Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Katedroje aktyviai plėtojami mokslo tyrimai. Šiame skyrelyje galite susipažinti su mūsų tyrimų kryptymis ir darbais.
2013 metais katedra dalyvavo organizuojant seminarus:
Žemiau, neseniai mūsų Vilniuje surengtos tarptautinės konferencijos "2nd Baltic Conference on Future Internet Communications" akimirkos:
 • prezidimiume VGTU Prorektorius A. Čenys
 • plenarinį pranešimą skaito UAB "Omnitel" Vice-prezidentas R. Ryliškis
 • salėje - Prof. A. Kajackas

2006 metai

 1. A. Kajackas. 4 doktorantų disertacijų vadovas; mokslo krypties doktorantūros komisijos narys; R. Leonavičiaus disertacijos gynimo tarybos narys. Rygos Technikos universiteto doktorantų: A. Assars , S. Ilnickij aponentas
 2. R. Pocius. Doktoranto G. Montvilos mokslinis vadovas
 3. Š. Paulikas. Doktoranto Mohamed Itani mokslinis vadovas.

2008 metai

 1. Š. Paulikas 1 disertacijos gynimo tarybos narys; recenzija G. Rutka daktaro disertacijai „The Use of Neural Network Models for Internet Traffic Prediction“, Rygos technikos universitetas. 
 2. Š. Paulikas; A. Kajackas. Kartu su Sofijos technikos universiteto, Telekomunikacijų fakultetu pateikta projekto „Research on Cross Layer Optimization of Telecommunication Resource Allocation“ paraiška Bulgarijos nacionaliniam mokslo fondui.
 3.  R. Pocius. 1 doktoranto mokslinis vadovas, oponavo 1 daktaro disertacijai, parengė 3 ES struktūrinių fondų remiamiems projektams recenzijas, parengė 1 recenziją knygai.
 4.  A. Kajackas 2 disertacijų gynimo tarybos narys ir recenzentas: A. Serackio ir D. Mateikos daktaro disertacijos

2009 metai

 1. Š. Paulikas. 1 doktoranto vadovas, 2 disertacijų gynimo tarybos narys, oponavo 1 disertacijai.
 2. R. Pocius. 1 doktoranto mokslinis vadovas. Parengė 1 recenziją moksliniam straipsniui.
 3. Kajackas. 4 doktorantų mokslinis vadovas. Parengė 1 recenziją moksliniam straipsniui, 2 analitines recenzijos habitacijos procedūrai, 3 disertacijų gynimo tarybos narys ir recenzentas: R. Maskeliūno, R. Laptik. K. Bartniko daktaro disertacijos.
 4. A. Kajackas. 2 recenzijos parengtos Tarptautinių projektų agentūros užsakymu.

2010 metai

 1. Š. Paulikas. Doktorantų M. Itani (VGTU) ir A. Statkaus (VGTU) vadovas, M. Paulino (VGTU) disertacijos gynimo tarybos pirmininkas, R. Gedmanto (KTU) ir G. Masalskio (VGTU) disertacijų gynimo tarybos narys, A. Vindašiaus (VGTU) ir D. Matuzevičiaus (VGTU) disertacijų oponentas.
 2. R. Pocius. G. Montvilos (VGTU) vadovas; R. Gedmanto (KTU) daktaro disertacijos oponentas.
 3. A. Kajackas. Doktorantų D. Balčiūno (VGTU), Š. Stanaičio (VGTU), R. Rainio (VGTU), K. Mikėno (VU) vadovas. Doktorantų R. Laptik (VGTU),  K. Bartnyko (VGTU),  S. Ivanikovo (MII) disertacijų gynimo tarybos narys.

2011 metai

Apgintos daktaro disertacijos
 1. Mohamad Itani. Analysis and Improvement of Multilingual Speech Coding (Įvairių kalbų kalbos signalų kodavimo analizė ir gerinimas). VGTU. 2011‑02‑14 d. Vadovas Šarūnas Paulikas.
 2. Rytis Rainys. Regionų interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai. VGTU, 2011-12-12 d. Vadovas Algimantas Kajackas
Vadovavimas doktorantams ir jų konsultavimas
 1. Vadovas Algimantas Kajackas. Doktorantas Dimitrij Balčiūnas. Mobiliojo duomenų perdavimo nepalankiomis sąlygomis užtikrinimo tyrimas.
 2. Vadovas Algimantas Kajackas. Doktorantas Šarūnas Stanaitis. Radijoryšio tarp transporto priemonių kokybės charakteristikų tyrimas
 3. Vadovas Šarūnas Paulikas. Doktorantas Arūnas Statkus. TCP kokybinių parametrų nevienalyčiuose tinkluose tyrimas.
Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose
 1. Šarūnas Paulikas, sekretorius: Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitetas
Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas
 1. Šarūnas Paulikas, gynimo tarybos narys. Giedrius Masalskis, VGTU.
 2. Šarūnas Paulikas, oponentas. Rytis Rainys, VGTU
 3. Algimantas Kajackas, gynimo tarybos narys,  Mohamad Itani, VGTU.
 4. Algimantas Kajackas, oponentas. Mihails Kulikovs, Rygos technikos universitetas.

2013 metai

Vadovavimas doktorantams ir jų konsultavimas

 1. Šarūnas Paulikas (vadovas). Doktorantas Arūnas Statkus. TCP kokybinių parametrų nevienalyčiuose tinkluose tyrimas.
 2. Šarūnas Paulikas (vadovas). Doktorantas Evaldas Stankevičius. Belaidžių ir mobilių multimedijos paslaugų patirtos kokybės tyrimai.
 3. Aurimas Anskaitis (vadovas). Doktorantas Tomas Cuzanauskas.  Kognityviojo radijo ryšio sistemų kūrimas ir optimizavimas.
 4. Darius Guršnys (vadovas). Doktorantas Karolis Žvinys.  Mobiliojo ryšio įvairių kartų tinklų apjungimo optimizavimas

Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose (ne tik VGTU)

 1. Šarūnas Paulikas. Sekretorius. Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslų kryties doktorantūros komitetas, VGTU.

Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas (ne tik VGTU)

 1. Šarūnas Paulikas. Oponentas. Doktorantas Jaroslav Rokicki, VGTU.
 2. Šarūnas Paulikas. Gynimo tarybos pirmininkas. Doktorantas Dmitrijus Balčiūnas, VGTU.
 3. Šarūnas Paulikas. Oponentas. Doktorantas Šarūnas Stanaitis, VGTU.
 4. Aurimas Anskaitis. Tarybos narys. Doktorantas Šarūnas Stanaitis, VGTU.
 5. Aurimas Anskaitis. Tarybos narys. Doktorantas Dmitrijus Balčiūnas, VGTU.
 6. Algimantas Kajackas. Tarybos narys. Doktorantas Raimondas Buckus, VGTU.
Katedros mokslinės veiklos kryptys
1. Elektromagnetinių laukų tyrimas. Elektromagnetinės situacijos dinamikos, plėtojant telekomunikacijų tinklus, tyrimas.
2. Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas.
3. Interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai.
4. Sumanių radijo ryšio sistemų (Cognitive Radio) sprendimai ir elektromagnetinis suderinamumas

2011 metai

2011 metai
1. Elektroniniu ryšiu teikiamų multimedijos paslaugų tyrimai ir kokybės vertinimo priemonių kūrimas
2. Kognityvių radijo ryšio sistemų plėtros ir radijo spektro prieigos koncepcijų kūrimas

2012 metai

2012 metai
1. Elektromagnetinių laukų tyrimas. Elektromagnetinės situacijos dinamikos, plėtojant telekomunikacijų tinklus, tyrimas.
2. Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas.
3. Interneto tinklo infrastruktūros patikimumo tyrimai.
4. Sumanių radijo ryšio sistemų (Cognitive Radio) sprendimai ir elektromagnetinis suderinamumas.
Apie mus rašo
1. Lietuvos žinios, 2010 sausio 14 d. "Revoliucijai vadovaus ir lietuviai"
2. Portalas Delfi.Lt, 2011 liepos 18 d. "Lietuvos studentai šturmuoja bevielio ryšio aukštumas"
3. IEEE Communications Magazine, Global Communications Newsletter, 2011 liepa "New European Research Initiative on Techno-Economic Regulatory Framework for Cognitive Radio/Software Defined Radio"
4. IEEE Communications Magazine, Global Communications Newsletter, 2012 spalis "The Nets4Cars & Nets4Trains Workshop Series"
 

Projektai

2010 metai

Tarptautiniai mokslo projektai
 1. Europinė COST programa. Veikla IC0905 „Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas“ (Techno-Economic Regulatory Framework for Radio spectrum Access for Cognitive Radio/Software Defined Radio – TERRA). Vykdymo terminai – 2010–2014 m. Projekto steigėjas ir tarptautinis koordinatorius, bei VGTU dalies vadovas – A. Medeišis.

2011 metai

Tarptautiniai mokslo projektai

1. COST programa, Veikla IC0905 „Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas“, Techno-Economic Regulatory Framework for Radio spectrum Access for Cognitive Radio/Software Defined Radio (TERRA). Vykdymo terminas – 2010-2014. Projekto tarptautinis koordinatorius ir VGTU dalies vadovas – Artūras Medeišis. Projektą vykdo Telekomunikacijų inžinerijos katedra. Vykdytojai: Artūras Medeišis, Arūnas Šaltis, Karolis Mikėnas.
2011 metų rezultatai: Organizuoti ir sekmingai pravesti 3 jungtiniai Veiklos valdymo komiteto ir darbo grupių posėdžiai, kuriuose skaityti 4 pranešimai iš VGTU. 2011 m. birželio 22 d. pravestas viešasis seminaras (Public Workshop), Briuselyje, kaip dalis Wireless Innovation Forum konferencijos. Pravesta vasaros mokykla Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams ir jauniesiems mokslininkams, inovacinių įmonių darbuotojams.

2012 metai

 1. Europos COST programa. Veikla IC0905 „Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas“ (Techno-Economic Regulatory Framework for Radio spectrum Access for Cognitive Radio/Software Defined Radio – TERRA). Vykdymo terminai – 2010–2014 m. Projekto steigėjas ir tarptautinis koordinatorius, bei VGTU dalies vadovas – A. Medeišis.
 2. Europos COST programa, veikla IC0906. Bevielis ryšys tarp judančių objektų. Wireless Networking for Moving Objects (WINEMO).  Vykdymo terminas – 2011-2014. Projekto tarptautinis koordinatorius Yvgeny Kouchariavy. VGTU dalies vadovas Algimantas Kajackas. Projektą vykdo Telekomunikacijų mokslo centras kartu su Telekomunikacijų inžinerijos katedra. Vykdytojai:  Algimantas Kajackas, Aurimas Anskaitis, Šarūnas Stanaitis, Karolis Mikėnas.

Konferencijos

2011 metai

Dalyvavo konferencijose užsienyje
 1. Artūras  Medeišis. 7th International Conference On Standardization  And Innovation In Information Technology (SIIT), Berlinas, 2011 -09- 28,30 d.d. COST  IC0905 lėšos.
 2. Artūras  Medeišis. The 22nd Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC 2011), Torontas, 2011-09-11,14 d.d. COST  IC0905 lėšos.
 3. Ričardas-.V.  Pocius. XXI International Conference on Electromagnetic Disturbances EMD’2011, Bialystok, 2011, rugsėjo 28 – 30. VGTU EF PĮL mokslo plėtros ir doktorantūros programos lėšos.
 4. Dimitrij Bačiunas11th International Conference „EPQU’11“, Lisabona, Portugalija 2011- 11- 17, 19 d. VGTU ir Mokslo tarybos lėšos.

2012 metai

 1. Telekomunikacijų inžinerijos katedra kartu su IEEE Lietuvos skyriumi bei Tampere universiteto organizuoja tarptautinę konferenciją BCFIC-12 tema „Ateities interneto komunikacijos“(The 2nd Baltic Conference on Future Internet Communications). Koferencija vyko Vilniuje, viešbutyje Novotel 2012 balandžio 25 – 26 dienomis. Konferencijos BCFIC-2012 sub-pirmininkas Algimantas Kajackas. http://www.bcfic.org/
 2. Telekomunikacijų inžinerijos katedra ir Tampere universitetu organizuoja COST programos veiklos IC0905 Bevielis ryšys tarp judančių objektų - WINEMO  (Wireless Networking for Moving Objects).  valdymo komiteto posėdį-seminarą. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Novotel 2012 balandžio 24 – 25 dienomis. http://www.bcfic.org/
 3. Telekomunikacijų inžinerijos katedra organizuoja COST programos veiklos IC0906 Sumanios radijo sistemos ir perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas – TERRA (Techno-Economic Regulatory Framework for Radio spectrum Access for Cognitive Radio/Software Defined Radio) valdymo komiteto posėdį-seminarą. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Novotel 2012 balandžio 26 – 27 dienomis. http://www.bcfic.org/

2013 metai

Stažavosi užsienyje iki 6 mėn.

 1. Aurimas Anskaitis. CNAM, Paryžius, Prancūzija. Stažuotė. 2013-04-01 – 2013-05-01, 1 mėn. Finansavo: COST Veikla IC0905.
                                                                   
Doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose
 1. Evaldas Stankevičius. CNAM universitetas. Paryžius, Prancūzija. Stažuotė. 2013-10-04–2013-11-01, 29 d. Finansavo: COST IC0905 programa.
 

Dalyvavo konferencijose užsienyje

 1. ICCCISE 2013: International Conference on Computer, Communication and Information Sciences, and Engineering. Barcelona, Spain. October 14-15, 2013. Statkus, Arūnas; Paulikas, Šarūnas. Analysis of Wi-Fi access networks situation in the city area.
 2. EUROCON 2013: The IEEE International Conference Eurocon 2013. Zagreb, Croata. July 1-4, 2013. Paulikas, Šarūnas. Estimation of video quality of H.264/AVC video streaming
 3. Artūras Medeišis. Cognitive Radio and Spectrum Sharing Strategies for Wireless Broadband Services, 2013 balandžio 17 d., Salonikuose, Graikija.
 4. Artūras Medeišis.  Trial Licensed Shared Access, 2013 rugsėjo 3 d., Helsinkyje, Suomija.
 5. Evaldas Stankevičius. Elektroninių ryšių komitetas (angl. Electronic Communications Committee) Spektro inžinerijos darbo grupė SE24.  Karlsruhe, Vokietija. Pranešimo tema – LTE UE 800 MHz vs. SRD: practical interference measurements. 2013-03-12–2013-03-14, 3 d. Finansavo: LR Ryšių reguliavimo tarnyba.
 6. Evaldas Stankevičius. Elektroninių ryšių komitetas (angl. Electronic Communications Committee) Spektro inžinerijos darbo grupė SE24.  Berlynas, Vokietija. Pranešimo tema – LTE UE 800 MHz vs. SRD: additional practical interference measurements and proposal about the usage of Free Space propagation model in indoor environment. 2013-06-18–2013-06-20, 3 d. Finansavo: LR Ryšių reguliavimo tarnyba.
 7. Evaldas Stankevičius. ELMAR-2013: 55th international symposium. Zadaras, Kroatija. Pranešimo tema – LTE 800 MHz vs. Short Range Devices: Adjacent band compatibility around band edge of 863 MHz. 2013-09-25–2013-09-27, 3 d. Finansavo: LR Ryšių reguliavimo tarnyba.
 8. Evaldas Stankevičius. AIEEE’13 – Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering. Ryga, Latvija. Pranešimo tema – Electromagnetic compatibility studies: LTE BS vs. Aeronautical Radionavigation Services in 694-790 MHz frequency band. 2013-11-26–2013-11-27, 2 d. Finansavo: VGTU, IEEE Lietuvos skyrius.

Moksliniai darbai

2005 metai

 1. Adaptyviųjų bevielių lokaliųjų tinklų –WLAN protokolų modelių sudarymas ir tyrimai. (kvalifikacinis). Vadovas – prof. habil. dr. A.Kajackas. Vykdytojai: doc. A.Šaltis, dokt. L. Povilanskas ir dokt. V.Batkauskas.
 2. (kvalifikacinis) Vadovas – doc. dr. R.Pocius. Vykdytojai : doc.dr. K.Maceika, doc.dr. A. Seilius.Elektromagnetinės situacijos dinamikos, plėtojant telekomunikacijų tinklus, tyrimas.
 3. Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas.(Užsakomasis). Užsakovas - UAB „Omnitel“. Vadovas ir vykdytojas : doc.dr. R. Pocius.
 4. Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas(kvalifikacinis). Vadovas – prof. habil. dr. A. Kajackas. Vykdytojai: dokt. A. Anskaitis ir dokt. D.Guršnys.

2006 metai

Atlikti moksliniai darbai
 1.  „Duomenų srautų (trafiko) inžinerija ir paslaugų kokybės (QoS) valdymas multimedia bevieliuose tinkluose“ darbą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Projektas COST290, Sutartis su Fondu Nr. V-71/2006 Vadovas prof. hab. dr. A. Kajackas. Vykdytojai: A. Anskaitis, V. Batkauskas, D. Guršnys, L. Pavilanskas.
 2.  Adaptyviųjų bevielių lokaliųjų tinklų – WLAN protokolų modelių sudarymas ir tyrimai (kvalifikacinis). Vadovas – prof. hab. dr. A. Kajackas. Vykdytojai: V. Batkauskas, L. Pavilanskas, dokt. D. Guršnys, A. Vindašius. doc. S. Sidaras.
 3.  Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas (kvalifikacinis). Vadovas –prof. hab. dr. A. Kajackas. Vykdytojai: doc. dr. Š. Paulikas,  V. Batkauskas A. Anskaitis, D. Guršnys.
 4.  Elektromagnetinės situacijos dinamikos, plėtojant telekomunikacijų tinklus, tyrimas”(kvalifikacinis). Vadovas – doc. R. Pocius. Vykdytojas: doc. K  Maceika.
 5.  Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas(Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas ir vykdytojas – doc. R. Pocius.

2007 metai

 1. Adaptyviųjų bevielių lokaliųjų tinklų –WLAN protokolų modelių sudarymas ir tyrimai (kvalifikacinis). Vadovas – prof. hab. dr. A. Kajackas. Vykdytojai: V. Batkauskas, L. Pavilanskas, dokt. D. Guršnys, A. Vindašius. doc. S.Sidaras.
 2. 2. Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas (kvalifikacinis). Vadovas – prof. hab. dr. A. Kajackas. Vykdytojai: doc. dr. Š. Paulikas, V. Batkauskas A. Anskaitis, D. Guršnys.
 3. 3. Elektromagnetinių laukų įvertinimo artimoje radiotechninių objektų aplinkoje ypatumų tyrimas (kvalifikacinis). Vadovas – doc. R. Pocius. Vykdytojas – dokt. G.Montvilas.
 4. 4. Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas ir vykdytojas – doc. R.Pocius

2008 metai

 1. Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programa. Autonominė telekomunikacinių paslaugų kokybės stebėjimo sistema. Vadovas – A. Kajackas. Vykdytojai: A. Anskaitis, V. Batkauskas, D. Guršnys, A. Medeišis, A. Šaltis, K. Mikėnas.
 2. Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas ir vykdytojas – doc. R. Pocius
 3. Elektromagnetinių laukų įvertinimo artimoje radiotechninių objektų aplinkoje ypatumų tyrimas (kvalifikacinis). Vadovas – doc. R. Pocius. Vykdytojas – dokt. G. Montvilas.
 4. Būsimų kartų telekomunikacinių tinklų paslaugų kokybės vertinimo kriterijų ir apskaitos metodikų sudarymas (kvalifikacinis). Vadovas –A. Kajackas. Vykdytojai: A. Anskaitis, V. Batkauskas, D. Guršnys, A. Medeišis, R. Rainys, S. Sidaras, L. Pavilanskas, A. Šaltis, A. Vindašius. 
 
PDF
 

2009 metai

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiami darbai
 1. Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programa. Autonominė telekomunikacinių paslaugų kokybės stebėjimo sistema. Reg. Nr. B-08008. Vadovas – A. Kajackas. Vykdytojai: A. Anskaitis, D. Balčiūnas, V. Batkauskas, D. Guršnys, K. Mikėnas, Š. Paulikas. A. Šaltis, A. Vindašius. Darbas atliktas kartu su Telekomunikacijų mokslo centru.
 2. Lietuviškos kalbos ypatumų kalbinio signalo kodavime tyrimas. Reg. No. T-09022. Vadovas – Š. Paulikas. Vykdytojai: A. Anskaitis.
Užsakomieji mokslo darbai
 1. Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas ir vykdytojas – R. Pocius
 2. Judriojo ryšio GSM-R sistemos radijo siųstuvų sukuriamų elektromagnetinių laukų intensyvumo artimoje bazinių stočių aplinkoje modeliavimas (Užsakovas – SIA BELAM Riga). Vadovas ir vykdytojas – R. Pocius
Kvalifikaciniai mokslo darbai
 1. Elektromagnetinių laukų įvertinimo artimoje radiotechninių objektų aplinkoje ypatumų tyrimas (kvalifikacinis). Vadovas – R. Pocius. Vykdytojas – G. Montvilas. 
 2.  Elektroniniu ryšiu teikiamų multimedijos paslaugų tyrimai ir kokybės vertinimo priemonių kūrimas (kvalifikacinis) Vadovas – A. Kajackas. Vykdytojas – Š. Paulikas, A. Anskaitis, V. Batkauskas, D. Guršnys, A. Medeišis, L. Pavilanskas, S. Sidaras.

2010 metai

Užsakomieji mokslo darbai
 1. Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas ir vykdytojas – R. Pocius
 2. Judriojo ryšio GSM-R sistemos radijo siųstuvų sukuriamų elektromagnetinių laukų intensyvumo artimoje bazinių stočių aplinkoje modeliavimas (Užsakovas – SIA BELAM Ryga). Vadovas ir vykdytojas – R.Pocius
Kvalifikaciniai mokslo darbai
 1. Elektroniniu ryšiu teikiamų multimedijos paslaugų tyrimai ir kokybės vertinimo priemonių kūrimas 2010 m. užduotis: „Vartotojo patirtos kokybės sąsajų su tinklo savybes charakterizuojančiais parametrais tyrimai“. Vadovas –A. Kajackas. Vykdytojas – Š. Paulikas, A. Anskaitis, V. Batkauskas, D. Guršnys, A. Medeišis, L. Pavilanskas, S. Sidaras, A. Šaltis.
 2. Elektromagnetinių laukų įvertinimo artimoje radiotechninių objektų aplinkoje ypatumų tyrimas (kvalifikacinis). Vadovas – doc. R. Pocius. Vykdytojas – dokt. G. Montvilas.

2011 metai

Užsakomieji mokslo darbai
 Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas
(Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas ir vykdytojas – Ričardas Visvaldas Pocius.  2011 m. detaliai ištirtas ir pritaikytas anksčiau pasiūlytas paprastas būdas elektromagnetinių laukų intensyvumo įvertinimui artimoje bazinių stočių aplinkoje diegiant 4G (ketvirtos kartos) mobiliojo ryšio tinklus. Atlikus užsakovo nurodytų elektromagnetinių situacijų judriojo korinio ryšio sistemose modeliavimą, sukaupti statistiniai duomenys BS sukuriamų elektromagnetinių laukų intensyvumo dinamikos vertinimui. Gauti rezultatai ir suformuluotos konkrečios išvados panaudoti mobiliojo korinio ryšio tinklų Lietuvoje optimizavimui.
Kvalifikaciniai mokslo darbai
Elektroniniu ryšiu teikiamų multimedijos paslaugų tyrimai ir kokybės vertinimo priemonių kūrimas. 2011 metų užduotis.Vartotojo patirtos kokybės rodiklių atvaizdavimo būdų ir priemonių analizė ir kūrimas. Vadovas: prof. habil. dr. Algimantas Kajackas Vykdytojai: prof. dr. Šarūnas Paulikas, dr. Aurimas Anskaitis, dr. Vaidas Batkauskas, dr. Darius Guršnys, dr. Lukas Pavilanskas, Arūnas Šaltis, dr. Antanas Vindašius, dr. Ričardas Pocius, Rytis Rainys,  Dmitrijus Balčiūnas, Šarūnas Stanaitis, Arūnas Statkus.
Kognityvių radijo ryšio sistemų plėtros ir radijo spektro prieigos koncepcijų kūrimas. 2011 metų užduotis: Pasiūlyti Kognityvių radijo ryšio sistemų (KRRS) taksonomijos sandarą. Vadovas: Dr. Artūras Medeišis. Vykdytojai: Arūnas Šaltis, Karolis Mikėnas.

2013 metai

Tarptautiniai mokslo projektai

1. COST programa, veikla IC0905 „Sumanios radijo sistemos ir perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas“, techno-economic regulatory framework for radio spectrum access for cognitive radio/software defined radio (terra). Vykdymo terminas – 2010-2014. Projekto tarptautinis koordinatorius ir VGTU dalies vadovas – Artūras Medeišis. Projektą vykdo telekomunikacijų inžinerijos katedra. Vykdytojai: Artūras Medeišis, Arūnas Šaltis, Evaldas Stankevičius, Karolis Žvinys, Gintarė Sukarevičienė.
2013 metų rezultatai: organizuoti ir sėkmingai pravesti 2 jungtiniai veiklos valdymo komiteto ir darbo grupių posėdžiai, 3 seminarai, drauge su kitais projektais - vasaros mokykla Londone aukštųjų mokyklų studentams ir jauniesiems mokslininkams.
 

Nacionalinių mokslo ir kitų programų projektai

1. LMT finansuojamas COST Veiklos IC0905 įgyvendinimo ir mokslinių tyrimų projektas (VGTU-LMT Sutartis COST-1/2103), projekto trukmė 2013 balandis-gruodis, vertė 200 tūkst. Lt.. Projekto vykdytojas – VGTU (100%), projekto vadovas A. Medeišis, Telekomunikacijų inžinerijos katedra. Vykdytojai: Artūras Medeišis, Arūnas Šaltis, Evaldas Stankevičius, Karolis Žvinys, Gintarė Sukarevičienė.
2013 metų rezultatai: publikuoti du moksliniai straipsniai ir vienas knygos skyrius, parengti spaudai trys moksliniai straipsniai ir devyni skyriai ruošiamai publikacijai knygai.
 

Užsakomieji mokslo darbai

1. Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas  – R. Pocius,  vykdytojas D. Guršnys.
2013 m. ištirtos autorių sukurto daugelio mobiliojo korinio ryšio sistemų ir kitų bevielio ryšio sistemų bazinių stočių sukuriamo suminio elektromagnetinio lauko energijos srauto tankio pasiskirstymo įvertinimo modelio taikymo galimybės įvertinant spinduliuotės intensyvumą įvairiuose konkrečios erdvės pjūviuose. Atliktas realių užsakovo nurodytų elektromagnetinių situacijų judriojo korinio ryšio sistemose (GSM, DCS, UMTS ir LTE) modeliavimas. Gauti konkrečių elektromagnetinių situacijų modeliavimo rezultatai, leidžiantys operatoriui (užsakovui) optimizuoti mobiliojo korinio ryšio tinklo infrastruktūrą, garantuojant tiek elektromagnetinę saugą gyvenamojoje aplinkoje, tiek vartotojams teikiamų telekomunikacijų paslaugų kokybę.
 

Kvalifikaciniai mokslo darbai

1. Kognityvių radijo ryšio sistemų plėtros ir radijo spektro prieigos koncepcijų kūrimas. 2013 užduotis: Kognityvių radijo ryšio sistemų taikymo metodų kūrimas, eksperimentinės bazės kūrimas 2,4 GHz dažnių ruože, radijo spektro prieigos praktinių koncepcijų kūrimas. Vadovas: Dr. Artūras Medeišis, Vykdytojai: Arūnas Šaltis, Karolis Mikėnas, Evaldas Stankevičius, Karolis Žvinys, Gintarė Sukarevičienė. KMD veiklos rezultatai aptarti atskirai pateiktoje anotacijoje.
2. Elektroniniu ryšiu teikiamų multimedijos paslaugų tyrimai ir kokybės vertinimo priemonių kūrimas 2013 metų užduotis. Ryšio tarp automobilių  galimybių „Išmaniojo vairuotojo asistento“  kontekste tyrimai . Vadovas: prof. habil. dr. Algimantas Kajackas Vykdytojai: prof. dr. Šarūnas Paulikas, dr. Aurimas Anskaitis, dr. Vaidas Batkauskas, dr. Darius Guršnys, dr. Lukas Pavilanskas, dr. Antanas Vindašius, dr.  Ričardas Pocius, Dmitrijus Balčiūnas, Šarūnas Stanaitis, Arūnas Statkus. KMD veiklos rezultatai aptarti atskirai pateiktoje anotacijoje.

Habilitaciniai darbai

Habilitaciniai darbai


Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga
Paulikas, Šarūnas . Kalbos ir vaizdo signalų skaitmeninis apdorojimas ir jo taikymas: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga : technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija (01T) / Šarūnas Paulikas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2009. 42 p.: iliustr. ISBN 9789955284062.
  • Puslapio administratoriai:
  • Karolis Mikėnas
  • Violeta Butkevičienė
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė