Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Vadovėliai Aukštosioms Mokykloms

Vadovelis nr 1 Gurskas, Antanas . Virtualieji instrumentai LabVIEW terpėje: vadovėlis / Antanas Gurskas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2010. 190 p.: iliustr. ISBN 9789955285960.
Vadovelis nr 2 Štaras, Stanislovas. Puslaidininkinės ir funkcinės elektronikos įtaisai: vadovėlis elektronikos, automatikos, informatikos ir kitų technologijos mokslo krypčių studentams / Stanislovas Štaras; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. 3-ioji kartot. laida. Vilnius: Technika, 2009. 468 p.: iliustr. ISBN 9986058791.
Vadovelis nr 3 Navakauskas, Dalius ; Serackis, Artūras. Skaitmeninis signalų apdorojimas taikant MATLAB : vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 381 p. ISBN 978-9955-28-325-6.
Vadovelis nr 4 Urbanavičius, Vytautas . Kompiuteriai ir jų architektūra: vadovėlis aukštosioms mokykloms / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. 426 p. ISBN 978-9955-28-178-8.
Vadovelis nr 5 Vainoris Zenonas. Bangų elektronikos pagrindai: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986-05-791-4. 514 p.
Vadovelis nr 6 S. Štaras. Fundamentals of Semiconductor Devices. Vilnius: Technika, 2003. 210 p. : iliustr. ISBN 9986-05-569-5.
Vadovelis nr 7 R. Kirvaitis, R. Martavičius. Analoginė elektronika .Vilnius: Tecnika, 2003. 336 p.: iliustr. ISBN 9986-05-685-3.
 

Mokomosios knygos

2012 m.
 • Mališauskas, Vacius. Elektromagnetinio lauko teorija : aiškinamasis uždavinynas / Vacius Mališauskas. Vilnius : Technika, 2012. 182 p. ISBN 9786094571473. [M.kr.: 07T]; [Aut. lankų sk.: 8,770]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 8,770].
 • Seliuta, Dalius. Diodai ir jų taikymas elektronikoje : mokomoji knyga / Dalius Seliuta. Vilnius : Technika, 2012. xxx p. ISBN 9786094570865. [M.kr.: 01T]; [Aut. lankų sk.: 0,000]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 0,000].
2010 m.
 • Miniotas, Darius. Elektros grandinių analizė: mokomoji knyga / Darius Miniotas; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2009. 259 p.: iliustr. ISBN 9789955285373.
 • Štaras, Stanislovas. Introduction to semiconductor devices: study book / Stanislovas Štaras; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2009. 244 p.: iliustr. ISBN 9789955285281.
2009 m.
 • Montvilas, Algirdas Mykolas . Skaitmeninių signalų apdorojimo ASSA programų paketu laboratoriniai darbai: mokomoji knyga / Algirdas Mykolas Montvilas. Vilnius: Technika, 2009. ISBN 9789955284604. Prieiga per internetą: http://leidykla.vgtu.lt/new/index.php?id=4785&pid=1737.
2008 m.
 • Ušinskas, Andrius. Duomenų šaltinio ir kanalo kodavimas: mokomoji knyga. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 143 p. ISBN 978-9955-28-334-8.
 • Jančoras, Žilvinas; Okulič-Kazarinas, Mykolas. Laisvieji informaciniai sprendimai: mokomoji knyga. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 275 p. ISBN 978-9955-28-326-3.
 • Montvilas, Algirdas Mykolas. Skaitmeninis signalų apdorojimas ASSA programų paketu: mokomoji knyga. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 35 p. ISBN 978-9955-28-219-8.
 • Štaras, Stanislovas. Įvadas į skaitmeninius elektrodinamikos metodus ir jų taikymą: mokomoji knyga. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 185 p. ISBN 978-9955-28-286-0.
2007 m.
 • Seilius, Algirdas. Introduction to electrical and electronic measurements / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2007. 220 p. ISBN 978-9955-28-218-1.
2005 m.
 • Štaras, Stanislovas; Geižutis, Andrejus ir Paulikas, Šarūnas. Elektronikos pagrindai: laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas.2-asis leid. Vilnius: Technika, 2005. 72 p. ISBN 9986-05-485-0.
 • Mališauskas, Vacius. Garso technika : mokomoji knyga / Vacius Mališauskas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2005. 152 p : iliustr. ISBN 9986056659.
2004 m. 
 • Navakauskas, Dalius ; Paulikas, Šarūnas. Skaitmeninis signalų apdorojimas programa MATLAB TM: mokomoji knyga. Vilnius: Technik a, 2004. ISBN 9986-05-711-6. 116 p.
 • Pupeikis Rimantas . Sistemų projektavimas “Matlabo” terpėje: laboratorinių darbų metodikos nurodymai . Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986-05-719-1 . 105 p.
 • Urbanavičius, Vytautas Computers and their architecture: lab manual . Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986-05-774-4. 150 p.
 • Urbanavičius, Vytautas. Kompiuteriai ir jų architektūra: mokomoji knyga. D. 1. 2-asis papild. leid. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986-05-466-4. 136 p.
 • Urbanavičius, Vytautas. Kompiuteriai ir jų architektūra: mokomoji knyga. D. 2. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986-05-720-5. 120 p.
2003 m.
 • S. Štaras. Semiconductor and Electronic Devices. Vilnius: Technika, 2003. 200 p .: iliustr. ISBN 9986-05-610-1.
 • A. Seilius. Elektroninių matavimų metrologijos pagrindai. Mokomoji knyga. Antrasis leidimas. Vilnius: Technika, 2003. 272 p. iliustr. ISBN 9986-05-434-6.
 • A. Lipeika. Signalų ir sistemų dažninė analizė. Vilnius: Technika, 2003. 157 p. : iliustr. . ISBN 9986-05-623 - 3
2002 m.
 • Štaras, Stanislovas; Geižutis, Andrejus; Paulikas, Šarūnas. Elektronikos pagrindai: laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2002. 72 p.: iliustr. ISBN 9986-05-485-0.

Mokymo ir metodinės priemonės

2012 m.
 • Urbanavičius, Vytautas; Bartnykas, Kęstutis. Kompiuterio elementų modeliavimas ir tyrimas : laboratorinių darbų užduotys ir metodikos nurodymai / Vytautas Urbanavičius, Kęstutis Bartnykas. Vilnius : Technika, 2012. 152 p. ISBN 9786094571039. [M.kr.: 01T]; [Aut. lankų sk.: 6,190]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 6,190].
 • Miniotas, Darius. Signalai ir grandinės : praktinės užduotys ir metodikos nurodymai / elektroninis išteklius Darius Miniotas. Vilnius : Technika, 2012. 129 p. ISBN 9786094571459. [M.kr.: 01T]; [Aut. lankų sk.: 4,480]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 4,480].
 • Miniotas, Darius. Signalų ir grandinių analizė : kursinių projektų rengimo metodika / [elektroninis išteklius] Darius Miniotas. Vilnius : Technika, 2012. 103 p. ISBN 9786094571497. [M.kr.: 01T]; [Aut. lankų sk.: 2,770]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 2,770].
 • Laptik, Raimond [Laptik, R.]. Digital devices : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / [elektroninis išteklius] Raimond Laptik. Vilnius : Technika, 2012. 133 p. ISBN 9786094571596. [M.kr.: 01T]; [Aut. lankų sk.: 4,350]; [Ind.: 0,500] [Ind. aut. lankais: 2,175].
 • Navakauskas, Dalius; Serackis, Artūras. Digital signal processing tools : laboratorinių darbų metodikos nurodymai / [elektroninis išteklius] Dalius Navakauskas, Artūras Serackis. Vilnius : Technika, 2012. 122 p. ISBN 9786094571589. [M.kr.: 01T; 07T]; [Aut. lankų sk.: 4,420]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 4,420].
2010 m.
 • Seilius , Algirdas; Geižutis, Andrejus. Electronic measurements: the problems of practical works and methodical guidelines / [elektroninis išteklius] A. Seilius, A. Geižutis. Vilnius: Technika, 2010. ISBN 9789955286400. Prieiga per internetą:.
2008 m.
 • Seilius, Algirdas; Geižutis, Andrejus. Elektroniniai matavimai: praktinių darbų užduotys ir metodiniai nurodymai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. 114 p. ISBN 978-9955-28-322-5.
 • Pupeikis, Rimantas. Vaizdų apdorojimo Matlab'o terpėje pagrindai: laboratorinių darbų metodikos nurodymai. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: Technika, 2008. 106 p. ISBN 978-9955-28-232-7.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vytautas Abromavičius
  • Dalius Navakauskas
  • Justas Žiūras
  • Rita Anzelma Raguckienė
  • Andrius Gudiškis
  • Ignas Brašiškis
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė