Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Telekomunikacijų inžinerijos katedros darbuotojai
 
Katedros misija:
Ruošti aukštos kvalifikacijos specialistus ir vykdyti mokslo tyrimus telekomunikacijų srityje, kaupti kompetenciją ir padėti verslo sektoriui taikyti mokslo žinias praktikoje.
Katedros vizija:
 • Būti pripažintu telekomunikacijų specialistų rengimo centru Lietuvoje
 • Teikti Lietuvos ir užsienio jaunimui modernią telekomunikacijų studijų programą
 • Dalyvauti tarptautiniuose mokslo ir studijų projektuose, vykdyti užsakomuosius darbus
Per mokslo metus katedros darbuotojai veda apie 60 studijų modulių Bakalauro (I pakopos) ir Magistro (II pakopos) lygiuose, kasmet išleidžiant apie 45 diplomuotų bakalaurų ir apie 18 magistrų. 
VGTU Telekomunikacijų inžinerijos katedra buvo sukurta 2002 m. Jos vedėju paskirtas prof. Algimantas Kajackas.
Katedros pagrindinė užduotis tikslingai organizuoti studijas ir ruošti telekomunikacijų inžinerijos specialistus bakalaurus ir magistrus.
Pradinė katedros komanda – trys dėstytojai: docentai Šarūnas Paulikas ir  Ričardas Visvaldas Pocius ir prof. Algimantas Kajackas. Netrukus į komandą įsijungė docentas Saulius Sidaras.
Įkūrus katedrą pradėti tiriamieji darbai telekomunikacijų srityje. Į tiriamąjį darbą įsitraukė gabūs pagrindinių studijų ir magistratūros studentai. Vėliau jie tapo doktorantais ir mokslų  daktarais.
Katedros gyvavimo laikotarpiu disertacijas apgynė Arūnas Šaltis (2004), Vaidas Batkauskas (2006), Lukas Pavilanskas (2007), Darius Guršnys (2008), Aurimas Anskaitis (2009), Antanas Vindašius (2010), Rytis Rainys (2011), Dmitrijus Balčiūnas (2013) ir Šarūnas Stanaitis (2013).
2012 metais lapkričio 6 d. šios jaunosios dėstytojų kartos atstovai D. Guršnys (nuotraukoje pirmas iš kairės), A. Anskaitis (viduryje) ir A. Šaltis (antras iš dešinės) jau gavo pedagoginius docento vardus ir tapo pirmaja katedros docentų "laida".
Pirmuoju katedroje užaugintu Profesoriumi tapo Šarūnas Paulikas, gavęs šį vardą 2011 m.
2013 - 2014 metais katedrai vadovavo doc. dr. Artūras medeisšis.
Nuo 2014 metų rugsėjo Telekomunikacijų inžinerijos katedrai vadovauja doc. dr. Darius Guršnys. 
 
Telekomunikacijų inžinerijos katedros gyvavimo laikotarpiu susiformavo originali mokslinių tyrimų koncepcinė kryptis, susijusi su vartotojų patiriama telekomunikacijų paslaugų kokybe. Svarbiausi vykdyti ir vykdomi projektai:
 • COST programos veikla COST 290 „Duomenų srautų inžinerija ir paslaugų kokybės valdymas multimedia bevieliuose tinkluose“. 2005 –2008 m.
 • COST programos veikla IC0905 „Sumanios radijo sistemos ir perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas. 2010-2014.
 • COST programos veikla IC0906 „Bevielis ryšys tarp judančių objektų“.  2010 -2014 m.a
Katedra yra sukaupusi didelį kompetencijos bagažą telekomunikacijų inžinerijos ir valdymo srityje. Todėl ji gali pasiūlyti įvairias inžinerines-konsultacines bei apmokymų paslaugas įmonėms ir įstaigoms, pavyzdžiui:
Inžinerinės ir techninės paslaugos:
 • analitinės naujų telekomunikacijų technologijų studijos;
 • įmonių telekomunikacijų tinklų projektų techninių reikalavimų sudarymas, projektų rengimas ir optimizavimas;
 • radijo ryšio lokaliųjų tinklų projektavimas ir įrengimas;
 • radijo spektro valdymo sprendimai;
 • radijo spinduliavimų matavimai bei duomenų analizė.
Ekspertizės:
 • telekomunikacijų tinklų bei sistemų projektų analizė;
 • radijo spinduliuočių konkrečiuose objektuose matavimai ir vertinimai.
Tęstinis mokymas:
 • modernios telekomunikacijų technologijos, jų plėtros perspektyvos;
 • telekomunikacijų verslo analizė ir strateginis planavimas;
 • ateities bevielio ryšio technologijos: sumaniojo radijo ryšio sistemos.
Konsultacijos:
 • įmonių telekomunikacijų bei informacinių tinklų kūrimo klausimais;
 • telekomunikacinių projektų rengimo, sutarčių sudarymo klausimais.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Karolis Mikėnas
  • Violeta Butkevičienė
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė