Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Pirmosios pakopos studijos

ĮTERPTINIŲ KOMPIUTERIŲ IR JŲ PROGRAMAVIMO
SPECIALIZACIJA
KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ
SPECIALIZACIJA
 Kokius dalykus aš studijuosiu?  Kokius dalykus aš studijuosiu?
 •  Mikrovaldiklius ir jų programavimą
 • Mikrovaldiklių sąsajas
 • Įterptinių kompiuterių projektavimą
 • Programuojamas mikrosistemas
 • Mikroprocesorius ir jų programavimą
 • Kompiuterių komunikacijas
 • Mikro ir nanotechnologijas
 • Skaitmeninius įtaisus
 • Elektromagnetinio lauko teoriją
 • Programavimo kalbas Assembler, C ir C++
 • ir kt.
 •  Kompiuterių tinklus
 •  Interneto technologijas
 •  Informacijos saugą
 •  Mikroprocesorius ir jų programavimą
 •  Specialiosios paskirties kompiuterius
 •  Kompiuterių architektūrą
 •  Operacinių sistemų koncepcijas
 •  Kompiuterių periferiją
 •  Lustų projektavimo technologijas
 •  Kompiuterių diagnostiką
 •  ir kt. 
 
ĮTERPTINIŲ KOMPIUTERIŲ IR JŲ PROGRAMAVIMO specializacijoje mokoma kurti, diegti ir eksploatuoti įterptinius kompiuterius, kurių branduolį sudaro mikrovaldikliai arba programuojamos loginės schemos.
Įterptiniai kompiuteriai skirti specializuotoms užduotims vykdyti, pvz. valdyti gamybos technologijas, automobilio sistemas, „protingo namo“ sistemas, robotus, muzikos grotuvus, mobilius telefonus ir kt.
 
 Įterptiniams kompiuteriams nuolat tobulėjant, plečiasi jų taikymo sritys. Jau dabar 90 % visų mikroprocesorių yra įterptiniuose kompiuteriuose ir tik 10 % asmeniniuose kompiuteriuose. Galima spėti, kad ateityje bet kurio elektroninio įrenginio pagrindas bus įterptinis kompiuteris. Todėl vis didėja poreikis specialistams, kurie sugeba įterptinius kompiuterius projektuoti, gaminti, testuoti, diegti, tobulinti ir prižiūrėti.
 
KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ specializacijoje mokoma kurti, modernizuoti ir eksploatuoti kompiuterių sistemas. Ji yra orientuota į kompiuterių tinklų projektavimą ir diegimą, kompiuterių tinklų saugumą, interneto technologijas, kompiuterių periferinius įrenginius ir sistemas.
 
 Kompiuteriai ir kompiuterių sistemos jau tapo neatsiejama verslo, gamybos, valdymo, ryšių ir kt. sistemų  dalis. Vis daugiau pridėtinės vertės yra sukuriama naudojant kompiuterius ir kompiuterių sistemas, todėl drąsiai galime teigti, kad specialistų gebančių diegti, prižiūrėti ir tobulinti šias sistemas poreikis ateityje tik didės.
 
Ką gebėsiu?
Baigęs Kompiuterių inžinerijos bakalauro studijas gebėsiu projektuoti kompiuterių sistemas, eksploatuoti bei administruoti kompiuterių tinklus ir kompiuterinę įrangą, diegti kompiuterių tinklų saugumo įrankius. Įgysiu praktinių įterptinių kompiuterių projektavimo žinių ir įgūdžių, gebėsiu kurti, diegti ir eksploatuoti įvairios paskirties įterptinius kompiuterius su mikrovaldikliais ir programuojamomis loginėmis schemomis. Išmanysiu naujausias projektavimo ir gamybos technologijas ir turėsiu praktinių įgūdžių projektuoti įvairios paskirties šiuolaikinius elektronikos įtaisus. Kompiuterių inžinerijos studentų baigiamieji darbai.
 
Kokios bus mano karjeros galimybės?
Absolventas, baigęs Kompiuterių inžinerijos studijas ir aktyviai domėjęsis elektronika yra pasirengęs dirbti įmonėse, projektuojančiose  ir gaminančiose elektroninę, kompiuterinę ir telekomunikacinę įrangą, taip pat organizacijose, diegiančiose, modernizuojančiose ir eksploatuojančiose kompiuterių sistemas arba gali toliau tęsti studijas magistrantūroje.
Praktiškai visi absolventai susiranda darbą. Darbo rinkos tyrimai rodo, kad ateityje specialistų, baigusių Kompiuterių inžinerijos studijas, poreikis Lietuvos darbo rinkoje nuolat didės (http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx)
Įmonės, siūlančios darbą kompiuterių inžinerijos specialistams: Accel Elektronika, Amalva, Arevita, Atea, Axis Industries, Barclays, Bitė, Elfa Distrelec, Elgama, Elgerta, Elsis, Esemda, Fima, Fizinių ir technologijos mokslų centras, Kitron, Kodinis Raktas, Lifodas, Lime Microsystem, Linikodas, Medelkom, Mikrovisatos TV, Omnitel, Selteka, Tele2, Telemed, Teltonika, Teo LT, Terra, Trikdis, Valsena, Ventmatika, Vigintos Elektronika, Vilniaus Ventos Puslaidininkiai ir kt.
 
Ką pasakoja absolventai apie studijas?
Absolventai pažymi, kad įgytos žinios atitinka šių dienų reikalavimus, leidžia įsidarbinti šiuolaikinėse įmonėse, dirbti pagal profesiją ir kilti karjeros laiptais.
Absolventai teigiamai atsiliepia apie dėstytojus, jų dalykines savybes, patirtį, žinias ir kompetenciją. Visada maloniai prisimena savo kurso draugus, jaukią ir draugišką atmosferą paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu. Paklausti apie studijų metais patirtus sunkumus atliekant kursinius projektus, laikant egzaminus, ginant įvairius darbus,  tvirtina, kad tai juos užgrūdino, suteikė pasitikėjimo savo jėgomis, išmokė savarankiškai studijuoti ir domėtis naujausiomis technologijomis ir jų taikymu.
 
Susidomėjai?
ELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ 
PROJEKTAVIMO SPECIALIZACIJA
 Kokius dalykus aš studijuosiu?
 • Mikro ir nanotechnologijas
 • Lustų projektavimą ir technologijas
 • Mikroprocesorius
 • Mikrobangų techniką
 • Elektroninių įtaisų projektų valdymą
 • Elektroninių įtaisų projektavimą
 • Mikrovaldiklinius įtaisus
 • Programuojamus loginius įtaisus
 • Elektroninių įtaisų testavimą
 • Vienlusčių įtaisų projektavimą
 • ir kt.
 
ELEKTRONINIŲ ĮTAISŲ PROJEKTAVIMO specializacijoje mokoma kurti, programuoti ir taikyti įvairios paskirties integrinius grandynus signalų apdorojimui ir analizei, lygiagretiesiems skaičiavimams, dirbtiniam intelektui ir kitoms inžinerinėms problemoms spręsti.
 
Šiuolaikinių elektronikos įtaisų matmenys bei vartojamoji galia nuolat mažėja, todėl į vieną lustą sutalpinama vis daugiau ir sudėtingesnių grandynų. Dėl šių priežasčių vis didėja specialistų poreikis, kurie išmano naujausias nanoelektronikos technologijas, jų vystymosi tendencijas, vienlusčių sistemų projektavimo ir taikymo principus, geba spręsti sudėtingas elektronikos problemas.
 
Ką gebėsiu?
Elektroninių įtaisų projektavimo specializacijos absolventai geba automatizuotai projektuoti ir kurti elektronikos įtaisus ar integruotąsias elektronines sistemas, integrinių grandynų lustus, valdiklius ir kitus elektroninius įtaisus, taikomus medicinoje, aviacijoje ir transporte, užtikrinti saugumą ir apsaugą, energijos taupymą ir aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi bei komunikaciją bet kur ir bet kada; moka taikyti informacines technologijas inžinerinėms problemoms spręsti, kompetentingai atlikti techninės įrangos priežiūros darbus, kurti ir rašyti programas mikroprocesoriui ir mikrovaldikliui bei įvairioms įterptinėms sistemoms.
 Elektronikos inžinerijos studentų baigiamieji darbai.
 
Kokios bus mano karjeros galimybės?
Pagal šią studijų programą rengiami elektronikos technologijų specialistai. Asociacijos „Infobalt“ atlikta didžiųjų informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus darbdavių ir asociacijos narių apklausa parodė, kad artimiausiais metais specialistų paklausa rinkoje gali gerokai viršyti pasiūlą. 2011– 2020 m. laikotarpio pabaigoje numatomas apie 6 tūkst. specialistų trūkumas. Pasak asociacijos „Infobalt“ inovacijų vadovo, didėjant elektronikos ir IT specialistų poreikiui Europoje, Lietuvos bendrovėms gali kilti laikinų sunkumų, nes trūks darbuotojų; didės jų darbo užmokestis. Elektronikos inžinerijos specialistų nuolat ieško Nacionalinis fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Limes Microsystems“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Elsis“, UAB „Sigreta“, UAB „Teltonika“, UAB „Elgama sistemos“, UAB „Šviesos konversija“, UAB „Vilniaus kompiuterių servisas“ ir kt..
 
Ką pasakoja absolventai apie studijas?
Absolventai pažymi, kad įgytos žinios atitinka šių dienų reikalavimus, leidžia įsidarbinti šiuolaikinėse įmonėse, dirbti pagal profesiją ir kilti karjeros laiptais.
Absolventai teigiamai atsiliepia apie dėstytojus, jų dalykines savybes, patirtį, žinias ir kompetenciją. Visada maloniai prisimena savo kurso draugus, jaukią ir draugišką atmosferą paskaitų bei praktinių užsiėmimų metu. Paklausti apie studijų metais patirtus sunkumus atliekant kursinius projektus, laikant egzaminus, ginant įvairius darbus,  tvirtina, kad tai juos užgrūdino, suteikė pasitikėjimo savo jėgomis, išmokė savarankiškai studijuoti ir domėtis naujausiomis technologijomis ir jų taikymu.
 
Susidomėjai?
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė