Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Apie katedrą


Elektros inžinerijos katedra
Elektros inžinerijos katedra yra viena iš naujausių Vilniaus Gedimino technikos universiteto katedrų (įkurta 2017 m.) sujungus Elektrotechnikos ir Automatikos katedras. Šiuo metu katedroje dirba: 6 profesoriai, 12 docentai, 13 lektorius, 4 asistentai. Pirmos pakopos studentams dėstomi robotikos, elektrotechikos, elektronikos, techninio sistemų valdymo, pastatų elektros tinklų ir automatikos,  šviesos technikos, elektros tinklo, elektros sistemų ir kiti moduliai. Studijos pirmoje pakopoje vykdomos lietuvių kalba, antosios pakopos studijos vykdomos anglų ir lietuvių kalbomis. Katedroje dirbantys  dėstytojai siekia kuo išsamiau perteikti savo turimas žinias ne tik teorinio vadovėlio pavyzdžiu bet ir praktiniais pavyzdžiais. Mes siekiam, kad Jūsų studijos butu ne tik įdomios bet ir naudingos. O kaip tai padaryti ?
Katedros durys su užrašu Elektros inžinerijos katedra ER-I 319 visada  atviros kūrybiškumui ir Jūsų iniciatyvai.
 
 • 1960 m. vedėju buvo išrinktas doc. dr. Stanislovas Marazas
 • 1966-1975 m. katedrai vadovavo doc. dr. Vytautas Česonis
 • 1975 m. bei 1985-1990 m. katedros vedėju buvo doc. dr. Gediminas Valiukėnas
 • 1976-1985 m. ir 1990-1996 m. katedrai vadovavo prof. dr. Zigmantas Jankauskas
 • 1996-2015 m. katedrai vadovavo prof. dr. Vygaudas Kvedaras
 • Nuo 2015 m. katedrai vadovauja doc. dr. Sonata Tolvaišienė

Padaliniai

Automatinių sistemų laboratorija
Adresas Naugarduko g. 41, 03227 Vilnius
Telefonas (8 5) 274 4764
Vietinis telefonas 9764
Elektrotechnikos laboratorija
Adresas Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius
Telefonas (8 5) 274 4761
El. paštas elab@vgtu.lt
Vietinis telefonas 9147
1961 m. įkurtame Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale išleistos dvi elektros energijos tiekimo specialybės inžinierių laidos. 1962 m. liepos 1 d. atsirado Prietaisų gamybos fakultetas su pirmuoju dekanu S.Marazu ir prodekanu L.Janulioniu. 1964 metais fakultete veikė keturios katedros: Bendrosios fizikos, Elektrotechnikos, Matematikos ir Radijo aparatūros technologijos. Tuo metu fakultetas dieniniame skyriuje rengė garso technikos, radijo aparatūros konstravimo ir gamybos inžinierius, o vakariniame - elektros pavarų ir pramonės įrenginių automatizavimo specialistus, radijo aparatūros konstruktorius ir technologus. 1966 m. nuo Elektrotechnikos katedros atsiskyrusi Skaičiavimo technikos ir matematikos katedra rengė matematinių skaičiavimo mašinų ir programavimo inžinierius. Nuo 1967 m. lapkričio 1 d. fakulteto dekanu tapo Č.Teišerskas. 1966-1969 m. laikotarpiu veikė Radioelektronikos katedra, vadovaujama doc. J.Stanaičio.
      Dideli pokyčiai įvyko 1969 metais. Įkurtame Vilniaus inžineriniame statybos institute fakultetas gavo naują pavadinimą - Automatizacijos fakulteto su trimis katedromis: Elektrotechnikos, Elektros pavarų ir Radijo aparatūros technologijos. Fakultete liko tik vakarinis skyrius. Dieninio skyriaus studentai ir dalis dėstytojų išvyko į Kauną ir ten įkūrė KPI Radijo aparatūros konstravimo katedrą. Todėl vienu metu fakultetas turėjo Vakarinio pavadinimą. 1978 m. kovo 6 d. fakulteto dekanu tapo doc. Z.Vainoris, tačiau greitai jis buvo pakviestas dirbti į Aukštojo mokslo ministeriją. Jo pareigas perėmė ir iki 1991 m. fakultetui vadovavo doc. A.Seilius. Vyriausybės nutarimu 1987 m. fakultete vėl atidarytas dieninis skyrius ir jis tapo KPI Vilniaus fakultetu su 2 profilinėmis ir viena bendrąja katedra su autonomiškai organizuotomis radijo aparatūros konstravimo ir gamybos bei elektros įrenginių ir autonatizavimo specialybių inžinierių studijomis dieniniame ir vakariniame skyriuose.
      1991 metais fakultetas sugrįžo į Vilniaus technikos universitetą ir tapo Elektronikos fakultetu. Jo dekanu išrinktas doc. K.Maceika. Šiuo laikotarpiu susiformavo dviejų specialybių: automatikos ir radioelektronikos 3 pakopų - bakalaurų, magistrantūros ir doktorantūros - studijos su galimybėmis pasirinkti įvairias specializacijas.

ELEKTROS INŽINERIJOS KATEDROS DARBUOTOJŲ NUOTRAUKOS

  • Puslapio administratoriai:
  • Saulius Barauskas
  • Audrius Grainys
  • Vitalij Novickij
  • Mindaugas Pivoras
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė