Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie laboratoriją

Mikro ir nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo laboratorija (µnPTL) – VGTU elektronikos fakulteto laboratorija, kuri yra įsikūrusi Nacionalinio Fizinių Technologinių Mokslų Centro (NFTMC) B dalyje.
 
Paskirtis – koncentruoti visų mikro- ir nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo darbus. Bendros prieigos laboratorijoje, kurioje dirba VGTU ir kitų institucijų mokslininkai ir studentai, numatoma vykdyti užsakomuosius verslo įmonių darbus. Laboratorijos veikla taip pat apims fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, aukštos kvalifikacijos specialistų, magistrų ir daktarų rengimą.
 
Vizija:
 1. Vykdyti Lietuvos Respublikos valstybei reikalingus tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės plėtros darbus (toliau – MTEP) prioritetinėse šalies ūkio ir kultūros plėtrai bei tarptautinei mokslinei ir ūkio kooperacijai būtinose mokslo šakose: informacinių ir komunikacinių technologijų, mikro ir nanoelektronikoje;
 2. Padėti rengti mokslininkus informacinių ir komunikacinių technologijų, mikro ir nanoelektronikos šakose, suteikiant galimybes technologijos mokslų doktorantų teoriniams ir eksperimentiniams tyrimams.
 3. Sudaryti sąlygas pritraukti aukšto lygio mokslininkus iš užsienio ir/arba kitų Lietuvos institucijų.
 4. Dalyvauti VGTU ir/arba kitų institucijų studijų procesuose, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, bakalaurus ir magistrus elektronikos, informatikos ir kompiuterių inžinerijos programose.
 5. Skleisti Lietuvoje mikro ir nanoelektronikos pasaulio mokslo laimėjimus ir taip skatinti mokslui, technologijoms ir kultūrai imlios visuomenės, gebančios efektyviai naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje, formavimą.
Veiklos sritys:
 1. Specialios paskirties bipolių, KMOP, BiKMOP integrinių grandynų kūrimas nuo idėjos iki lusto.
 2. Projektavimas su pramoniniais standartais tapusiais CAD ir TCAD programų paketais.
 3. Konsultavimas, galimybių studijų rengimas integrinių grandynų tematika ir bendradarbiavimas su garsiomis kompanijomis kaip IBM, TSMC, OnSemi, AMS ir kitomis užsienyje; ir Lime Microsystems, Teltonika, Ruptela ir kt. Lietuvoje.
 4. Dvipolių, BiKMOP, KMOP technologinių procesų geometrijos nuo 14 nm iki 0,7 μm.
 5. Nanodarinių savaiminio formavimosi procesų kūrimas ir tyrimas.
 6. Skaitmeninės aparatūros projektavimas, analizė ir testavimas (VHDL/Verilog/SystemC/SPICE);
 7. Skaitmeninės aparatūros funkcionalumo analizė bei saugumo tyrimai naudojant mikrofotografijas, vaizdų analizės algoritmus ir diferencinius galios analizės metodus.
 8. Plokščių projektavimas ir paviršinio montažo įtaisų gamyba.
Laboratorijos vedėjas -  profesorius, habil.dr. R. Navickas.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė