Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Pakartotinis egzaminų perlaikymas

Kompiuterių inžinerijos katedros 2016/17 m. m. pavasario semestro pakartotinio egzaminų perlaikymo tvarkaraštis
Eil.
Nr.
Dėstytojo
Vardas, pavardė
Disciplinos
pavadinimas
Perlaikymo data
2017-06-26 – 2017-07-02
Laikas, vieta
Perlaikymo data
2017-06-26 – 2017-07-02
Laikas, vieta
1
2
3
4
5
6
7
 1.  
Zigmas Balevičius
Mikrobangų technika
2017-06-27
8.30 val., 449 a.
2017-06-29
8.30 val., 449 a.
 1.  
Vaidotas Barzdėnas
 
 
Elektroninių įtaisų projektavimas
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
Elektroninių įtaisų projektų valdymas
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
Didelės integracijos grandynai
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
Analoginių autadažnių integrinių grandynų projektavimas
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
 1.  
Algirdas Baškys
Komputerių periferija (angl.)
2017-06-26
10.00 val., 435 a.
2017-06-28
10.00 val., 435 a.
Mikrovaldikliai ir jų programavimas
2017-06-26
10.00 val., 435 a.
2017-06-28
10.00 val., 435a.
Mikrovaldikliai ir jų programavimas (KP)
2017-06-26
10.00 val., 435 a.
2017-06-28
10.00 val., 435 a.
 1.  
Eimantas Garšva
Duomenų apsauga kompiuterių sistemose
Kreiptis į dėstytoją
 1.  
Gediminas Gražulevičius
Mikroprocesoriai;
Mikroprocesoriai ir jų programavimas;
Mikroprocesorinis valdymas
2017-06-27
11:00 val., 438 aud.
2017-06-28
11:00 val., 438 aud.
 1.  
Romualdas Navickas
Mikrotechnologijos
2017-06-26
10.00 val., 449 a.
2017-06-29
10.20 val., 449 a.
Naujos mikro ir nanotechnologijos
2017-06-26
10.00 val., 449 a.
2017-06-29
10.20 val., 449 a.
 1.  
Nerijus Paulauskas
Mikroprocesoriai
2017-06-26
10.00 val., 449 a.
2017-06-28
10.00 val. 449 a.
 1.  
Nerijus Paulauskas
Kompiuterių sistemų modeliavimas
-
-
-
-
 1.  
Darius Poviliauskas
Duomenų bazės
Kreiptis į dėstytoją
 1.  
Martynas Šapurov
Duomenų bazės
2017-06-26
8:30 val., 309 a.
2017-06-27
8:30 val., 309 a.
 1.  
Martynas Šapurov
Komputerių periferija
2017-06-26
8:30 val., 309 a.
2017-06-27
8:30 val., 309 a.
 1.  
Martynas Šapurov
Kompiuterių komunikacijos
2017-06-26
8:30 val., 309 a.
2017-06-27
8:30 val., 309 a.
 
Kompiuterių inžinerijos katedros vedėjas prof. habil. dr. Algirdas Baškys
 
 

Atmintinė baigiamojo darbo pristatymui

Atmintinė
EIKf-13 ir KIKf-13, MNEfm-15, KTfm-15 grupių diplomantams
 
Baigiamuosius darbus į katedrą diplomantai privalo pristatyti iki gynimo likus 3-5 dienoms, nustatytomis valandomis. Studentai gynimo datas privalo pasitikslinti VGTU informacinėje sistemoje.
Baigiamieji darbai katedroje bus priimami:
2017-06-02 d. nuo 12.00 iki 14.00 val. 449 k.
2017-06-05 d. nuo 15.00 iki 18.00 val. 449 k.
 
Diplominis darbas priimamas TIK tuo atveju, jei jis tenkina šiuos reikalavimus:
 
1. Aiškinamasis raštas
 1. Aiškinamasis raštas turi būti su dviem tituliniais lapais (pagal formą), su studento ir vadovo parašais antrajame tituliniame lape ir įrištas (1 egz.). Magistrantai ant titulinio lapo papildomai privalo turėti juos konsultavusios lietuvių kalbos dėstytojos parašą.
 2. Aiškinamojo rašto pavadinimas parašytas lietuvių ir anglų kalbomis;
 3. Aiškinamojo rašto tituliniame lape turi būti “Kompiuterių inžinerijos katedra“;
 4. Aiškinamojo raštas segamas nurodytu eiliškumu: aiškinamojo rašto pradžioje po dviejų titulinių lapų turi būti įsegta: 1) užduotis; 2) anotacija lietuvių kalba ir 3) anotacija anglų kalba (įrašytos ir atspausdinto iš VGTU informacinės sistemos mano.vgtu.lt). 4) sąžiningumo deklaracija; 5) aiškinamasis raštas; 6) aiškinamojo rašto priedai – grafinė dalis, programos kodai ir kt.​
 5. Magistrantai prieduose įsega dalyvavimą konferencijose/je patvirtinančių dokumentų kopijas/ą.
2. Priedai
 1. Vadovo atsiliepimas su darbo įvertinimu (neįsegtas).
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalba (iš VGTU informacinės sistemos mano.vgtu.lt) ant atskirų A4 formato lapų (neįsegtos); Šios anotacijos privalo būti įrašytos į VGTU informacinės sistemos duomenų bazę ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki gynimo ir iš ten atspausdintos.
 3. Visi dokumentai, t.y. aiškinamasis raštas, vadovo atsiliepimas, anotacijos turi būti sudėti į segtuvą (aplanką su gumele) su užklijuotu tituliniu lapu.
Aiškinamasis raštas ir grafinė dalis turi būti apiforminti pagal P. Gerdžiūno ir V. Plakio  Bendruosius akademinių darbų įforminimo reikalavimus (Vilnius, Technika 2005, 76 p.).
 
3. Baigiamojo darbo elektroninės versijos įkėlimas
 1. Baigiamojo darbo (BD) elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje.
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki gynimo.
Visą smulkesnę informaciją galima rasti katedros tinklalapyje
 
2017 m. rugpjūčio 28 d. 10.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus gins pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalaurai:
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
 1.  
Gintaras Meliūnas
Aktyvinė radijo dažnio identifikavimo sistema skirta prekių ženklinimui
Active RFID System for Product Identification
Vaidotas Barzdėnas
 1.  
Edmundas Molis
Telefonu valdomos RFID sistemos projektavimas ir tyrimas
Design and Investigation of RFID System with Mobile Phone Control
Karolis Kiela
 1.  
Mantas Pilenis
Laikinio-skaitmeninio keitiklio projektavimas
Design of Time to Digital Converter
Marijan Jurgo
 
 
Dirbs pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalauro laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai: doc. dr. Jevgenij Charlamov, UAB LIFODAS, Radioelektronikos inžinierius;
habil. dr. R. Navickas, Kompiuteriijos ir ryšių technologijų katedra; profesorius;
dr. V. Barzdėnas, Kompiuteriijos ir ryšių technologijų katedra; docentas;
dr. K. Kiela, Kompiuteriijos ir ryšių technologijų katedra; docentas.
 
 
2017 m. rugpjūčio 28 d. 11.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus gins pagrindinių studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos „Įterptinių kompiuterių“ specializacijos bakalaurai:
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1. 
Aivaras Čeikauskas
Valdymo sistema atstumo tarp automobilio modelių palaikymui
Control System to Maintain a Distance Between Vehicle Models
Karolis Kiela
2. 
Henrikas Ebas
Vaizdo žaidimų konsolės projektavimas
Development of Video Game Console
Nerijus Paulauskas
 
 
Dirbs pagrindinių studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos Įterptinių kompiuterių specializacijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai: dr. V. Bleizgys, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus Elektroninių sistemų laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas;
dr. A. Baškys, Kompiuteriijos ir ryšių technologijų katedra, profesorius;
dr. N. Paulauskas, Kompiuteriijos ir ryšių technologijų katedra, docentas;
dr. G. Gražulevičius, Kompiuteriijos ir ryšių technologijų katedra, docentas.
 
2017 m. rugpjūčio 28 d. 16.00 val. 449 k.
Baigiamąjį darbą gins pagrindinių studijų Telekomunikacijų inžinerijos studijų programos, Telekomunikacijų technologijų bakalauras:
 
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1.
Jonas Sarsevičius
Duomenų perdavimo spartos mobiliuose tinkluose matuoklis
Meter of the Data Transmission Rate in Mobile Networks
Šarūnas Paulikas
 
 
Dirbs pagrindinių studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos Įterptinių kompiuterių specializacijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: dr. Antanas Vindašius, AB “Telia Lietuva” vadovaujantis paslaugų architektas
Nariai: doc. dr. Darius Guršnys,  Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra, docentas
dr. Šarūnas Paulikas, Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra, profesorius;
dr. Arūnas Šaltis, Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra, docentas;
dr. Arūnas Jakubavičius, Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra, profesorius.


 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė