Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita informacija

Pakartotinis egzaminų perlaikymas

Kompiuterių inžinerijos katedros 2016/17 m. m. pavasario semestro pakartotinio egzaminų perlaikymo tvarkaraštis
Eil.
Nr.
Dėstytojo
Vardas, pavardė
Disciplinos
pavadinimas
Perlaikymo data
2017-06-26 – 2017-07-02
Laikas, vieta
Perlaikymo data
2017-06-26 – 2017-07-02
Laikas, vieta
1
2
3
4
5
6
7
 1.  
Zigmas Balevičius
Mikrobangų technika
2017-06-27
8.30 val., 449 a.
2017-06-29
8.30 val., 449 a.
 1.  
Vaidotas Barzdėnas
 
 
Elektroninių įtaisų projektavimas
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
Elektroninių įtaisų projektų valdymas
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
Didelės integracijos grandynai
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
Analoginių autadažnių integrinių grandynų projektavimas
2017-06-27
16.00 val., 441 a.
2017-06-29
16.00 val., 441 a.
 1.  
Algirdas Baškys
Komputerių periferija (angl.)
2017-06-26
10.00 val., 435 a.
2017-06-28
10.00 val., 435 a.
Mikrovaldikliai ir jų programavimas
2017-06-26
10.00 val., 435 a.
2017-06-28
10.00 val., 435a.
Mikrovaldikliai ir jų programavimas (KP)
2017-06-26
10.00 val., 435 a.
2017-06-28
10.00 val., 435 a.
 1.  
Eimantas Garšva
Duomenų apsauga kompiuterių sistemose
Kreiptis į dėstytoją
 1.  
Gediminas Gražulevičius
Mikroprocesoriai;
Mikroprocesoriai ir jų programavimas;
Mikroprocesorinis valdymas
2017-06-27
11:00 val., 438 aud.
2017-06-28
11:00 val., 438 aud.
 1.  
Romualdas Navickas
Mikrotechnologijos
2017-06-26
10.00 val., 449 a.
2017-06-29
10.20 val., 449 a.
Naujos mikro ir nanotechnologijos
2017-06-26
10.00 val., 449 a.
2017-06-29
10.20 val., 449 a.
 1.  
Nerijus Paulauskas
Mikroprocesoriai
2017-06-26
10.00 val., 449 a.
2017-06-28
10.00 val. 449 a.
 1.  
Nerijus Paulauskas
Kompiuterių sistemų modeliavimas
-
-
-
-
 1.  
Darius Poviliauskas
Duomenų bazės
Kreiptis į dėstytoją
 1.  
Martynas Šapurov
Duomenų bazės
2017-06-26
8:30 val., 309 a.
2017-06-27
8:30 val., 309 a.
 1.  
Martynas Šapurov
Komputerių periferija
2017-06-26
8:30 val., 309 a.
2017-06-27
8:30 val., 309 a.
 1.  
Martynas Šapurov
Kompiuterių komunikacijos
2017-06-26
8:30 val., 309 a.
2017-06-27
8:30 val., 309 a.
 
Kompiuterių inžinerijos katedros vedėjas prof. habil. dr. Algirdas Baškys
 
 

Atmintinė baigiamojo darbo pristatymui

Atmintinė
EIKf-13 ir KIKf-13, MNEfm-15, KTfm-15 grupių diplomantams
 
Baigiamuosius darbus į katedrą diplomantai privalo pristatyti iki gynimo likus 3-5 dienoms, nustatytomis valandomis. Studentai gynimo datas privalo pasitikslinti VGTU informacinėje sistemoje.
Baigiamieji darbai katedroje bus priimami:
2017-06-02 d. nuo 12.00 iki 14.00 val. 449 k.
2017-06-05 d. nuo 15.00 iki 18.00 val. 449 k.
 
Diplominis darbas priimamas TIK tuo atveju, jei jis tenkina šiuos reikalavimus:
 
1. Aiškinamasis raštas
 1. Aiškinamasis raštas turi būti su dviem tituliniais lapais (pagal formą), su studento ir vadovo parašais antrajame tituliniame lape ir įrištas (1 egz.). Magistrantai ant titulinio lapo papildomai privalo turėti juos konsultavusios lietuvių kalbos dėstytojos parašą.
 2. Aiškinamojo rašto pavadinimas parašytas lietuvių ir anglų kalbomis;
 3. Aiškinamojo rašto tituliniame lape turi būti “Kompiuterių inžinerijos katedra“;
 4. Aiškinamojo raštas segamas nurodytu eiliškumu: aiškinamojo rašto pradžioje po dviejų titulinių lapų turi būti įsegta: 1) užduotis; 2) anotacija lietuvių kalba ir 3) anotacija anglų kalba (įrašytos ir atspausdinto iš VGTU informacinės sistemos mano.vgtu.lt). 4) sąžiningumo deklaracija; 5) aiškinamasis raštas; 6) aiškinamojo rašto priedai – grafinė dalis, programos kodai ir kt.​
 5. Magistrantai prieduose įsega dalyvavimą konferencijose/je patvirtinančių dokumentų kopijas/ą.
2. Priedai
 1. Vadovo atsiliepimas su darbo įvertinimu (neįsegtas).
 2. Anotacijos lietuvių ir anglų kalba (iš VGTU informacinės sistemos mano.vgtu.lt) ant atskirų A4 formato lapų (neįsegtos); Šios anotacijos privalo būti įrašytos į VGTU informacinės sistemos duomenų bazę ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki gynimo ir iš ten atspausdintos.
 3. Visi dokumentai, t.y. aiškinamasis raštas, vadovo atsiliepimas, anotacijos turi būti sudėti į segtuvą (aplanką su gumele) su užklijuotu tituliniu lapu.
Aiškinamasis raštas ir grafinė dalis turi būti apiforminti pagal P. Gerdžiūno ir V. Plakio  Bendruosius akademinių darbų įforminimo reikalavimus (Vilnius, Technika 2005, 76 p.).
 
3. Baigiamojo darbo elektroninės versijos įkėlimas
 1. Baigiamojo darbo (BD) elektroninę versiją (visus su darbu susijusius skaitmeninius dokumentus, t. y. anotaciją, baigiamąjį darbą, brėžinius ir kitus priedus) po to, kai popierinėje darbo versijoje yra surinkti visi reikalingi vadovų ir konsultantų parašai, studentas įkelia per informacinės sistemos „Mano VGTU“ aplinką, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki darbo gynimo Baigiamųjų darbų ir jų gynimo vertinimo bei laipsnio suteikimo komisijoje.
 2. Vadovas informacinėje sistemoje „Mano VGTU“ peržiūri studento įkeltą BD, patikrina, ar jis atitinka popierinės versijos darbą ir, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki gynimo, jį patvirtina. Po šio patvirtinimo BD laikomas išsaugotu registre ir studento prieiga prie anotacijos ir įkelto BD koregavimo uždaroma.
 3. Jeigu vadovas dėl neatitikties BD pasirašytai versijai elektroninę darbo versiją atmeta, studentas turi atnaujintą BD skaitmeninę bylą įkelti pakartotinai ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki gynimo. Vadovas pakartotinai peržiūri įkeltą BD ir patvirtina jį likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki gynimo.
Visą smulkesnę informaciją galima rasti katedros tinklalapyje
 
2017 m. birželio 06 d. 13.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus MAGISTRANTŪROS studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos „Kompiuterių technologijų“ specializacijos studentai
 
Eil. Nr.
Diplomanto v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1. 
Aleksej Trofimov
 
Skirtingų tipų dirbtinio intelekto algoritmų panaudojimas uždarųjų patalpų navigacijoje
Different Types of Artificial Intelligence Algorithms Use for Indoor Navigation
Nerijus Paulauskas
 
2. 
Vilius Belkevičius
 
Sportininkų smūgiavimo jėgos ir reakcijos laiko analizės sistema
The Analysis System of Athlete's Punch Force and Reaction Time
Nerijus Paulauskas
 
3. 
Ričardas Leščinskas
 
Jonoselektyvaus jutiklio įtampos priklausomybės nuo jonų koncentracijos charakteristikos netiesiškumų kompensavimas
Compensation of Nonlinear Response of Ion-Selective Sensor
Zigmas Balevičius
 
4. 
Ričardas Luščinskis
 
Šviesolaidinės linijinio poslinkio matavimo sistemos kūrimas ir tyrimas
The Development and Investigation of Fiber-Based Linear Shift Measurement System
Algirdas Baškys
 
5. 
Giedrius Sinkevičius
 
Pokelso narvelių dažninių charakteristikų tyrimas
Investigation of Pockels Cell Frequency Response Characteristics
Algirdas Baškys
 
 
 
Dirbs magistrantūros studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos „Kompiuterių technologijų“ specializacijos magistro laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai:
doc. dr. Zigmas Balevičius, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus, Bionanotechnologijų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas;
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas, Elektronikos fakulteto prodekanas, Kompiuterių inžinerijos katedros docentas;
prof. dr. Algirdas Baškys, Kompiuterių inžinerijos katedros vedėjas, profesorius;
doc. dr. Nerijus Paulauskas, Kompiuterių inžinerijos katedros docentas.
 
 
2017 m. birželio 07 d. 10.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus gins pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalaurai:
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
 1.  
Rapolas Norvaiša
Trijų ašių elektroninio stabilizatoriaus vaizdo kamerai valdymo sistemos kūrimas
Control System Development for Video  Camera's three Axis Electronic Stabilizer
Martynas Šapurov
 1.  
Dominykas Stonkus
Automatinio saulės kolektoriaus pozicionavimo sistemos kūrimas
Development of Automatic Solar Collector Positioning System
Martynas Šapurov
 1.  
Laimonas Šukys
Elektrinio dviračio kūrimas
Design of Electric Bicycle
Martynas Šapurov
 1.  
Marius Žydelis
Robotizuota patalpų parametrų matavimo sistema
Robotic System for Room Parameter Measurement
Martynas Šapurov
 
 
Dirbs pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalauro laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai:
dr. Jevgenij Charlamov, UAB LIFODAS, Radioelektronikos inžinierius;
prof. habil. dr. R. Navickas, Kompiuterių inžinerijos katedra;
doc. dr. V. Barzdėnas, Kompiuterių inžinerijos katedra;
dr. K. Kiela, Kompiuterių inžinerijos katedra.
 
2017 m. birželio 07 d. 13.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus MAGISTRANTŪROS studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Mikro ir nano elektronikos“ specializacijos magistrantai
 
Eil. Nr.
Diplomanto v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1. 
Artiom Diuško
2,4 GHz mažatriukšmio stiprintuvo projektavimas ir tyrimas
Design and Investigation of 2.4 GHz Low Noise Amplifier
Vaidotas Barzdėnas
 
 
Dirbs magistrantūros studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Mikro ir nano elektronikos“ specializacijos magistro laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai: 
doc. dr. Zigmas Balevičius, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus, Bionanotechnologijų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas;
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas, Elektronikos fakulteto prodekanas, Kompiuterių inžinerijos katedros docentas;
prof. dr. Algirdas Baškys, Kompiuterių inžinerijos katedros vedėjas, profesorius;
prof. habil. dr. Romualdas Navickas, Kompiuterių inžinerijos katedros profesorius.
 
2017 m. birželio 07 d. 13.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus MAGISTRANTŪROS studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos „Kompiuterių technologijų“ specializacijos studentai
 
Eil. Nr.
Diplomanto v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1.
Šarūnas Grigoris
MPP technologinio proceso tobulinimas ir tyrimas naudojant pramoninius valdiklius
Improving and Research of Hard Board Manufacturing Process Using Programmable Logic Controllers
Nerijus Paulauskas
 
2.
Arnoldas Tamošiūnas
Kalbėtojo vietos nustatymas ir sekimas
Speaker Localization and Tracking
Tomyslav Sledevič
 
3.
Paulius Žiūraitis
IEEE 802.11 standarto belaidžio ryšio tinkle situacijos Vilniaus mieste tyrimas
Research of IEEE 802.11 Wireless Network Situation in Vilnius City
Gediminas Gražulevičius
 
 
 
Dirbs magistrantūros studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos „Kompiuterių technologijų“ specializacijos magistro laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai:
doc. dr. Zigmas Balevičius, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus, Bionanotechnologijų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas;
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas, Elektronikos fakulteto prodekanas, Kompiuterių inžinerijos katedros docentas;
prof. dr. Algirdas Baškys, Kompiuterių inžinerijos katedros vedėjas, profesorius;
doc. dr. Gediminas Gražulevičius, Kompiuterių inžinerijos katedros docentas (mgr. P. Žiūraičio k-ja);
doc. dr. Nerijus Paulauskas, Kompiuterių inžinerijos katedros docentas (mgr. E. Baltrukovič, Š. Grigorio, A. Černecov k-ja);
dr. Tomyslav Sledevič, Elektroninių sistemų katedros docentas (mgr. A. Tamošiūno k-ja).
 
2017 m. birželio 08 d. 10.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus gins pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalaurai:
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1.
Tomas Činčikas
Loginio analizatoriaus projektavimas
Design of a Logic Analyzer
Vaidotas Barzdėnas
2.
Jonas Grinkas
Belaidė motociklo indikacijų atvaizdavimo šalme sistema
Wireless Motorcycle Indicators Display in the Helmet System
Vaidotas Barzdėnas
3.
Daniel Klioc
Tinklų sąsajos duomenų perdavimo ir saugojimo programos kūrimas
Software Design for Gateway to Store and Transfer Data
Vaidotas Barzdėnas
4.
Gintaras Meliūnas
Aktyvinė radijo dažnio identifikavimo sistema skirta prekių ženklinimui
Active RFID System for Product Identification
Vaidotas Barzdėnas
 1.  
Valentinas Pancerovas
Lempinis galios stiprintuvas su nuotoliniu valdymu
Vacuum Tube Power Amplifier with Remote Control
Arvydas Stankevičius
 1.  
Gediminas Paulauskas
Raketos modelio valdymo sistema
Control System for Rocket Model
Eldar Šabanovič
 
Dirbs pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalauro laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai:
dr. Jevgenij Charlamov, UAB LIFODAS, Radioelektronikos inžinierius;
prof. habil. dr. R. Navickas, Kompiuterių inžinerijos katedra;
doc. dr. V. Barzdėnas,  Kompiuterių inžinerijos katedra;
dr. K. Kiela, Kompiuterių inžinerijos katedra.
 
2017 m. birželio 8 d. 13.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus gins pagrindinių studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos „Įterptinių kompiuterių“ specializacijos bakalaurai:
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1. 
Ignas Andrijauskas
Interaktyvi "Laivų mūšio" žaidimo lenta
Interactive "Battleship" Game Board
Martynas Šapurov
2. 
Kęstutis Barauskas
Interaktyvi laiptų sistema
Interactive Stairs System
Raimondas Zubavičius
3. 
Antanas Cicėnas
8 skilčių mokomoji mikroprocesorinė Sistema
The 8-bit Microprocessor Training System
Gediminas Gražulevičius
4. 
Aivaras Čeikauskas
Valdymo sistema atstumo tarp automobilio modelių palaikymui
Control System to Maintain a Distance Between Vehicle Models
Karolis Kiela
5. 
Paulius Gaveniauskas
Buitinės elektroninės svarstyklės
Domestic Electronic Scales
Gediminas Gražulevičius
6. 
Vidas Maslauskas
Mokomoji programa mikroprocesorių laboratoriniams darbams
Training Software for the Microprocessors Laboratory Works
Gediminas Gražulevičius
7. 
Henrikas Ebas
Vaizdo žaidimų konsolės projektavimas
Development of Video Game Console
Nerijus Paulauskas
 
Dirbs pagrindinių studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos Įterptinių kompiuterių specializacijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai:
doc. dr. V. Bleizgys, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus Elektroninių sistemų laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas;
prof. dr. A. Baškys,  Kompiuterių inžinerijos katedra, profeaorius;
doc. dr. N. Paulauskas, Kompiuterių inžinerijos katedra, docentas;
doc. dr. G. Gražulevičius, Kompiuterių inžinerijos katedra, docentas.
 
2017 m. birželio 09 d. 10.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus gins pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalaurai:
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1.
Andžej Borel
Aukštadažnės matavimo įrangos automatizuotos testavimo sistemos
tobulinimas ir tyrimas
Development and Investigation of the Automated Test System for High Frequency Measurement Equipment
Vaidotas Barzdėnas
2.
Sergej Buivolenko
Dviračio balansuojančio roboto valdymo sistemos projektavimas
Control System Development of Two-Wheeled Self-Balancing Robot
Nerijus Paulauskas
3.
Edvinas Navickas
Azoto generatoriaus valdiklis
Nitrogen Generator Controler
Algirdas Baškys
4.
Marius Radžiulis
Belaidė gaisro signalizacijos sistema
Wireless Fire Alarm System
Nerijus Paulauskas
 
 
Dirbs pagrindinių studijų Elektronikos inžinerijos studijų programos „Elektroninių įtaisų projektavimo“ specializacijos bakalauro laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai:
dr. Jevgenij Charlamov, UAB LIFODAS, Radioelektronikos inžinierius;
prof. habil. dr. R. Navickas,  Kompiuterių inžinerijos katedra;
doc. dr. V. Barzdėnas,  Kompiuterių inžinerijos katedra;
dr. K. Kiela,  Kompiuterių inžinerijos katedra.
 
2017 m. birželio 09 d. 12.00 val. 449 k.
baigiamuosius darbus gins pagrindinių studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos bakalaurai:
 
Eil. Nr.
Bakalauro v. Pavardė
BD temos pavadinimas
BD vadovas
1.
Laurynas Skapas
Biometrinė praėjimo kontrolės sistema
Biometric Entrance Control System
Justas Dilys
 
Dirbs pagrindinių studijų Kompiuterių inžinerijos studijų programos Įterptinių kompiuterių specializacijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio suteikimo komisija:
Pirmininkas: techn. mokslų dr. Rimantas Simniškis,  Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Mikrobangų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas
Nariai:
doc. dr. V. Bleizgys, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Puslaidininkių fizikos instituto Medžiagotyros ir elektros inžinerijos skyriaus Elektroninių sistemų laboratorijos mokslo darbuotojas, docentas;
prof. dr. A. Baškys, Kompiuterių inžinerijos katedra, profeaorius;
doc. dr. G. Gražulevičius, Kompiuterių inžinerijos katedra, docentas;
doc. dr. N. Paulauskas, Kompiuterių inžinerijos katedra, docentas.
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė