Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

ĮTERPTINIŲ KOMPIUTERIŲ IR JŲ PROGRAMAVIMO
SPECIALIZACIJA
KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ
SPECIALIZACIJA
ELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ 
PROJEKTAVIMO SPECIALIZACIJA
 Kokius dalykus aš studijuosiu?  Kokius dalykus aš studijuosiu?  Kokius dalykus aš studijuosiu?
 •  Mikrovaldiklius ir jų programavimą
 • Mikrovaldiklių sąsajas
 • Įterptinių kompiuterių projektavimą
 • Programuojamas mikrosistemas
 • Mikroprocesorius ir jų programavimą
 • Kompiuterių komunikacijas
 • Mikro ir nanotechnologijas
 • Skaitmeninius įtaisus
 • Elektromagnetinio lauko teoriją
 • Programavimo kalbas Assembler, C ir C++
 • ir kt.
 •  Kompiuterių tinklus
 •  Interneto technologijas
 •  Informacijos saugą
 •  Mikroprocesorius ir jų programavimą
 •  Specialiosios paskirties kompiuterius
 •  Kompiuterių architektūrą
 •  Operacinių sistemų koncepcijas
 •  Kompiuterių periferiją
 •  Lustų projektavimo technologijas
 •  Kompiuterių diagnostiką
 •  ir kt. 
 • Mikro ir nanotechnologijas
 • Lustų projektavimą ir technologijas
 • Mikroprocesorius
 • Mikrobangų techniką
 • Elektroninių įtaisų projektų valdymą
 • Elektroninių įtaisų projektavimą
 • Mikrovaldiklinius įtaisus
 • Programuojamus loginius įtaisus
 • Elektroninių įtaisų testavimą
 • Vienlusčių įtaisų projektavimą
 • ir kt.
 
ĮTERPTINIŲ KOMPIUTERIŲ IR JŲ PROGRAMAVIMO specializacijoje mokoma kurti, diegti ir eksploatuoti įterptinius kompiuterius, kurių branduolį sudaro mikrovaldikliai arba programuojamos loginės schemos.
Įterptiniai kompiuteriai skirti specializuotoms užduotims vykdyti, pvz. valdyti gamybos technologijas, automobilio sistemas, „protingo namo“ sistemas, robotus, muzikos grotuvus, mobilius telefonus ir kt.
 
 Įterptiniams kompiuteriams nuolat tobulėjant, plečiasi jų taikymo sritys. Jau dabar 90 % visų mikroprocesorių yra įterptiniuose kompiuteriuose ir tik 10 % asmeniniuose kompiuteriuose. Galima spėti, kad ateityje bet kurio elektroninio įrenginio pagrindas bus įterptinis kompiuteris. Todėl vis didėja poreikis specialistams, kurie sugeba įterptinius kompiuterius projektuoti, gaminti, testuoti, diegti, tobulinti ir prižiūrėti.
 
KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ specializacijoje mokoma kurti, modernizuoti ir eksploatuoti kompiuterių sistemas. Ji yra orientuota į kompiuterių tinklų projektavimą ir diegimą, kompiuterių tinklų saugumą, interneto technologijas, kompiuterių periferinius įrenginius ir sistemas.
 
 Kompiuteriai ir kompiuterių sistemos jau tapo neatsiejama verslo, gamybos, valdymo, ryšių ir kt. sistemų  dalis. Vis daugiau pridėtinės vertės yra sukuriama naudojant kompiuterius ir kompiuterių sistemas, todėl drąsiai galime teigti, kad specialistų gebančių diegti, prižiūrėti ir tobulinti šias sistemas poreikis ateityje tik didės.
 
ELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ PROJEKTAVIMO specializacijoje mokoma kurti, programuoti ir taikyti įvairios paskirties integrinius grandynus signalų apdorojimui ir analizei, lygiagretiesiems skaičiavimams, dirbtiniam intelektui ir kitoms inžinerinėms problemoms spręsti.
 
Šiuolaikinių elektronikos įtaisų matmenys bei vartojamoji galia nuolat mažėja, todėl į vieną lustą sutalpinama vis daugiau ir sudėtingesnių grandynų. Dėl šių priežasčių vis didėja specialistų poreikis, kurie išmano naujausias nanoelektronikos technologijas, jų vystymosi tendencijas, vienlusčių sistemų projektavimo ir taikymo principus, geba spręsti sudėtingas elektronikos problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigęs Kompiuterių inžinerijos bakalauro studijas gebėsiu projektuoti kompiuterių sistemas, eksploatuoti bei administruoti kompiuterių tinklus ir kompiuterinę įrangą, diegti kompiuterių tinklų saugumo įrankius. Įgysiu praktinių įterptinių kompiuterių projektavimo žinių ir įgūdžių, gebėsiu kurti, diegti ir eksploatuoti įvairios paskirties įterptinius kompiuterius su mikrovaldikliais ir programuojamomis loginėmis schemomis. Išmanysiu naujausias projektavimo ir gamybos technologijas ir turėsiu praktinių įgūdžių projektuoti įvairios paskirties šiuolaikinius elektronikos įtaisus. Kompiuterių inžinerijos studentų baigiamieji darbai.
 
Kokios bus mano karjeros galimybės?
Absolventas, baigęs Kompiuterių inžinerijos studijas ir aktyviai domėjęsis elektronika yra pasirengęs dirbti įmonėse, projektuojančiose  ir gaminančiose elektroninę, kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą, taip pat organizacijose, diegiančiose, modernizuojančiose ir eksploatuojančiose kompiuterių sistemas arba gali toliau tęsti studijas magistrantūroje.
Praktiškai visi absolventai susiranda darbą. Darbo rinkos tyrimai rodo, kad ateityje specialistų, baigusių Kompiuterių inžinerijos studijas, poreikis Lietuvos darbo rinkoje nuolat didės (http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx)
Įmonės, siūlančios darbą kompiuterių inžinerijos specialistams: Accel Elektronika, Amalva, Arevita, Atea, Axis Industries, Barclays, Bitė, Elfa Distrelec, Elgama, Elgerta, Elsis, Esemda, Fima, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Kitron, Kodinis Raktas, Lifodas, Lime Microsystem, Linikodas, Medelkom, Mikrovisatos TV, Omnitel, Selteka, Tele2, Telemed, Teltonika, Teo LT, Terra, Trikdis, Valsena, Ventmatika, Vigintos Elektronika, Vilniaus Ventos Puslaidininkiai ir kt.
 
Ką pasakoja absolventai apie studijas?
Absolventai pažymi, kad įgytos žinios atitinka šių dienų reikalavimus, leidžia įsidarbinti šiuolaikinėse įmonėse, dirbti pagal profesiją ir kilti karjeros laiptais.
Absolventai teigiamai atsiliepia apie dėstytojus, jų dalykines savybes, patirtį, žinias ir kompetenciją. Visada maloniai prisimena savo kurso draugus, jaukią ir draugišką atmosferą paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu. Paklausti apie studijų metais patirtus sunkumus atliekant kursinius projektus, laikant egzaminus, ginant įvairius darbus,  tvirtina, kad tai juos užgrūdino, suteikė pasitikėjimo savo jėgomis, išmokė savarankiškai studijuoti ir domėtis naujausiomis technologijomis ir jų taikymu.
 
Susidomėjai?

Mikro- ir nanoelektronikos specializacija

Šiais laikais daugumos techninių ir technologinių problemų sprendimui naudojamos naujausios mikro- ir nanotechnologijos. Spartus elektronikos vystymasis sukūrė sąlygas spręsti iš principo naujas problemas, kurių anksčiau nebuvo galima spręsti. Šiuolaikinių elektronikos įtaisų matmenys bei vartojamoji galia palaipsniui mažėja, todėl į vieną lustą sutalpinama vis daugiau ir sudėtingų grandynų. Dėl šių priežasčių vis didėja specialistų poreikis, kurie išmano naujausias elektronikos technologijas, jų vystymosi tendencijas, mikrovaldiklinių įtaisų, programuojamų loginių lustų bei vienlusčių sistemų projektavimo ir taikymo principus, geba spręsti vis sudėtingėjančias elektronikos problemas.
Mikro- ir nanoelektronikos specializacijoje studentai tobulina žinias ir gebėjimus, reikalingus kuriant, gaminant bei eksploatuojant elektronikos įtaisus ir kompiuterizuotas elektronines sistemas. Studijuojami integriniai grandynai ir kiti puslaidininkiniai įtaisai, integrinių grandynų projektavimo programinė įranga. Specializacijos absolventai sugeba kurti mikro- ir nanosistemas viename luste ir kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas. Baigus studijas suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
 
Kokių žinių aš įgysių ir ką aš gebėsiu?
 • Įgysių žinių apie mokslinius tyrimus ir inovacijas;
 • Įgysių elektronikos inžinerijos labai specializuotos naujų gaminių bei paslaugų sukūrimo ir mokslinių tyrimų naujausių žinių, reikalingų kuriant, eksploatuojant ir tobulinant šiuolaikinius integrinius grandynus, mikro ir nanosistemas bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas;
 • Gebėsiu teoriškai suprasti naujausias elektronikos inžinerijos technologijas, atpažinti ir analizuoti apie naujas ir reikšmingas elektronikos inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas;
 • Gebėsiu derinti teorijos ir praktikos elementus, ekspertiškai įvertinti ir pritaikyti naujausias elektronikos inžinerijos ir jai artimų ar giminingų sričių žinias;
 • Gebėsiu parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą elektronikos inžinerijos problemoms spręsti, analizuoti ir interpretuoti duomenis;
 • Gebėsiu savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti šiuolaikinius integrinius grandynus, mikro ir nanosistemas viename luste bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas.
 • Gebėsiu bendrauti, pateikti darbo rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms, teikti konsultacijas veiklos srityje, dalyvauti kitų žmonių kvalifikacijos tobulinime;
 • Mokėsiu dirbti grupėje, bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais, vadovauti kitų darbuotojų veiklai. 
Kur dirbsiu?
 • Lietuvos ir užsienio įmonėse bei organizacijose, projektuojančiose, gaminančiose ir diegiančiose įvairias elektronines mikro- ir nanosistemas bei jų pagrindu įvairius įtaisus;
 • Lietuvos ir užsienio mokslo tyrimo institutuose ir plėtros laboratorijose bei universitetuose;
 • Inžinieriumi, konstruktoriumi, projektų vadovu įmonėse, gaminančiose ar naudojančiose elektronikos mikro- ir nanosistemas ir įtaisus;
 • Elektronikos įmonių logistikos bei marketingo padaliniuose;
 • Įgiję patirties absolventai gali tapti savarankiško verslo įkūrėjais ir įgyvendintojais;
 • Taip pat absolventai gali tęsti studijas elektros, elektronikos ir informatikos srities doktorantūroje.
Kokius dalykus aš studijuosiu?
 • Naujos mikro ir nanotechnologijos;
 • Didelės integracijos grandynai;
 • Analoginių aukštadažnių integrinių grandynų projektavimas;
 • Nanosistemos;
 • Hetorogeninės sistemos;
 • Nanosistemų programavimo kalbos;
 • Signalai ir jų apdorojimas;
 • Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai;
 • Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai;
 • Matematinio modeliavimo technologijos;
 • Elektrinių grandinių analizė ir sintezė;
 • ir kt. 

Kompiuterių technologijų specializacija

Informacija ruošiama
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė