Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą

Stovi iš kairės į dešinę: Zigmas Balevičius, Vilius Belkevičius, Darius Poviliauskas, Saulius Skarulskis, Marijan Jurgo, Vaidotas Barzdėnas, Vytautas Bleizgys, Andrej Vukolov, Vladislavas Daškevičius, Karolis Kiela, Nerijus Paulauskas, Jevgenij Charlamov.
Sėdi iš kairės į dešinę: Arvydas Stankevičius, Julius Skudutis, Jolanta Saudargaitė, Algirdas Baškys, Romualdas Navickas, Gediminas Gražulevičius
 
Pirmosios pakopos studijos
Kompiuterių inžinerijos katedroje studentai gali rinktis Elektronikos arba Kompiuterių inžinerijos bakalaurų studijų programas. Elektronikos studijų programa turi vieną elektroninių įtaisų projektavimo, o Kompiuterių inžinerijos studijų programa - dvi, įterptinių kompiuterių ir kompiuterių technikos specializacijas. Detalesnę informaciją apie šias specializacijas rasite čia.

 

Papildomosios sudijos
Kompiuterių inžinerijos katedroje studentai gali rinktis Kompiuterių inžinerijos papildomąją studijų programą. Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems kitos krypties universitetines studijas ir turintiems bakalauro laipsnį arba baigusiems kolegijas ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį. Šių papildomųjų studijų apimtis ECTS 60 kreditų, o trukmė 1 metai. Šie dalykai yra būtini tam, kad studentas turėtų pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms atitinkamo profilio magistrantūros studijoms. Baigus šias studijas, išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas. Detalesnę informaciją apie šią studijų programą rasite čia.
 
Antrosios pakopos studijos
Kompiuterių inžinerijos magistrantūros studijų programoje yra dvi specializacijos: kompiuterių technologijos ir integruotų sistemų projektavimas. Tuo tarpu Elektronikos inžinerijos studijų programoje galima pasirinkti mikro ir nano elektronikos specializaciją. Detalesnę informaciją apie šias specializacijas rasite čia.
Daugiau kaip 40 metų fakultetas veikė buvusiame Vilniaus Bazilijonų vienuolyne, Aušros Vartų g. 7a.
 
2002 m. fakultetas persikėlė į naujai suremontuotus VGTU Elektronikos rūmus Naugarduko gatvėje
Svarbiausios datos ir faktai:
 • Elektronikos fakulteto ištakos siekia 1961 metus, kai buvo įsteigtas Kauno politechnikos instituto Prietaisų gamybos fakultetas.
 • 1964 m. fakultete buvo 4 katedros: Bendrosios fizikos, Matematikos, Elektrotechnikos ir Radijo aparatūros technologijos.
 • 1966 m. nuo Radijo aparatūros technologijos katedros atsiskyrė doc. J. Stanaičio vadovaujama Radioelektronikos katedra.
 • 1969 m. KPI Vilniaus filialas buvo reorganizuotas į VISI. Dieninio skyriaus studentų grupės ir dalis katedrų dėstytojų buvo perkelti į KPI. VISI liko viena - Radijo aparatūros technologijos katedra. Katedrai vadovavo prof. Z. Vainoris.
 • 1991 m. Radijo aparatūros technologijos katedra padalinta į dvi - Radioelektronikos ir Radijo aparatūros katedras. Katedros vedėju buvo išrinktas doc. J. Skudutis.
 • Radijo aparatūros katedra buvo profilinė ir kartu su Radioelektronikos katedra rengė elektronikos mokslo krypties bakalaurus, magistrus ir daktarus. 1991 – 1995 m. studijos buvo iš esmės pertvarkytos. Studentai galėjo pasirinkti studijų kryptį ir specializaciją. Radijo aparatūros katedra rengė elektroninės aparatūros ir kompiuterinės technikos bei fizikinės elektronikos bakalaurus ir magistrus. Fizikinės elektronikos bakalaurus katedra rengė kartu su Puslaidininkių fizikos institutu.
 • Nuo 1995 m. vieną kadenciją katedrai vadovavo prof. A. Marcinkevičius.
 • 2000 m. Radijo aparatūros katedros vedėju vėl išrinktas prof. J. Skudutis.
 • Atsižvelgdama į padidėjusią šiuolaikinių kompiuterių specialistų paklausą (kompiuterių taikymo sritys šiuo metu yra sparčiausiai besivystančios, o su jomis susijusios profesijos priskirtinos prie paklausiausių, kuriant naujas darbo vietas), 2002 m. Radijo aparatūros katedra parengė naują Kompiuterių inžinerijos studijų programą bakalaurams, o 2007 m. buvo įregistruota nauja Kompiuterių inžinerijos studijų programa magistrantams.
 • 2004 m. Radijo aparatūros katedra pavadinta Kompiuterių inžinerijos katedra.
 • 2010 m. Kompiuterių inžinerijos katedros vedėju išrinktas prof. A. Baškys.
Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra:
-
 
Kabinetas
 
prof. dr. Algirdas Baškys, vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4767
Vietinis telefonas 9767
prof. dr. Algirdas Baškys, profesorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4767
Vietinis telefonas 9767
prof. habil. dr. Romualdas Navickas, profesorius
prof. dr. Šarūnas Paulikas, profesorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 5013
Vietinis telefonas 9013
Arvydas Stankevičius, laboratorijos (-ų) vedėjas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Mobilus 8 687 08 677
Vietinis telefonas 9587
doc. dr. Zigmas Balevičius, docentas
doc. dr. Vaidotas Barzdėnas, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4769
Vietinis telefonas 9769
doc. dr. Vaidas Batkauskas, docentas
dr. Vytautas Bleizgys, docentas
doc. dr. Gediminas Gražulevičius, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4771
Vietinis telefonas 9771
doc. dr. Darius Guršnys, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4976
Vietinis telefonas 9976
dr. Karolis Kiela, docentas
doc. dr. Nerijus Paulauskas, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Vietinis telefonas 9587
doc. dr. Lukas Pavilanskas, docentas
doc. dr. Arūnas Šaltis, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4171
Vietinis telefonas 9171
dr. Evaldas Stankevičius, docentas
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4976
Vietinis telefonas 9976
Tomas Cuzanauskas, lektorius
doc. dr. Eimantas Garšva, lektorius
Marijan Jurgo, lektorius
Vytautas Mačaitis, lektorius
dr. Giedrius Masalskis, lektorius
Karolis Mikėnas, lektorius
doc. dr. Darius Poviliauskas, lektorius
Martynas Šapurov, lektorius
Arvydas Stankevičius, lektorius
Kontaktai
Telefonas (8 5) 237 0587
Mobilus 8 687 08 677
Vietinis telefonas 9587
dr. Valerijus Zlosnikas, lektorius
dr. Karolis Žvinys, lektorius
Liudas Duoba, asistentas
Kontaktai
Leonid Kladovščikov, asistentas
Dovilė Momkutė, asistentė
Jolanta Saudargaitė, administratorė
Kontaktai
Telefonas (8 5) 274 4768
Vietinis telefonas 9768
Pavardė, Vardas Priėmimo data El. paštas Publikacijos Disertacijos darbo tema
Marijan Jurgo 2014.09.01 marijan.jurgo@vgtu.lt Peržiūrėti Nanometrinių matmenų integrinių grandynų išmaniesiems dažnio sintezatoriams sukūrimas ir tyrimas
Karolis Kiela 2012.09.01 karolis.kiela@vgtu.lt Peržiūrėti Nanoelektroninių signalų filtrų kūrimas ir tyrimas
Tadas Lipinskis 2011.09.01 tadas.lipinskis@gmail.com Peržiūrėti Daugiafazių dažnio keitiklių įtampos formavimo metodų kūrimas ir tyrimas

Padaliniai

Kompiuterių inžinerijos laboratorija
Adresas Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius
Telefonas (8 5) 274 4768
El. paštas ki.mlab@vgtu.lt
Vietinis telefonas 9150
Telekomunikacijų inžinerijos laboratorija
Adresas Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius
Telefonas (8 5) 274 4774
Vietinis telefonas 9974
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė