Gyvenimo aprašymas

Vardas ir pavardė Raimondas Zubavičius
Išsilavinimas
Institucija Kvalifikacijos laipsnis, mokslo laipsnis, pedagoginis vardas Metai
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Elektronikos inžinerijos bakalauro laipnsnis, aukštasis išsilavinimas 2011
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Kompiuterių inžinerijos magistro laipsnis, aukštasis išsilavinimas 2013
Svarbiausios publikacijos, monografijos, meno darbai, patentai
Mokslo kryptis Darbo pavadinimas ir aprašymas Metai
01T Bleizgys Vytautas, Pastovaus slydimo asinchroninio elektros variklio rotoriaus greičio valdymo metodas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 139-142. 2013
01T Paulauskas Nerijus, Šešiakojo žingsniuojančio roboto valdymas // Mokslas – Lietuvos ateitis, Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 2 (2013) p. 96-100. 2013
Svarbiausi pranešimai konferencijose
Data Konferencijos ir pranešimo pavadinimas
2013-01-01 Šapurov Martynas, Bleizgys Vytautas, Baškys Algirdas, Zubavičius Raimondas, AC induction motor speed stabilization technique based on amplitude control // Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems ITELMS'2013, Kaunas : Technologija, 2013 p. 237-240. [Duomenų bazės: Conference Proceedings Citation Index];
Užsienio kalba
A1/2: pradedantis vartotojas; B1/2: pažengęs vartotojas; C1/2: įgudęs vartotojas;
Kalbėjimas Supratimas Rašymas
anglų B1 B1 B1
rusų A2 A2 A2
Dėstomi studijų dalykai
Studijų pakopa Studijų dalykas
Pirmosios pakopos Mikrovaldikliniai įtaisai
Pirmosios pakopos Mikrovaldikliai
Kvalifikacijos tobulinimas (stažuotės, ilgesnės nei 2 savaitės; mokymai, seminarai, ne trumpesni nei 8 akad. val.; išvykos pagal mainų programas)
Institucija Šalis Tematika Laikotarpis
STMicroelectronics Čekija, Praha Įterptinių sistemų programavimas (STM32F0+F3) 2015-2015