Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Antrosios pakopos studijos

MIKRO- IR NANOELEKTRONIKOS SPECIALIZACIJA
 
Šiais laikais daugumos techninių ir technologinių problemų sprendimui naudojamos naujausios mikro- ir nanotechnologijos. Spartus elektronikos vystymasis sukūrė sąlygas spręsti iš principo naujas problemas, kurių anksčiau nebuvo galima spręsti. Šiuolaikinių elektronikos įtaisų matmenys bei vartojamoji galia palaipsniui mažėja, todėl į vieną lustą sutalpinama vis daugiau ir sudėtingų grandynų. Dėl šių priežasčių vis didėja specialistų poreikis, kurie išmano naujausias elektronikos technologijas, jų vystymosi tendencijas, mikrovaldiklinių įtaisų, programuojamų loginių lustų bei vienlusčių sistemų projektavimo ir taikymo principus, geba spręsti vis sudėtingėjančias elektronikos problemas.
Mikro- ir nanoelektronikos specializacijoje studentai tobulina žinias ir gebėjimus, reikalingus kuriant, gaminant bei eksploatuojant elektronikos įtaisus ir kompiuterizuotas elektronines sistemas. Studijuojami integriniai grandynai ir kiti puslaidininkiniai įtaisai, integrinių grandynų projektavimo programinė įranga. Specializacijos absolventai sugeba kurti mikro- ir nanosistemas viename luste ir kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas. Baigus studijas suteikiamas elektronikos inžinerijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
 
Kokių žinių aš įgysiu ir ką aš gebėsiu?
 • Įgysių žinių apie mokslinius tyrimus ir inovacijas;
 • Įgysių elektronikos inžinerijos labai specializuotos naujų gaminių bei paslaugų sukūrimo ir mokslinių tyrimų naujausių žinių, reikalingų kuriant, eksploatuojant ir tobulinant šiuolaikinius integrinius grandynus, mikro ir nanosistemas bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas;
 • Gebėsiu teoriškai suprasti naujausias elektronikos inžinerijos technologijas, atpažinti ir analizuoti apie naujas ir reikšmingas elektronikos inžinerijos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas;
 • Gebėsiu derinti teorijos ir praktikos elementus, ekspertiškai įvertinti ir pritaikyti naujausias elektronikos inžinerijos ir jai artimų ar giminingų sričių žinias;
 • Gebėsiu parinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą elektronikos inžinerijos problemoms spręsti, analizuoti ir interpretuoti duomenis;
 • Gebėsiu savarankiškai kurti, eksploatuoti ir tobulinti šiuolaikinius integrinius grandynus, mikro ir nanosistemas viename luste bei kitas kompiuterines informacijos apdorojimo sistemas.
 • Gebėsiu bendrauti, pateikti darbo rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms, teikti konsultacijas veiklos srityje, dalyvauti kitų žmonių kvalifikacijos tobulinime;
 • Mokėsiu dirbti grupėje, bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais, vadovauti kitų darbuotojų veiklai. 
Kur dirbsiu?
 • Lietuvos ir užsienio įmonėse bei organizacijose, projektuojančiose, gaminančiose ir diegiančiose įvairias elektronines mikro- ir nanosistemas bei jų pagrindu įvairius įtaisus;
 • Lietuvos ir užsienio mokslo tyrimo institutuose ir plėtros laboratorijose bei universitetuose;
 • Inžinieriumi, konstruktoriumi, projektų vadovu įmonėse, gaminančiose ar naudojančiose elektronikos mikro- ir nanosistemas ir įtaisus;
 • Elektronikos įmonių logistikos bei marketingo padaliniuose;
 • Įgiję patirties absolventai gali tapti savarankiško verslo įkūrėjais ir įgyvendintojais;
 • Taip pat absolventai gali tęsti studijas elektros, elektronikos ir informatikos srities doktorantūroje.
Kokius dalykus aš studijuosiu?
 • Naujos mikro ir nanotechnologijos;
 • Specialiosios paskirties grandynų projektavimas ir gamyba (su kursiniu projektu);
 • Aukštadažnių grandynų projektavimas;
 • Nanosistemos;
 • Įtaisų su mikro- ir nanosistemomis porjektavimas ir tyrimas (su kursiniu projektu);
 • Sistemų projektavimas VHDL kalba;
 • Signalai ir jų apdorojimas;
 • Mikrobangų ir optinės elektronikos įtaisai;
 • Mokslinių tyrimų ir inovatikos pagrindai;
 • Matematinio modeliavimo technologijos;
 • Elektrinių grandinių analizė ir sintezė;
 • ir kt. 
Susidomėjai?
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė