Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

 
A dalis
Telekomunikacijų inžinerijos katedra
Egzaminų pakartotinis laikymo tvarkaraštis
 
 
Dėstytojas
Dalykas
Grupė,-ės
Konsultacijos
data, laikas, auditorija
Egzamino
data, laikas, auditorija
Arūnas Šaltis Telekomunikacijų technologijos 1 Interneto protokolo pagrindai Telekomunikacijų technologijų raida Telekomunikacijų sistemų modeliavimas  
I dalies:  2017-06-23d.  10:00 val.  204 lab.
II dalies: 2017-06-26 d. 12:00 val.  204 lab.
I dalies: 2017-06-26 d.  10:00 val.  204 lab.
II dalies: 2017-06-27 d.  10:00 val.  204 lab.
 
Šarūnas Paulikas Kompiuterinė logika    
2017-06-27 d. 10:00 val. 204 aud.
2017-06-30 d. 10:00 val. 204 aud.
Ričardas Pocius IPS    
2017-06-26 d. 10:00 val. 408 aud.
2017-06-27 d. 10:00 val. 408 aud.
Darius Guršnys
Informacijos perdavimo sistemos
Telekomunikacijų sistemos, paslaugos ir verslas
Interneto protokolo pagrindai
Magistro baigiamasis darbas 2
TEVit-13
 
 
ETit-15
TETfm-16
 
  2017-06- 26 d. 18:10 val. 214 aud.
 
Egzaminų komisijose laikymo tvarkaraštis
 
Dėstytojas
Dalykas
Grupė,-ės
Konsultacijos
data, laikas, auditorija
Egzamino
data, laikas, auditorija
Šarūnas Paulikas Kompiuterinė logika    
2017-08-28 d. 10:00 val. 204 aud.
2017-08-30 d. 10:00 val. 204 aud.
         
1 priedas
 
Pakartotiniam egzaminų laikymui komisijoje būtina užsiregistruoti katedroje ne vėliau kaip 1 diena iki egzamino ir turėti dekano leidimą.
 
 
 
Telekomunikacijų inžinerijos katedros vedėjas                                                                                                               doc. dr. D. Guršnys
                      (Katedros pavadinimas)                                                                                                                               (Vardas, pavardė, parašas)
 
 
 1. A. Kajackas. Išvyka į Linčiopingo universitetą skaityti paskaitų pagal SOCRATES programą (Švedija), 2005 m. balandžio 3-9d.
 2. A. Kajackas. Išvyka į Haute Alsace universitetą dalyvauti COST 290 valdymo komiteto posėdyje (Prancūzija), 2005 m. vasario 3 – 4 d.
 3. A. Kajackas. Išvyka į Wuerzburg universitetą dalyvauti COST 290 valdymo komiteto posėdyje (Vokietija), 2005 m. spalio 13- 14d.
 4. Š. Paulikas. Išvyka į Haute Alsace universitetą dalyvauti COST 290 valdymo komiteto posėdyje(Prancūzija), 2005 m. vasario 3 – 4 d.
 5. R. Pocius. Išvyka į Schweinfurto FH skaityti paskaitų pagal ERASMUS programą (Vokietija), 2005 m. birželio 19-24 d.
 6. R. Pocius. Išvyka į Miuncheno Karinių pajėgų universitetą (Bundeswehr Universität) skaityti paskaitų pagal ERASMUS programą (Vokietija), 2005m. gruodžio 12-16 d.
 7. Š. Paulikas. Išvyka į Sofijos technikos universitetą skaityti paskaitų pagal SOCRATES programą (Bulgarija), 2006 m. gegužės 30 – birželio 2 d.
 8. R. Pocius. Išvyka į Drezdeno HTW skaityti paskaitų pagal SOCRATES programą (Vokietija), 2006 m. gruodžio 5 – 9 d.
 9. R. Pocius. Išvyka į Rostoko universitetą skaityti paskaitų pagal SOCRATES programą (Vokietija), 2006 m. gruodžio 10 – 15 d
 10. A. Medeišis skaitė pranešimą (tema Monte-Carlo Based Interference Prediction from Earth Stations On-Board Vessels (ESV) to Terrestrial Point-to-Point Microwave Links) 51me tarptautiniame simpoziume ELMAR-2009 (Zadar, Kroatija), 2009 m. rugsėjo 28–30 d.
 11. R. Rainys dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Cyber Conflict 2010 Taline ir skaitė pranešimą „Cyber Attacks and the Resilience of Internet Infrastructure“. Talinas, Estija, 2010 m. birželio 15–18 d.
 12. A. Medeišis dalyvavo dviejuose tarptautinės darbo grupės pasitarimuose radijo ryšio plėtros klausimais, ITU (International Telecommunication Union), Ženevoje, Šveicarija, 2010 m. kovo 6–11 d. ir gegužės 26–28 d.
 13. A. Medeišis pirmininkavo steigiamajam COST Veiklos IC0905 Valdymo komiteto posėdžiui, 2010 m. gegužės 7 d., COST būstinėje, Briuselyje, Belgija.
 14. A. Medeišis pirmininkavo pirmajam COST Veiklos IC0905 Valdymo komiteto posėdžiui ir darbo grupių susitikimams, 2010 m. rugpjūčio 3031 d., COST būstinėje, Briuselyje, Belgija.
 15. Š. Paulikas skaitė pranešimą “Assessment of CELP Codecs Quality in Multi-Lingual Environment“ seminare “Models and methods for efficient resource allocation considering QoS mechanisms at the data, control and management planes” Sofijos technikos universitete, Bulgarija. 2010 kovo 07–11 d.
 16. Š. Paulikas skaitė paskaitas Madrido Karlo III universitete (Universidad Carlos III de Madrid, Escuela Politécnica Superior) pagal ERASMUS programą 2010 m. birželio 25–29 d.
 17. R. Pocius. Wismaro aukštoji mokykla (University of Technology, Business and Design). Paskaitų skaitymas pagal Erasmus programą. 2011 12 08 – 2011 12 14, 7 d. Erasmus programai skirtos EK pavediminės, ŠMPF ir EF PĮL studijų palaikymo ir plėtros programos lėšos.
 18. A. Medeišis skaitė paskaitas Suomijoje, Helsinkio techniškajame Aalto universitete, Telekomunikacijų katedroje, 2012 10 29 - 2012 10 31.
 19. Šarūnas Paulikas. Yildiz technikos universitetas, Turkija. Paskaitos pagal ERASMUS programą. 2013-04-15 – 20 d.
 20. Artūras Medeišis. COST Veiklos IC0905 susitikimai/seminarai:
 21. 2013 balandžio 18-19 d. d. Makedonijos universitete, Salonikai, Graikija;
 22. 2013 lapkričio 26-28 d.d. Šveicarijos Telekomunikacijų biure, OFCOM, Biel, Šveicarija.
 23. Algimantas Kajackas. Koimbros Universitetas. Portugalija. Dalyvavimas COST IC0906 programos    valdymo komiteto posėdyje. 2013 -05- 14 – 2013-05-15. 2 d. COST projekto lėšos.
 1. A. Kajackas – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Komunikacijų sekcijos (Communications Society) narys nuo 2001 m.
 2. A.Šaltis – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) Komunikacijų sekcijos (Communications Society) narys nuo 2001 m.
 3. D. Guršnys – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Komunikacijų sekcijos (Communications Society) narys nuo 2003 m.
 4. L. Pavilanskas – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Komunikacijų sekcijos (Communications Society) narys nuo 2004 m.
 5. Š. Paulikas – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Komunikacijų sekcijos (Communications Society) narys nuo 2005 m. ir Švietimo sekcijos (Education Society) narys nuo 2008 m.
 6. A. Medeišis – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Komunikacijų sekcijos (Communications Society) narys nuo 1995 m. Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (International Telecommunication Union), neetatinis ekspertas nuo 2007 m.
 7. R. Pocius – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Komunikacijų sekcijos (Communications Society) narys nuo 2001 m. Antenos ir (bangų) sklidimas sekcijos (Antenas and Propagation Society) narys nuo 2007 m. Švietimo sekcijos (Education Society) narys nuo 2008 m.
Stažavosi VGTU (iki 6 mėn.)
 • Dr. Azamat Boymirzaev. Namangano Inžinerijos-ekonomikos institutas, Uzbekistanas. Stažuotė. 2011.09.01 – 2011.09.30 d
Lankėsi VGTU TIK kitais tikslais (išskyrus dalyvavimą konferencijose)
 • Jan Holub. Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering. Šalis: Čekija. Vizito tikslas: Skaityti paskaitą apie balso kokybės tyrimus Čekijos technikos universitete. Vizito pradžia: 2011.05.03, 04 d.
 • Leo Fulvio Minervini. University of Macerata, Department of Law and Economics. Šalis: Italija. Vizito tikslas: mokslinis bendradarbiavimas ruošiant techno-ekonominę studiją Kognityviojo radijo srityje. Vizito pradžia: 2012.06.12, 14 d.

Lankėsi VGTU kitais tikslais (išskyrus dalyvavimą konferencijose)

 • Andreas Ahrens, Wismaro aukštoji mokykla (University of technology, Business  and Disign), Vokietija, skaitė paskaitas pagal ERASMUS programą, 2013-05-02 – 2013-05-10.
 1. Artūras Medeišis. COST Veiklos IC0905 TERRA Valdymo komiteto 2sis posėdis, Lisabona, 2011-01-19,21 d.d. COST projekto lėšos;
 2. Artūras Medeišis. COST Veiklos IC0905 TERRA Valdymo komiteto 3sis posėdis, Bruselis, Belgija, 2011-06- 20,22 d.d. COST projekto lėšos;
 3. Artūras Medeišis. COST Veiklos IC0905 TERRA Valdymo komiteto 4sis posėdis, Bruselis, Belgija, 2011-11-15,17 d.d. COST projekto lėšos;
 4. Artūras Medeišis. Kembridžo universiteto Microsoft tyrimų centras, CEPT Darbo Grupės SE43 „TV Diapazono Baltosios Dėmės“ posėdis, Anglija, 2011-12-13,16 d.d. COST Projekto IC0905 lėšos.
 5. Algimantas Kajackas. Lisabonos universitetas, Portugalija. Dalyvavimas COST IC0906 programos valdymo komiteto posėdyje. 2011-10-13,14 d. Cost projekto lėšos.
  • Puslapio administratoriai:
  • Karolis Mikėnas
  • Violeta Butkevičienė
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė