Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijos

Magistrantūros studijos

Automatika
Elektros inžinerijos magistrai sėkmingai įsilieja elektros inžinerijos rinkoje, geba atpažinti ir analizuoti naujas elektros ir elektronikos inžinerijos problemas, planuoti jų sprendimo strategijas, projektuoti šiuolaikines automatines ir mechatronines sistemas, automatikos elementus bei įtaisus, vadovauti elektros inžinerijos projektams.
Elektronikos inžinerija
Magistrantūros absolventai pasitelkdami elektronikos inžinerijos žinias ir principus geba įgyvendinti sudėtingus inžinerijos modelius, sistemas ir procesus; dirbti su techniškai neapibrėžta ir neišsamia informacija; kritiškai įvertinti duomenis, sujungti į visumą skirtingų sričių žinias; būti komandos, kurią sudaro įvairių sričių ir lygių atstovai, lyderiais; veiksmingai dirbti ir bendrauti nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Elektros energetikos sistemų inžinerija
Magistrai taikys savo kompetenciją kurdami naujas fotovoltines ir vėjo jėgaines, moderniuosius paskirstymo tinklus ir kitas energetines sistemas dirbdami fotovoltinių elementų gamybos aukštųjų technologijų sektoriuje, saulės, vėjo energetikos  ir panašiuose sektoriuose.
Kompiuterių inžinerija
Absolventai įgytas žinias pritaiko organizacijose, projektuojančiose ar eksploatuojančiose kompiuterių sistemas bei įterptinius kompiuterius ir teikiančiose kompiuterių technologijų paslaugas. Savarankiškai projektuoja šiuolaikinių kompiuterių sistemų aparatinę ir programinę įrangą bei pritaiko esamų kompiuterių sistemų išteklius papildomoms operacijoms ir naujoms įmonių reikmėms. 
Telekomunikacijų inžinerija
Baigę telekomunikacijų inžinerijos studijų programą asmenys gebės valdyti telekomunikacijų sistemas ir įrenginius, vykdyti tyrimus ir kurti telekomunikacijų sistemas, naujas telekomunikacijų paslaugas, organizuoti telekomunikacijų verslą
Informacinės elektroninės sistemos
Baigę atvirojo kodo sistemų specializaciją asmenys turės žinių apie atvirus standartus, programų sąveikumą, suderinamumą, apie atvirojo kodo programinės įrangos kūrimo, komplektavimo, naudojimo ir pritaikymo metodus; turės žinių, reikalingų suprasti atvirojo kodo programinės įrangos kūrimo, naudojimo, pritaikymo principus, sugebės kurti informacines sistemas naudojant atvirojo kodo programinę įrangą; gebės kurti ir eksploatuoti paskirstytąsias atvirojo kodo sistemas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė