Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Studijos

Pirmosios pakopos (Bakalauro) studijos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Bakalauro laipsnis įgyjamas studijuojant pirmojoje studijų pakopoje pagal universitetinių studijų programas. Bakalauro studijų apimtis – 240  kreditų. Nuolatinės studijos trunka 4 metus, ištęstinės – 5,5–6 metus. Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Toliau studijas galima tęsti magistrantūroje.
Elektros inžinerijos katedra siūlo šias bakalauro studijų programas: Elektros energetikos inžinerija ir Automatika.

Antrosios pakopos (Magistrantūros) studijos

Magistras – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą. Magistro laipsnis įgyjamas studijuojant pagal antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programas. Magistrantūros studijų apimtis – 90–120  kreditų. Nuolatinių studijų trukmė – 1,5–2 metai, ištęstinių studijų trukmė – 2–2,5 metai. Vientisųjų studijų apimtis – 300 kreditų, studijų trukmė – 5 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijas galima tęsti doktorantūroje. Elektros inžinerijos katedra siūlo šias magistro studijų specializacijas: atsinaujinančioji elektros energetikos inžinerija, elektros energetikos technologijos ir  automatinės sistemos, mechatroninių sistemų automatika.

Trečiosios pakopos (Doktorantūros) studijos

Mokslo (meno) daktaro laipsnis įgyjamas studijuojant mokslo (meno) doktorantūroje mokslo ir studijų institucijose. Asmenims, baigusiems mokslo (meno) doktorantūrą ir apgynusiems disertaciją (meno projektą), išduodamas įgytą mokslo (meno) laipsnį liudijantis diplomas. Baigusieji trečiosios pakopos studijas, tobulinasi mokslinių tyrimų ir akademinės veiklos srityse, siekdami mokslinės ir akademinės karjeros. Šios studijų pakopos absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.
Pirmosios pakopos
Mod. kodas Modulio pavadinimas Kreditai ECTS
ELEIB11759 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 5 5
ELEIB15561 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 6
ELEIB16661 Automatinio valdymo įrenginiai ir sistemos 6 6
ELEIB11652 Automatinio valdymo sistemų sintezė MATLAB 6 6
ELEIP17160 Automatinio valdymo sistemų sintezė MATLAB 6 6
ELEIB16452 Automatinio valdymo teorija 6 6
ELEIP17159 Automatinio valdymo teorija 7 7
ELEIB11553 Automatinio valdymo teorija 2 7 7
ELEIB11851 Automatinių sistemų valdymas (kompleksinis projektas) 5 5
ELEIB11655 Automatizavimo ir matavimų technika 6 6
ELEIB11757 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 3
ELEIB11812 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6
ELEIB11857 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 6
ELEIB11815 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6
ELEIB11858 Bakalauro baigiamasis darbas 3 6 6
ELEIB11551 Elektromechaninių sistemų valdymas 6 6
ELEIB11551 Elektromechaninių sistemų valdymas 6 6
ELEIB11508 Elektronika 4 4
ELEIB11603 Elektronika 3 3
ELEIB16101 Elektronika ir elektrotechnika 3 3
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 3
ELEIB16204 Elektronika ir elektrotechnika 3 3
ELEIB16205 Elektronika ir elektrotechnika 3 3
ELEIB16409 Elektroninės saugos sistemos 6 6
ELEIB16400 Elektroniniai keitikliai 6 6
ELEIB11554 Elektros energetika 4 4
ELEIB16454 Elektros energetika 3 3
ELEIB16451 Elektros grandinių teorija (su kursiniu darbu) 6 6
ELEIB16151 Elektros inžinerijos įvadas 3 3
ELEIB16404 Elektros įrenginių priešgaisrinė profilaktika 3 3
ELEIB11552 Elektros pavaros 3 3
ELEIB11562 Elektros pavaros 4 4
ELEIB11805 Elektros tiekimas 4 4
ELEIB11657 Elektros ūkio valdymas 3 3
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 3
ELEIB11405 Elektrotechnika ir elektronika 3 3
ELEIB11504 Elektrotechnika ir elektronika 3 3
ELEIB16203 Elektrotechnika ir elektronika 6 6
ELEIB16200 Elektrotechnikos pagrindai 3 3
ELEIB11509 Gaisrinės saugos automatika 4 4
ELEIM17261 Išmanūs sprendiniai pastato sistemoms 9 9
ELEIB16100 Įvadas į elektros energetikos ir elektronikos inžineriją 3 3
ELEIB11654 Kompiuterinis AVS modeliavimas 6 6
ELEIP17163 Kompiuterinis įrenginių valdymas 5 5
ELEIB11754 Kompiuterinis technologijų valdymas 6 6
ELEIP17166 Kompiuterinis technologijų valdymas 7 7
ELEIB11853 Kompiuterizuotų sistemų valdymas (kompleksinis projektas) 5 5
ELEIB11352 Mechatronikos įtaisai 5 5
ELEIB16351 Mechatronikos įtaisai 6 6
ELEIB16361 Mechatronikos įtaisai 3 3
ELEIB11854 Mechatroninių įtaisų valdymas 7 7
ELEIB11751 Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai 6 6
ELEIP17162 Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai          6 6
ELEIB11653 Neelektrinių dydžių matavimo sistemos 6 6
ELEIB11813 Pasyviųjų pastatų elektros energetika 7 7
ELEIB11713 Pastatų automatika 6 6
ELEIM11361 Pastatų automatinis valdymas 6 6
ELEIB11814 Pastatų elektros įranga (kompleksinis projektas) 5 5
ELEIB11711 Pastatų elektros tinklai 6 6
ELEIB15608 Pastatų elektros tinklai ir įranga 6 6
ELEIB11761 Pramoniniai loginiai valdikliai 4 4
ELEIB11712 Profesinė praktika 15 15
ELEIB11756 Profesinė praktika 15 15
ELEIB11658 Robotika 3 3
ELEIB16461 Saugos mechatronikos įtaisai 3 3
ELEIB16401 Sistemotechnika ir jutikliai 6 6
ELEIB11661 Skaitmeninė automatika 5 5
ELEIB11852 Skaitmeninio valdymo technologijos 7 7
ELEIP17164 Skaitmeninio valdymo technologijos 5 5
ELEIB16206 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 3
ELEIB11611 Šviesos technika 3 3
ELEIB16300 Šviesos technika 6 6
ELEIB16455 Taikomoji galios elektronika 3 3
ELEIP17158 Taikomoji galios elektronika 5 5
ELEIB16453 Taikomoji galios elektronika (su kursiniu projektu) 6 6
ELEIB11402 Techninių sistemų valdymas 4 4
ELEIB11806 Techninių sistemų valdymas 4 4
ELEIB11752 Technologijų valdymas 6 6
ELEIP17165 Technologijų valdymas 7 7
ELEIB11251 Teorinė elektrotechnika 6 6
ELEIB11753 Valdikliai 6 6
ELEIP17161 Valdikliai 7 7
ELEIB11651  Žmonių sauga 3 3

Antrosios pakopos
 
Mod. kodas Modulio pavadinimas Kreditai ECTS
ELEIM17209 Aukštosios įtampos įtaisai 6 6
ELEIM17252 Automatikos mikromašinos 6 6
ELEIM11157 Automatinio valdymo teorija 6 6
ELEIM11306 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 8 8
ELEIM15107 Didelės galios elektromagnetinių impulsų technologijos 6 6
ELEIM17351 Diskrečiosios valdymo sistemos 6 6
ELEIM17254 Elektromechaniniai mechatronikos elementai 6 6
ELEIM17151 Elektroniniai galios keitikliai 8 8
ELEIM11313 Elektroniniai keitikliai 8 8
ELEIM17204 Elektroniniai keitikliai (su kursiniu projektu) 9 9
ELEIM17100 Elektros energetika ir rinka 6 6
ELEIM11206 Elektros energetikos sistemos 7 7
ELEIM17102 Elektros energetikos sistemos (su kursiniu projektu) 9 9
ELEIM17201 Elektros energetikos sistemų valdymas 6 6
ELEIM11307 Elektros energijos perdavimas 6 6
ELEIM11104 Elektrotechnika ir elektros energetika 6 6
ELEIM11106 Elektrotechnika ir elektros energetika 4 4
ELEIM11312 Fotovoltinė energetika 6 6
ELEIM17208 Galios elektronika (su kursiniu projektu) 9 9
ELEIM11401 Magistro baigiamasis darbas 30 30
ELEIM11402 Magistro baigiamasis darbas 30 30
ELEIM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3
ELEIM17152 Magistro baigiamasis darbas 1 3 3
ELEIM11205 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3
ELEIM17257 Magistro baigiamasis darbas 2 3 3
ELEIM11305 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3
ELEIM11310 Magistro baigiamasis darbas 3 3 3
ELEIM17451 Magistro baigiamasis darbas 4 30 30
ELEIM17101 Magistro tiriamasis darbas 1 3 3
ELEIM17152 Magistro tiriamasis darbas 1 3 3
ELEIM17202 Magistro tiriamasis darbas 2 3 3
ELEIM17357 Magistro tiriamasis darbas 3 3 3
ELEIM11260 Matavimų teorija ir praktika 6 6
ELEIM11262 Matavimų teorija ir praktika 6 6
ELEIM14361 Mechatroninių sistemų elektros pavaros 9 9
ELEIM11257 Mechatroninių sistemų modeliavimas 3 3
ELEIM17255 Mechatroninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 9
ELEIM15105 Mobilių galios įrenginių pakrovimositemos ir elektronika 6 6
ELEIM11314 Modernioji elektros inžinerija 7 7
ELEIM17203 Modernioji elektros inžinerija 6 6
ELEIM17251 Neuroniniai tinklai ir neraiškioji logika automatikoje 6 6
ELEIM17355 Programuojamieji loginiai valdikliai 6 6
ELEIM17200 Sistemotechnika ir jutikliai 6 6
ELEIM11207 Sistemotechnika, jutikliai ir keitikliai 6 6
ELEIM11254 Šiuolaikinės automatinio valdymo sistemos 3 3
ELEIM17253 Šiuolaikinės automatinio valdymo sistemos 6 6
ELEIM11251 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 6
ELEIM17256 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 6
ELEIM11352 Technologinių kompleksų automatizavimas 6 6
ELEIM11353 Technologinių kompleksų automatizavimas 3 3
ELEIM11355 Tiesiaeigės mechatroninės sistemos 6 6
ELEIM11356 Tiesiaeigės mechatroninės sistemos 3 3
ELEIM11311 Vėjo energetika 6 6

Ištęstinės studijos
 
Mod. kodas Modulio pavadinimas Kreditai ECTS
ELEIB11561 Automatinio valdymo sistemos 6 6
ELEIB11603 Elektronika 3 3
ELEIB11202 Elektronika ir elektrotechnika 3 3
ELEIB11408 Elektronika ir elektrotechnika 5 5
ELEIB11410 Elektronika ir elektrotechnika 5 5
ELEIB14506 Elektronika ir elektrotechnika 5 5
ELEIB16201 Elektronika ir elektrotechnika 3 3
ELEIB11562 Elektros pavaros 4 4
ELEIB11805 Elektros tiekimas 4 4
ELEIB11102 Elektrotechnika 6 6
ELEIB11507 Elektrotechnika 3 3
ELEIB11405 Elektrotechnika ir elektronika 3 3
ELEIM11361 Pastatų automatinis valdymas 6 6
ELEIB16861 Pramoniniai loginiai valdikliai 3 3
ELEIB11402 Techninių sistemų valdymas 4 4
ELEIB11806 Techninių sistemų valdymas 4 4

Ištęstinės nuotolinės studijos
Mod. kodas Modulio pavadinimas Kreditai ECTS
ELEIB11510 Elektronika 3 3
ELEIB11505 Elektronika ir elektrotechnika 3 3
ELEIB11610 Elektronikos įtaisai ir sistemos 4 4
ELEIB11805 Elektros tiekimas 4 4
ELEIB11406 Elektrotechnika 3 3
ELEIB11405 Elektrotechnika ir elektronika 3 3
ELEIB11353 Mechatronikos įtaisai 5 5
ELEIB16206 Statinių išmaniosios elektros ir elektronikos sistemos 3 3
ELEIB11252 Teorinė elektrotechnika 6 6
ELEIB11660 Žmonių sauga 3 3

 
 
PROFESINĖS PRAKTIKOS PROGRAM A
 
1. Praktikos pavadinimas. Profesinė praktika.
2. Praktikos tikslas. Susipažinti su pastatų elektros sistemas, automatiką bei valdymą kuriančių, montuojančių ir eksploatuojančių įmonių arba įstaigų bei jų padalinių struktūra ir veikla. Išsiaiškinti progresyvias gamybos priemones ir sistemas, įgyti žinių, mokėjimų ir praktinių įgūdžių gamyboje. Išmokti analizuoti ir vertinti technologinių įrenginių ir procesų automatizavimo lygį, išmokti teorines žinias taikyti gamyboje. Pasirinkti bakalauro baigiamojo darbo temą, surinkti duomenis, technines charakteristikas, literatūrą baigiamajam darbui atlikti.
3. Praktikos trukmė. 10 savaičių, 400 val. Profesinė praktika atliekamaketvirtame kurse. Profesinės praktikos atlikimo laikotarpis: nuo 2018-07-25 iki 2018-09-30. Suderinus su katedros praktikos koordinatoriumi, katedros vedėju ir leidus dekanui, studentas gali atlikti praktiką anksčiau laiko.
4. Rekomenduojamos praktikos vietos. Valstybinės arba privačios įmonės, įstaigos, organizacijos, kuriose kuriama, montuojama arba eksploatuojama pastatų elektros sistemos, automatikos ir valdymo įtaisai, įrenginiai bei taikomos naujos progresyvios ir aukštosios technologijos. Įmonių, kuriose Elektrotechnikos katedros bakalaurai gali atlikti gamybinę praktiką, sąrašas pateiktas 2 priede.
5. Praktikos programos aprašas:
 • Iki 2018 m. liepos 1 d. VGTU informacinės sistemos studentų savitarnos puslapyje užpildyti Studento praktinio mokymo sutartį, išspausdinti ją trimis egzemplioriais, surinkus parašus užregistruoti ją katedroje. Studento praktinio mokymo sutarties pasirašymo eilės tvarka: praktikantas, praktikos vadovas Elektrotechnikos katedros dėstytojas, įmonės vadovas, rektoriaus įgaliotas asmuo. Po to, kai sutartį pasirašo visi sutartyje numatyti asmenys, sutartis užregistruojama katedroje ir po vieną egzempliorių atiduodama visoms sutarties šalims.
 • Susipažinti su įmonės arba įstaigos, kurioje atliekama profesinė praktika, struktūra, padalinių funkcijomis ir ryšiais, valdymu, gaminama produkcija, teikiamomis paslaugomis. Susipažinti su padalinio, kuriame atliekama praktika infrastruktūra ir veiklos kryptimis. Atlikti išsamią įmonėje arba jos padalinyje kuriamų bei įdiegtų valdymo sistemų ir progresyvių technologijų analizę.
 • Atlikti individualią užduotį, detaliai tiriant įdiegtas arba praktikos įmonėje ar įstaigoje diegiamas naujas progresyvias ir aukštąsias technologijas (pagal įmonės arba įstaigos paskirto praktikos vadovo nurodymus).
 • Pasirinkti bakalauro baigiamojo darbo temą ir vadovą, surinkti duomenis baigiamajam darbui atlikti.
  • Parengti profesinės praktikos ataskaitą ir pranešimą, skirtą praktikos rezultatams pristatyti.
6. Praktikos individualių užduočių atlikimas:
 • Pagal įmonėje nustatytą tvarką atlikti individualią užduotį, detaliai tiriant arba diegiant praktikos įmonėje ar įstaigoje naujas progresyvias gamybos priemones ir sistemas (pagal įmonės arba įstaigos paskirto praktikos vadovo nurodymus).
 • Pasirinkti ir išanalizuoti konkretų gamybos objektą ar technologinį procesą, surinkti apie jį visus techninius duomenis ir charakteristikas, išnagrinėti jo valdymo algoritmą ir programinę įrangą, surinkti reikiamą literatūrą bakalauro baigiamajam darbui atlikti.
        pasirinkti baigiamojo darbo temą pagal Automatikos ir valdymo studijų programos Pastatų elektros sistemų specializaciją. Surinkti galimus techninius duomenis, parametrus, schemas, brėžinius, aprašymus, ataskaitas, katalogus, nuotraukas ir t. t.
 
7. Reikalavimai praktikos ataskaitai.
 • Praktikos ataskaitos sandara ir jos apimtis:
 • Ataskaitos antraštinis lapas.
 • Turinys.
 • Praktikos užduotis.
 • Praktikos įmonėje vadovo atsiliepimas apie studento atliktą praktiką.
 • Įvadas.
 • Praktikos įmonės (įstaigos) struktūra, padalinių funkcijos ir ryšiai.
 • Praktikos padalinio infrastruktūra ir veikos kryptys, gaminama produkcija, tiekiamos paslaugos.
 • Įdiegtų pastatų elektros sistemų, automatikos ir valdymo technologijų analizė, automatizavimo ir kompiuterizavimo lygis.
 • Galima pateikti surinktos medžiagos pavyzdžius, schemas, brėžinius, nuotraukas, bendruosius vaizdus, duomenų lenteles, charakteristikas, algoritmus, programinės įrangos aprašymus ir t. t.
 • Individualios užduoties tema, tikslas, aktualumas, problema, gauti rezultatai, išvados ir pasiūlymai.
 • Praktikos rezultatų apibendrinimas, išvados ir suformuluota baigiamojo darbo tema.
 • Literatūros sąrašas.
 • Priedai.
Praktikos ataskaitos apimtis yra 15 – 25 pilnų sunumeruotų A4 formato lapų.
 • Reikalavimai praktikos ataskaitos įforminimui:
Tekstas spausdinamas kompiuteriu A4 formato vertikaliuose lapuose, Times New Roman šriftas,12 pt, atstumas tarp eilučių – 1,5 intervalo. Praktikos ataskaitos apiforminimo reikalavimai taip pat nurodyti rekomenduojamos literatūros sąraše [1]. Naudojami techniniai terminai turi būti suderinti su penkiakalbiais žodynais [3, 4].
 • Reikalavimai ataskaitos gynimui:
 • Praktikos ataskaitos praktikos vadovui dėstytojui turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki ataskaitos gynimo.
 • Parengtos profesinės praktikos ataskaitos gynimas 2018-10-10–2018-10-14.  Konkreti gynimo data bus paskelbta vėliau. Praktika vertinama pažymiu.
 • Gynimui paruošiamas ir pristatomas individualus kiekvieno praktikanto iki 5 min. trukmės pranešimas naudojant 5–7 PowerPoint formato skaidres. Pranešimas ruošiamas pagal ataskaitos įvado struktūrą, išplėtus gautuosius rezultatus.
 • Neparengus ataskaitos arba neatsiskaičius už ją iki nustatytos datos, ataskaitą galima ginti per pirmą pakartotinį atsiskaitymą už praktikas iki 2018 m. spalio 28 d. arba per antrą pakartotinį atsiskaitymą (su dekano leidimu) iki 2018 m. lapkričio 11 d.
8. Rekomenduojama literatūra:
 1. Gerdžiūnas P., Plakys V. Bendrieji akademinių darbų įforminimo reikalavimai. Vilnius: Technika, 2005. 76 p.
 2. Barzdžiukienė L., Celešienė V., Kaulakienė A. Baigiamasis Studijų darbas. Kalbininkų patarimai. Vilnius: Technika, 2004. 123 p.
 3. Elektrotechnikos terminų žodynas. Moksl. red.: A. Smilgevičius, S. Žebrauskas. Kaunas: Technologija, 1999. 871 p.
 4. Automatikos terminų žodynas. Vyr. red. A. J. Poška. Vilnius: Technika, 2004. 715 p.
 5. Literatūros paieška pagal pasirinktą temą bibliotekose ir internete.
9. Reikalavimai atsiskaitymui už praktiką:
 1. Sudaryta trišalė studento praktinio mokymo sutartis.
 2. Praktikos vadovo įmonėje atsiliepimas apie studento atliktą praktiką.
 3. Pateikta išsami praktikos ataskaita.
10. Praktikos darbo programą parengė
         dr. Audrius Grainys
         doc. dr. Sonata Tolvaišienė
 
Įmonių sąrašas, kuriose Elektrotechnikos katedros studentai gali atlikti gamybinę praktiką
Nr.
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas
Telefono numeris
Elektroninis paštas
1
Asociacija NETA
-
Jaruzalės g. 21, Vilnius 08420
869840500
http://praktikos.neta.lt
2
UAB DOGAS
121183926
Ozo g.51, Vilnius  08200
8-5 2300699
e.vakarinas@dogas.lt
3
UAB Elektrobalt
110681523
Liepkaklnio g. 85, Vilnius LT-02120
8-5 2660091
office@elektrobalt.lt
4
UAB LESTO
302577612
Žvejų g. 14, Vilnius, LT-09310
1802
info@lesto.lt
5
UAB Elektros darbai Vilniaus filialas
1336190113
Geologų g. 6, Vilnius LT-02190
8-5 2332794
vilnius@elektrosdarbai.lt
6
UAB Elektros tinklo paslaugos
300072351
Motorų g. 2, Vilnius LT-02190
8-5 2106809
Romanas.burakovas@etpa.lt
7
UAB Vilniaus energija
111760831
Jočionių g. 13, Vilnius LT-02300
8-5 2667199
info@dalkia.lt
8
UAB Elstila
123075582
Vytenio g. 50, Vilnius LT-03229
8-5 2104888
Vilnius@elstila.lt
9
UAB Elprojektavimas
 
J. Jasinskio g. 16, Vilnius 01112, Lietuva
Mindaugo g. 44-77, LT-01311 Vilnius
10
UAB Neiluva
121959187
Naugarduko g. 41A, Vilnius LT-03227
8-5 2151560
info@neiluva.lt
11
AB Lietuvos automatika
221972310
Panerių g. 45, Vilnius LT-03202
8-5 233288
lietuvos@automatika.lt
12
UAB Vikauma
 
 
+370 5 2122963
 
13
UAB Elmonta
122217769
Motorų g. 6, Vilnius LT-02190
8-5 2306444
info@elmonta.lt
14
UAB Žilinskis ir CO
158102142
Mindaugo g. 20/22-7, Vilnius LT-03215
8-5 2334793
Vilnius.info@elektra.lt
15
UAB Staltika
123017312
Vytauto g. 46, Vilnius LT-08122
8-52790921
info@elektrikai.lt
16
UAB Vilmestos statyba
300019384
Ukmergės g. 315 B, Vilnius LT-06306
8-5 2304481
statyba@vilmesta.lt
17
UAB Odri inžinerija
123402182
Verkių g. 5, Vilnius LT-08218
8-5 2341920
info@odri.lt
18
UAB Amalva
124130658
Ozo g.10,Vilnius TT-08200
8-52300585
info@amalva.lt
19
UAB Ardanuy Baltic
300004133
Teatro g. 9B, Vilnius LT-03107
8-5 2644200
vilnius@ardanuy.com
20
UAB Amagis
124105975
Panerių g. 45, Vilnius LT-03202
8-5 2310117
amagis@amagis.lt
21
UAB Neutralė
121699647
Konstitucijos pr. 8A, Vilnius LT-09308
8-5 2340481
office@neutrale.inet.lt
22
UAB Usė
124142621
Lvovo g.105, Vilnius LT-08104
8-5 2347171
info@use.lt
23
UAB Skaidula
120537172
Naugarduko g. 68 B, Vilnius LT-03203
8-5 2397777
office@skaidula.lt
24
UAB Eltalis Vilniaus filialas
135474767
Kaimelio g. 13, Vilnius LT-07100
8-5 2430434
info@eltalis.lt
25
UAB Eugensa
123789424
Ateities g. 2 D, Vilnius LT-08333
8-5 2328333
centras@eugensa.lt
26
UAB Ventalta
123928774
Žirmūnų g. 68, Vilnius LT-2600
8-5 2300019
info@ventalta.lt
27
UAB Vilniaus vandenys
120545849
Dominikonų g. 11, Vilnius LT-01517
8-5 2664304 
info@vv.lt
28
UAB Aedilis
300056767
Laisvės pr. 77-202, Vilnius LT-00122
8-5 2742707 
info@aedilis.lt
29
UAB Ardanga
123436381
Laisvės pr. 77-305, Vilnius LT-06122
8699 38350
info@ardanga.lt
30
UAB Reljanus
110703980
Arimų g. 18 N. Vilnia LT-11114
8-5 2649744
robert@reljanus.lt
31
UAB Elteros projektai
302530776
A. Goštauto g. 11. Vilnius LT-01108
8-68719811
info@elterosprojektai.lt
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Saulius Barauskas
  • Audrius Grainys
  • Vitalij Novickij
  • Mindaugas Pivoras
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė