Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Pirmosios pakopos studijos

Kompiuterijos ir ryšių technologjų katedra, stojantiems į pirmosios pakopos (bakalauro) bakalauro studijas siūlo šias studijų programas: Kompiuterių inžinerijosTelekomunikacijų inžinerijosDaiktų interneto bei Elektronikos inžinerijos Elektroninių įtaisų projektavimo specializacijos studijas. Šių studijų metu įgytas bakalauro laipsnis - tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Šių bakalauro studijų apimtis – 240  kreditų, trukmė - 4 metai, studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas suteikiamas Inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis (Daiktų interneto studijų programoje - Informatikos mokslų bakalauro laipnis), ir toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.

Ištęstinės išlyginamosios studijos

Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedra siūlo ir ištęstines išlyginamasias Kompiuterių inžinerijos studijas. Šios studijos yra pirmosios pakopos (bakalauro) universitetinės studijos, skirtos kolegijų absolventams, baigusiems elektronikos inžinerijos studijų krypties studijų programas, turintiems koleginį (aukštąjį neuniversitetinį) išsilavinimą, įgijusiems profesinę kvalifikaciją arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą. Studijų trukmė – 2 metai. Studijų apimtis – 120 kreditų. Studijos mokamos. 

Antrosios pakopos studijos

Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedroje yra siūlomos trys antrosios pakopos (magistro) studijų programos: Elektronikos inžinerijos studijų programos Mikro- ir nanoelektronikos specializacija, Telekomunikacijų inžinerijos studijų programos Telekomunikacijų technologijos ir Telekomunikacijų vadyba specializacijos, bei Kompiuterių inžinerijos studijų programa (pastaroji dėstoma ir anglų kalba). Šios magistrantūros studijos – tai universitetinės studijos, skirtos pasirengti savarankiškam mokslo darbui arba kitam darbui, kurį atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Baigus magistrantūros studijas, įgyjamas kvalifikacinis magistro laipsnis. Magistrantūros studijų apimtis yra 120 kreditų, o studijų trukmė – 2 metai, studijos baigiamos magistro tiriamuoju darbu.

Trečiosios pakopos studijos

Mokslo doktorantūra – tai trečiosios pakopos (doktorantūros) studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Apgynus disertaciją suteikiamas daktaro mokslo laipsnis. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis. Kompiuterijos ir ryšių technologijų katedros mokslininkai vadovauja doktorantams, rengentiems disertacijas Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptyje (01T).
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė