Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Stovi iš kairės į dešinę: Zigmas Balevičius, Vilius Belkevičius, Darius Poviliauskas, Saulius Skarulskis, Marijan Jurgo, Vaidotas Barzdėnas, Vytautas Bleizgys, Andrej Vukolov, Vladislavas Daškevičius, Karolis Kiela, Nerijus Paulauskas, Jevgenij Charlamov.
Sėdi iš kairės į dešinę: Arvydas Stankevičius, Julius Skudutis, Jolanta Saudargaitė, Algirdas Baškys, Romualdas Navickas, Gediminas Gražulevičius
 
Pirmosios pakopos studijos
Kompiuterių inžinerijos katedroje studentai gali rinktis Elektronikos arba Kompiuterių inžinerijos bakalaurų studijų programas. Elektronikos studijų programa turi vieną elektroninių įtaisų projektavimo, o Kompiuterių inžinerijos studijų programa - dvi, įterptinių kompiuterių ir kompiuterių technikos specializacijas. Detalesnę informaciją apie šias specializacijas rasite čia.

 

Papildomosios sudijos
Kompiuterių inžinerijos katedroje studentai gali rinktis Kompiuterių inžinerijos papildomąją studijų programą. Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį. Šių papildomųjų studijų apimtis ECTS 60 kreditų, o trukmė 1 metai. Šie dalykai yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms atitinkamo profilio magistrantūros studijoms. Baigus šias studijas, išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas. Detalesnę informaciją apie šią studijų programą rasite čia.
 
Antrosios pakopos studijos
Kompiuterių inžinerijos magistrantūros studijų programoje yra dvi specializacijos: kompiuterių technologijos ir integruotų sistemų projektavimas. Tuo tarpu Elektronikos inžinerijos studijų programoje galima pasirinkti mikro ir nano elektronikos specializaciją. Detalesnę informaciją apie šias specializacijas rasite čia.
Daugiau kaip 40 metų fakultetas veikė buvusiame Vilniaus Bazilijonų vienuolyne, Aušros Vartų g. 7a.
 
2002 m. fakultetas persikėlė į naujai suremontuotus VGTU Elektronikos rūmus Naugarduko gatvėje
Svarbiausios datos ir faktai:
 • Elektronikos fakulteto ištakos siekia 1961 metus, kai buvo įsteigtas Kauno politechnikos instituto Prietaisų gamybos fakultetas.
 • 1964 m. fakultete buvo 4 katedros: Bendrosios fizikos, Matematikos, Elektrotechnikos ir Radijo aparatūros technologijos.
 • 1966 m. nuo Radijo aparatūros technologijos katedros atsiskyrė doc. J. Stanaičio vadovaujama Radioelektronikos katedra.
 • 1969 m. KPI Vilniaus filialas buvo reorganizuotas į VISI. Dieninio skyriaus studentų grupės ir dalis katedrų dėstytojų buvo perkelti į KPI. VISI liko viena - Radijo aparatūros technologijos katedra. Katedrai vadovavo prof. Z. Vainoris.
 • 1991 m. Radijo aparatūros technologijos katedra padalinta į dvi - Radioelektronikos ir Radijo aparatūros katedras. Katedros vedėju buvo išrinktas doc. J. Skudutis.
 • Radijo aparatūros katedra buvo profilinė ir kartu su Radioelektronikos katedra rengė elektronikos mokslo krypties bakalaurus, magistrus ir daktarus. 1991 – 1995 m. studijos buvo iš esmės pertvarkytos. Studentai galėjo pasirinkti studijų kryptį ir specializaciją. Radijo aparatūros katedra rengė elektroninės aparatūros ir kompiuterinės technikos bei fizikinės elektronikos bakalaurus ir magistrus. Fizikinės elektronikos bakalaurus katedra rengė kartu su Puslaidininkių fizikos institutu.
 • Nuo 1995 m. vieną kadenciją katedrai vadovavo prof. A. Marcinkevičius.
 • 2000 m. Radijo aparatūros katedros vedėju vėl išrinktas prof. J. Skudutis.
 • Atsižvelgdama į padidėjusią šiuolaikinių kompiuterių specialistų paklausą (kompiuterių taikymo sritys šiuo metu yra sparčiausiai besivystančios, o su jomis susijusios profesijos priskirtinos prie paklausiausių, kuriant naujas darbo vietas), 2002 m. Radijo aparatūros katedra parengė naują Kompiuterių inžinerijos studijų programą bakalaurams, o 2007 m. buvo įregistruota nauja Kompiuterių inžinerijos studijų programa magistrantams.
 • 2004 m. Radijo aparatūros katedra pavadinta Kompiuterių inžinerijos katedra.
 • 2010 m. Kompiuterių inžinerijos katedros vedėju išrinktas prof. A. Baškys.
Kompiuterių inžinerijos katedra:
Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius
 
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Kabinetas ER-I 435
 
prof. dr. Algirdas Baškys, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4767
Vietinis telefonas 9767
prof. dr. Algirdas Baškys, profesorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4767
Vietinis telefonas 9767
prof. habil. dr. Romualdas Navickas, profesorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0606
Vietinis telefonas 9768
doc. dr. Zigmas Balevičius, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4769
Vietinis telefonas 9769
dr. Vytautas Bleizgys, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
doc. dr. Gediminas Gražulevičius, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4771
Vietinis telefonas 9771
doc. dr. Nerijus Paulauskas, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Vietinis telefonas 9587
Justas Dilys, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
doc. dr. Eimantas Garšva, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Marijan Jurgo, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
dr. Karolis Kiela, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Vytautas Mačaitis, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
dr. Giedrius Masalskis, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
doc. dr. Darius Poviliauskas, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Martynas Šapurov, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Arvydas Stankevičius, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Mobilus 8 687 08 677
Vietinis telefonas 9587
dr. Valerijus Zlosnikas, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Raimondas Zubavičius, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Jolanta Saudargaitė, reikalų tvarkytoja
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Aleksandr Vasjanov, kompiuterių tinklo administratorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Pavardė, Vardas Priėmimo data El. paštas Publikacijos Disertacijos darbo tema
Marijan Jurgo 2014.09.01 marijan.jurgo@vgtu.lt Peržiūrėti Nanometrinių matmenų integrinių grandynų išmaniesiems dažnio sintezatoriams sukūrimas ir tyrimas
Karolis Kiela 2012.09.01 karolis.kiela@vgtu.lt Peržiūrėti Nanoelektroninių signalų filtrų kūrimas ir tyrimas
Tadas Lipinskis 2011.09.01 tadas.lipinskis@gmail.com Peržiūrėti Daugiafazių dažnio keitiklių įtampos formavimo metodų kūrimas ir tyrimas

Padaliniai

Kompiuterių inžinerijos mokomoji laboratorija
Adresas Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius
Telefonas (8 5) 274 4768
El. paštas ki.mlab@vgtu.lt
Vietinis telefonas 9150