Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos fakultetas Studijos Bakalauro studijos

Bakalauro studijos

Elektronikos fakultetas parengia bakalaurus, išmanančius naujausias technologijas, jų vystymosi tendencijas, besidominčius technologijos mokslų naujovėmis, sugebančius jas taikyti įvairiomis aplinkybėmis, formuluoti ir spręsti elektros bei elektronikos inžinerijos problemas, veikti globalizuotoje rinkoje. Stojančiuosius turėtų vilioti perspektyva įvaldyti naujausias informacines ir valdymo technologijas, gebėti kurti naujas elektronines sistemas ir kompiuteriais valdomus įrenginius, dirbti prestižinį, įdomų ir gerai apmokamą darbą, didinti produkcijos ir įmonės konkurencingumą.
Daiktų interneto inžinerija
Daiktų interneto inžinerijos absolventai išmano ir tarpusavyje derina programavimo, įterptinių sistemų, ryšio sistemų, duomenų tinklų, debesų kompiuterijos ir kitas žinias bei gebėjimus.Įgysite įgūdžių programuoti informacines sistemas, valdyti duomenų perdavimo tinklus, taikyti interneto, duomenų gavybos ir debesijos kompiuterijos technologijas.
Automatika
Automatikos studijų programa skirta tiems, kurie nori užsiimti įvairių valdymo sistemų projektavimu, kūrimu ir eksploatavimu.
Absolventai yra pasirengę dirbti įmonėse ir organizacijose, projektuojančiose, modernizuojančiose ir eksploatuojančiose automatizuotus įrenginius bei automatines sistemas, taip pat įvairių pramonės šakų, transporto, energetikos ir statybos įmonėse.
Elektronikos inžinerija
Studijų programa skirta rengti elektronikos inžinerijos bakalaurams, suprantantiems, kaip veikia elektronika, ir mokantiems kurti naujausius elektronikos įtaisus bei kompiuterizuotas elektronines sistemas. 
Elektros energetikos inžinerija
Absolventai gebės projektuoti elektroninius įtaisus, projektuoti ir prižiūrėti energetikos sistemas, vykdyti energetikos sistemų diagnostiką, integruoti elektronikos ir elektros inžinerijos naujoves į esamas energetikos sistemas, atlikti įvairaus sudėtingumo inžinerines užduotis skirtingais valdymo lygmenimis, vykdyti eksperimentus, kurti išmaniąsias elektros ir elektronikos inžinerijos srities sistemas.
Kompiuterių inžinerija
Baigusieji gebės projektuoti, modernizuoti, diegti ir programuoti kompiuterių sistemas, diegti kompiuterių tinklų saugumo priemones. Įgis praktinių projektavimo žinių, gebės kurti, diegti ir taikyti įvairios paskirties įterptinius kompiuterius su mikrovaldikliais, signalų procesoriais ir programuojamomis loginėmis schemomis.
Telekomunikacijų inžinerija
Pagal telekomunikacijų inžinerijos studijų programą parengiami plataus profilio telekomunikacijų technologijų specialistai, kurie išmano ir tarpusavyje derina duomenų tinklų, debesų kompiuterijos, programavimo, elektronikos, vadybos, ekonomikos ir kitas žinias bei gebėjimus.
Informacinių sistemų inžinerija
Studijų programa skirta informacinių sistemų inžinerijos programos bakalaurams rengti. Baigę studijas absolventai išmano naujausių informacinių technologijų (IT) veikimą ir geba pasiūlyti, sukurti ir įdiegti verslui skirtą IT produktą.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė