierry; Bernal Maria-Pilar. Tunable Bloch surface waves in anisotropic photonic crystals based on lithium niobate thin films. Optics letters. Washington : Optical Society of America. ISSN 0146-9592. Vol. 41, iss. 23 (2016), p. 5616-5619.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Ramanavičius Arūnas; Andriukonis Eivydas; Stirkė Arūnas; Mikoliūnaitė Lina.; Balevičius, Zigmas; Ramanavičienė Almira. Synthesis of polypyrrole within the cell wall of yeast by redox-cycling of [Fe(CN)6]3−/[Fe(CN)6]4−. Enzyme and Microbial Technology. New York, USA : Elsevier Science INC. ISSN 0141-0229. Vol. 83 (2016), p. 40-47.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Viter Roman; Iatsunskyi Igor; Fedorenko Viktoriia; Tumėnas Saulius; Balevičius, Zigmas; Ramanavičius Arūnas; Balme Sebastien; Kempiński Mateusz; Nowaczyk Grzegorz; Jurga Stefan; Bechelany Mikhael. Enhancement of electronic and optical properties of ZnO/Al2O3 nanolaminate coated electrospun nanofibers. Journal of physical chemistry C. Washington, USA : American Chemical Society. ISSN 1932-7447. Vol. 120, iss. 9 (2016), p. 5124-5132.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Viter R.; Balevičius, Zigmas; Abou Chaaya A.; Balevičiūtė Ieva; Tumenas S.; Mikoliunaite L.; Ramanavičius Arūnas; Gertnere Z.; Zalesska A.; Vataman V.; Smyntyna V.; Erts D.; Mielee P.; Bechelany M.. The influence of localized plasmons on the optical properties of Au/ZnO nanostructures. Journal of Materials Chemistry C. Milton : Royal Society of Chemistry. ISSN 2050-7526. Vol. 3, iss. 26 (2015), p. 6815-6821.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Viter R.; Balevičiūtė Ieva; Abou Chaaya A.; Mikoliūnaitė L.; Balevičius, Zigmas; Ramanavičius Arūnas; Zalesska A.; Vataman V.; Smyntyna V.; Gertnere Z.; Erts D.; Mielee P.; Bechelany M.. Optical properties of ultrathin Al2O3/ZnO nanolaminates. Thin Solid Films. Lausanne, Switzerland : Elsevier Science Ltd. ISSN 0040-6090. Vol. 594, Part A (2015), p. 96-100.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Balevičius, Zigmas; Ignatjeva Dalia; Niaura Gediminas; Ignatjev Ilja; Vaičikauskas Viktoras; Babonas Gintautas Jurgis; Valinčius Gintaras. Crowding enhances lipase turnover rate on surface-immobilized substrates. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam : Elsevier B.V.. ISSN 0927-7765. 2015, Vol. 131, p. 115-121.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Balevičius, Zigmas; Balevičiūtė Ieva; Tumėnas Saulius; Tamošaitis Linas; Stirkė Arūnas; Makaravičiūtė Asta; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas. In situ study of ligand–receptor interaction by total internal reflection ellipsometry. Thin Solid Films. Lausanne : Elsevier Science Ltd. ISSN 0040-6090. Vol. 571 (2014), p. 744-748.. [M.kr.:03P] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Balevičius, Zigmas; Makaravičiūtė Asta; Babonas Gintautas-Jurgis; Tumenas S.; Bukauskas V.; Ramanavičienė A.; Ramanavicius A.. Study of optical anisotropy in thin molecular layers by total internal reflection ellipsometry. Sensors and actuators B: Chemical. Lausanne, Switzerland : Elsevier Science. ISSN 0925-4005. 2013, Vol. 181, p. 119-124.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Balevičiūtė Ieva; Balevičius, Zigmas; Makaravičiūtė Asta; Ramanavičienė Almira; Ramanavičius Arūnas. Study of antibody/antigen binding kinetics by total internal reflection ellipsometry. Biosensors and Bioelectronics. Oxford : Elsevier Advanced Technology. ISSN 0956-5663. Vol. 39, iss. 1 (2013), p. 170-176.. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.500]