Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Atmintinė baigiamojo darbo pristatymui

Atmintinė
EIKf-13 ir KIKf-13, MNEfm-15, KTfm-15 grupių diplomantams
 
Baigiamuosius darbus į katedrą diplomantai privalo pristatyti iki gynimo likus 3-5 dienoms, nustatytomis valandomis. Studentai gynimo datas privalo pasitikslinti VGTU informacinėje sistemoje.
Baigiamieji darbai katedroje bus priimami:
2017-06-02 d. nuo 12.00 iki 14.00 val. 449 k.
2017-06-05 d. nuo 15.00 iki 18.00 val. 449 k.
 
Diplominis darbas priimamas TIK tuo atveju, jei jis tenkina šiuos reikalavimus:
 
1. Aiškinamasis raštas
 1. Aiškinamasis raštas turi būti su dviem tituliniais lapais (pagal formą), su studento ir vadovo parašais antrajame tituliniame lape ir įrištas (1 egz.). Magistrantai ant titulinio lapo papildomai privalo turėti juos konsultavusios lietuvių kalbos dėstytojos parašą.
 2. Aiškinamojo rašto pavadinimas parašytas lietuvių ir anglų kalbomis;
 3. Aiškinamojo rašto tituliniame lape turi būti “Kompiuterių inžinerijos katedra“;
 4. Aiškinamojo raštas segamas nurodytu eiliškumu: aiškinamojo rašto pradžioje po dviejų titulinių lapų turi būti įsegta: 1) užduotis; 2) anotacija lietuvių kalba ir 3) anotacija anglų kalba (įrašytos ir atspausdinto iš VGTU informacinės sistemos mano.vgtu.lt). 4) sąžiningumo deklaracija; 5) aiškinamasis raštas; 6) aiškinamojo rašto priedai – grafinė dalis, programos kodai ir kt.​
 5. Magistrantai prieduose įsega dalyvavimą konferencijose/je patvirtinančių dokumentų kopijas/ą.
2. Priedai
 1. Vadovo atsiliepimas su darbo įvertinimu (neįsegtas).
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalba (iš VGTU informacinės sistemos mano.vgtu.lt) ant atskirų A4 formato lapų (neįsegtos); Šios anotacijos privalo būti įrašytos į VGTU informacinės sistemos duomenų bazę ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki gynimo ir iš ten atspausdintos.
 3. Visi dokumentai, t.y. aiškinamasis raštas, vadovo atsiliepimas, anotacijos turi būti sudėti į segtuvą (aplanką su gumele) su užklijuotu tituliniu lapu.
Aiškinamasis raštas ir grafinė dalis turi būti apiforminti pagal P. Gerdžiūno ir V. Plakio  Bendruosius akademinių darbų įforminimo reikalavimus (Vilnius, Technika 2005, 76 p.).
 
3. Baigiamojo darbo elektroninės versijos įkėlimas
 1. Baigiamojo darbo (BD) elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje.
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki gynimo.
Visą smulkesnę informaciją galima rasti katedros tinklalapyje
 
Bakalaurantams
KIK grupėms
 
EIK grupėms
Magistrantams
KT grupėms
 
MNE grupėms