Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Mokslas

Mechatronika
Elektros ir elektroniniai įrenginiai bei sistemos
 
Informacinės ir komunikacijos technologijos
Išmaniosios komunikacijų technologijos
Skaitmeninės signalų apdorojimo technologijos
 
Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai
Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų matematiniai modeliai ir metodai

2015 m.

Mechatronika
Elektros ir elektroniniai įrenginiai bei sistemos
 
Informacinės ir komunikacijos technologijos
Išmaniosios komunikacijų technologijos
Skaitmeninės signalų apdorojimo technologijos
 
Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai
Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų matematiniai modeliai ir metodai

2014 m.

Mechatronika
Elektros ir elektroniniai įrenginiai bei sistemos
 
Informacinės ir komunikacijos technologijos
Išmaniosios komunikacijų technologijos
Skaitmeninės signalų apdorojimo technologijos
 
Fundamentiniai medžiagų ir procesų tyrimai
Fizinių, technologinių ir ekonominių procesų matematiniai modeliai ir metodai

2013 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų bei sistemų kūrimas, tobulinimas ir optimizavimas
 
Informacinių technologijų ir sistemų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo procesų kūrimas ir panaudojimas

2012 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų bei sistemų kūrimas, tobulinimas ir optimizavimas
 
Informacinių technologijų ir sistemų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo procesų kūrimas ir panaudojimas

2011 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų bei sistemų kūrimas, tobulinimas ir optimizavimas
 
Informacinių technologijų ir sistemų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo procesų kūrimas ir panaudojimas

2010 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų bei sistemų kūrimas, tobulinimas ir optimizavimas
 
Informacinių technologijų ir sistemų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo procesų kūrimas ir panaudojimas

2009 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų bei sistemų kūrimas, tobulinimas ir optimizavimas
 
Informacinių technologijų ir sistemų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo procesų kūrimas ir panaudojimas

2008 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų ir sistemų kūrimas, optimizavimas ir tobulinimas
 
Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas

2007 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų ir sistemų kūrimas, optimizavimas ir tobulinimas
 
Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas

2006 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų ir sistemų kūrimas, optimizavimas ir tobulinimas
 
Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas

2005 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų ir sistemų kūrimas, optimizavimas ir tobulinimas
 
Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas

2004 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų kūrimas, optimizavimas ir tobulinimas. Elektromagnetinių įtaisų modeliavimas ir tyrimas skaitmeniniais metodais
 
Informacinių technologijų, statistinės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas

2003 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų kūrimas, optimizavimas ir tobulinimas. Elektromagnetinių laukų struktūros elektrodinaminiuose įtaisuose analizė
 
Informacinių technologijų sisteminės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas. Skaitmeninių metodų taikymas elektromagnetinių laukų ir elektrodinaminių įtaisų tyrimui

2002 m.

Elektros ir elektroninių įtaisų kūrimas, optimizavimas ir tobulinimas. Elektromagnetinių laukų struktūros elektrodinaminiuose įtaisuose analizė
 
Informacinių technologijų sisteminės analizės ir fizinių procesų modeliavimo metodų kūrimas ir taikymas. Skaitmeninių metodų taikymas elektromagnetinių laukų ir elektrodinaminių įtaisų tyrimui
2017-03-01
Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai (PRO-STEREO)
/ LMT Mokslininkų grupių projektai /
Sutarties Nr.: MIP-083/2015
Vadovas: A. Serackis
Vykdytojai: D. Navakauskas, V. V. Borutinskaitė, D. Kurpytė
Laikotarpis: 2015 – 2017 m.
 
SUNKIAI APTINKAMO RADIJO RYŠIO TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMAS IR RADIJO STOTELĖS PROTOTIPO GAMYBA
/ MTEP projektų krašto apsaugos poreikiams konkursas /
Sutarties Nr.: KAM-02
Partneriai: VGTU, UAB „Geozondas“ ir UAB „Lime Microsystems“
Vadovas: A. Ušinskas
Elektroninių sistemų katedros vykdytojai: A. Katkevičius, A. Krukonis, R. Pomarnacki ir A. Ušinskas

2016 m.

PROGNOSTINIS NAUJUMO ATRADIMAS REALIOJO LAIKO STEREOSKOPINIŲ VAIZDŲ ANALIZEI IR SPRENDIMŲ PARAMAI (PRO-STEREO)
/ LMT Mokslininkų grupių projektai /
Sutarties Nr.: MIP-083/2015
Vadovas: A. Serackis
Vykdytojai: D. Navakauskas, V. V. Borutinskaitė, D. Kurpytė
2016 m. rezultatai: Baltymo tipui nustatyti skirtų žymeklių automatinės paieškos dvimatės elektroforezės gelių vaizduose algoritmo kūrimas ir tyrimas; netiesiškumų įtakos baltymo kiekio pirminiam nustatymui tyrimai esant skirtingiems gelio dažymo intensyvumams.
 
MAŽŲ OBJEKTŲ ERDVĖJE ORIENTACIJOS METODŲ TYRIMAS (ISOOS)
/ LMT Reikšminių tyrimų projektai /
Sutarties Nr.: REP-4/2015
Vadovas: R. Pomarnacki
Vykdytojai: Š. Paulikas, V. Barzdėnas, K. Bartnykas, E. Šabanovič
 
SUNKIAI APTINKAMO RADIJO RYŠIO TECHNOLOGIJOS SUKŪRIMAS IR RADIJO STOTELĖS PROTOTIPO GAMYBA
/ MTEP projektų krašto apsaugos poreikiams konkursas /
Sutarties Nr.: KAM-02
Partneriai: VGTU, UAB „Geozondas“ ir UAB „Lime Microsystems“
Vadovas: A. Ušinskas
Elektroninių sistemų katedros vykdytojai: A. Katkevičius, A. Krukonis, R. Pomarnacki ir A. Ušinskas
Rezultatai: Norint pasiekti maksimalaus įvairių pajėgumų efekto ir savalaikės reakcijos į pasikeitusią situaciją, vykdant karines užduotis (ypač mažų padalinių taktikoje), reikalinga tiksli veiksmų koordinacija. Pateiktas ir pagrįstas sumanymas apie išplėsto signalo spektro ir dažnio ašyje šokinėjančio signalo taikymas, atlikti unikalūs signalo apdorojimo eksperimentai programiškai valdomo radijo ryšio įranga.

2014 m.

Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra
/ Lietuvos mokslo tarybos remiamas mokslininkų grupių technologinės plėtros projektas /
Sutarties Nr.: MIP-092/2012
Sritis: Elektros ir elektronikos inžinerija – 01T; Informatikos inžinerija – 07T
Vadovas: prof. D. Navakauskas
Nariai: dr. A. Serackis, dr. G. Tamulevičius, dokt. E. Ivanovas, dokt. T. Sledevič
Laikotarpis: 2012.07.09 – 2014.07.08

2013 m.

Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra
/ Lietuvos mokslo tarybos remiamas mokslininkų grupių technologinės plėtros projektas /
Sutarties Nr.: MIP-092/2012
Sritis: Elektros ir elektronikos inžinerija – 01T; Informatikos inžinerija – 07T
Vadovas: prof. D. Navakauskas
Nariai: dr. A. Serackis, dr. G. Tamulevičius, dokt. E. Ivanovas, dokt. T. Sledevič
Laikotarpis:2012.07.09 – 2014.07.08
2013 m. rezultatai: Maketas optimizuotas greitaveikai ir atpažinimo tikslumui; maketas pritaikytas neįgaliesiems, suprojektuotas, įgyvendintas ir ištestuotas laboratorinėmis sąlygomis; parengtos rekomendacijos galutiniam maketo įgyvendinimui.
 
Moksliniai tyrimai susiję su signalo vėlinimo problemos sprendimu siekiant kurti interaktyvios vaizdo transliacijos su grįžtamuoju ryšiu paslaugas
/ LR Ūkio ministerijos priemonės „Inovaciniai čekiai“ finansuojamas projektas /
Užsakovas: UAB „Citrus“
Vadovas: prof. D. Navakauskas
Vykdytojas: doc. dr. A. Serackis
2013 m. rezultatai: Atlikta 3 duomenų perdavimo protokolų analizė; atliktas 3 vaizdo sinchronizavimo sprendimų tyrimas; atlikti 8 metodų tyrimai; atlikti 2 algoritmų tyrimai; sukurti 4 nauji algoritmai; pasiūlytas 1 naujas metodas.
 
Moksliniai tyrimai susiję su išplėstos realybės įterpimu į vaizdo transliaciją paslaugų kūrimu
/ LR Ūkio ministerijos priemonės „Inovaciniai čekiai“ finansuojamas projektas /
Užsakovas: UAB „Elektroninis verslas“
Vadovas: prof. D. Navakauskas
Vykdytojas: doc. dr. A. Serackis, Tomyslav Sledevič
2013 m. rezultatai: Ištirta 14 metodų; sukurti 3 algoritmai; atlikti 2 eksperimentiniai tyrimai.
 
Techninė galimybių studija siekiant įgyvendinti programinį vaizdo stabilizavimą pagal padėties jutiklių signalus
/ LR Ūkio ministerijos priemonės „Inovaciniai čekiai“ finansuojamas projektas /
Užsakovas: UAB „Citrus“
Vadovas: prof. D. Navakauskas
Vykdytojas: doc. dr. A. Serackis, Darius Plonis
2013 m. rezultatai: 8 judesio aptikimo iš vaizdo metodų analizė, Begalinės impulsinės reakcijos filtrų efektyvumo filtruojant padėties jutiklių signalus tyrimai, didinant filtro eilę (nuo 3 iki 17); padėties jutiklių signalų filtravimo eksperimentiniai tyrimai; padėties jutiklių signalų prognozavimo eksperimentiniai tyrimai; vaizdo transformavimo pagal padėties jutiklių signalus eksperimentiniai tyrimai; skirtingų vaizdo stabilizavimo metodų eksperimentiniai tyrimai; CMOS jutiklių sąlygotų iškraipymų pašalinimo metodų eksperimentiniai tyrimai. Sukurti: algoritmas vaizdui sinchronizuoti su padėties jutiklių signalais; du programinio vaizdo stabilizavimo algoritmai; du algoritmai padėties jutiklių signalams prognozuoti (grįstas tiesine prognoze ir grįstas Kalmano filtru). Pasiūlyta: jutiklių signalų sinchronizavimo su vaizdo kadrais metodas; du metodai padėties jutiklių signalams prognozuoti; du metodai vaizdui stabilizuoti iš padėties jutiklių signalų.
 
Moksliniai tyrimai susiję su signalo vėlinimo problemos sprendimu siekiant kurti interaktyvios vaizdo transliacijos su grįžtamuoju ryšiu paslaugas
/ Užsakomasis mokslo darbas /
Užsakovas: UAB „Biocentras“
Vadovas: prof. A. Ušinskas
Vykdytojas: Andrius Katkevičius, Audrius Krukonis, Darius Plonis ir Evaras Žitkevičius
2013 m. rezultatai: ištirta duoto pjezokeramikos keitiklio rezonanso priklausomybė nuo dažnio ir sukurtas tam keitikliui generatoriaus maketas.

2012 m.

Moksliniai tyrimai susiję su išplėstos realybės įterpimu į vaizdo transliaciją paslaugų kūrimu
/ LR Ūkio ministerijos priemonės „Inovaciniai čekiai“ finansuojamas projektas /
Užsakovas: UAB „Elektroninis verslas“
Vadovas: prof.D. Navakauskas
Vykdytojas: doc. dr. A. Serackis
2012 m. rezultatai: literatūros projekto tematikoje analizė.
 
 
Moksliniai tyrimai susiję su signalo vėlinimo problemos sprendimu, siekiant kurti interaktyvios vaizdo transliacijos su grįžtamuoju ryšiu sistemą
/ LR Ūkio ministerijos priemonės „Inovaciniai čekiai“ finansuojamas projektas /
Užsakovas: UAB „Citrus“
Vadovas: prof.D. Navakauskas
Vykdytojas: doc. dr. A. Serackis
2012 m. rezultatai: literatūros projekto tematikoje analizė.
 
Segmentinio skystųjų kristalų indikatoriaus (LCD) automatinės kokybės kontrolės, taikant vaizdų analizės metodus, tyrimas
/ UAB "Elgama-Elektronika". Užsakomasis mokslo darbas /
Vadovas: doc. dr. Dalius Matuzevičius
Vykdytojas: doc. dr. Dalius Matuzevičius
Rezultatai: sukurti algoritmai ir išvystytas programinės priemonės prototipas segmentinio skystųjų kristalų indikatoriaus (LCD) automatiniam atpažinimui bei kokybės įvertinimui iš jo atvaizdo.

2011 m.

Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė
/  Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“ /
Partneriai: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos
Vadovas: dr. doc. A. Ušinskas
Projektą vykdė: Elektroninių sistemų katedra, Matematinio modeliavimo katedra
Elektroninių sistemų katedros vykdytojai: dr. doc. Andrius Ušinskas, Mantas Paulinas
Rezultatai: sukurta metodika, skirta nesudėtingai ir nebrangiai skaičiuoti dešiniojo širdies skilvelio tūrių vertes ir generuoti skilvelio paviršius, taip užtikrinant skilvelio tūrio kitimų pagrindinėse fazėse stebėseną.
 
Segmentinio skystųjų kristalų indikatoriaus (LCD) automatinės kokybės kontrolės, taikant vaizdų analizės metodus, tyrimas
/ UAB "Elgama-Elektronika". Užsakomasis mokslo darbas /
Vadovas: doc. dr. Dalius Matuzevičius
Vykdytojas: doc. dr. Dalius Matuzevičius
Rezultatai: sukurtas algoritmas segmentinio LCD automatiniam atpažinimui bei kokybės įvertinimui iš jo atvaizdo.

2009 m.

Lietuvių kalbos pavienių žodžių atpažinimo įgyvendinimas lauku programuojamomis loginėmis matricomis
/ Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas mokslininkų grupių projektas /
Sutarties Nr.: T-106/09
Sritis: Elektros ir elektronikos inžinerija - 01T
Vadovas: prof. R. Martavičius
Nariai: prof. D. Navakauskas, dr. G. Tamulevičius, dokt. E. Ivanovas, V. Arminas
Laikotarpis: 2009.01.01 – 2009.12.31

2008 m.

Dvimatės elektroforezės gelių vaizdų parametrizavimo ir katalogavimo sistemos kūrimas
/ Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas mokslininkų grupių projektas /
Sutarties Nr.: T-111/08
Sritis: Informatikos inžinerija - 07T
Vadovas: prof. D. Navakauskas
Nariai: prof. R. Martavičius, dokt. A. Serackis, dokt. D. Matuzevičius
Laikotarpis: 2008.01.01 – 2008.12.31
 
Skruzdžių kolonijų optimizavimo įgyvendinimo lauku programuojamomis loginėmis matricomis tyrimas
/ Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamas mokslininkų grupių projektas /
Sutarties Nr.: T-112/08
Sritis: Elektros ir elektronikos inžinerija - 01T
Vadovas: prof. R. Martavičius
Nariai: prof. D. Navakauskas, dokt. R. Laptik, dokt. D. Matuzevičius
Laikotarpis: 2008.01.01 – 2008.12.31
 
Kulkų pataikymo vietos nustatymo priedėlis
/ UAB „Teltonika“. Užsakomasis mokslo darbas /
Vadovas: prof. A. Ušinskas
Laikotarpis: 2008 m.

2006 m.

Žmogaus galvos kraujagyslių aneurizmos srities analizė angiogramose – AMRA
/ Tarptautinės Europos plėtros inovacijų programos EUREKA projektas /
Sutarties Nr.: E!3475
Vadovas: prof. A. Ušinskas
Laikotarpis: 2005 – 2006 m.

2005 m.

Žmogaus galvos kraujagyslių aneurizmos srities analizė angiogramose – AMRA
/ Tarptautinės Europos plėtros inovacijų programos EUREKA projektas /
Sutarties Nr.: E!3475
Vadovas: prof. A. Ušinskas
Laikotarpis: 2005 – 2006 m.
 
Žmogaus smegenų išeminio insulto atvaizdų kompiuterinėse tomogramose automatinė analizė – CTBSTROKE
/ Tarptautinės Europos plėtros inovacijų programos EUREKA projektas /
Sutarties Nr.: E!2981
Vadovas: prof. R. Martavičius
Laikotarpis: 2003 – 2005 m.

2004 m.

Žmogaus smegenų išeminio insulto atvaizdų kompiuterinėse tomogramose automatinė analizė – CTBSTROKE
/ Tarptautinės Europos plėtros inovacijų programos EUREKA projektas /
Sutarties Nr.: E!2981
Vadovas: prof. R. Martavičius
Laikotarpis: 2003 – 2005 m.

2003 m.

Žmogaus smegenų išeminio insulto atvaizdų kompiuterinėse tomogramose automatinė analizė – CTBSTROKE
/ Tarptautinės Europos plėtros inovacijų programos EUREKA projektas /
Sutarties Nr.: E!2981
Vadovas: prof. R. Martavičius
Laikotarpis: 2003 – 2005 m.
2017-03-01
Straipsniai su citavimo indeksu
(CLARIVATE ANALYTICS WEB OF SCIENCE)
 
2017    (5)
 
1.         Borutinskaite, V.; Treigyte, G.; Matuzevicius, D.; Zaikova, I.; Ceksteryte, V.; Navakauskas, D.; Kurtinaitiene, B.; Navakauskiene, R. 2017. PROTEOMIC ANALYSIS OF POLLEN AND BLOSSOM HONEY FROM RAPE SEED BRASSICA NAPUS L, Journal of Apicultural Science 61(1): 73-92. ISSN 1643-4439. doi: 10.1515/jas-2017-0006.
2.         Gric, T.; Hess, O. 2017. Surface plasmon polaritons at the interface of two nanowire metamaterials, Journal of Optics 19(8): 9. ISSN 2040-8978. doi: 10.1088/2040-8986/aa75fd.
3.         Gric, T.; Hess, O. 2017. Tunable surface waves at the interface separating different graphene-dielectric composite hyperbolic metamaterials, Optics Express 25(10): 11466-11476. ISSN 1094-4087. doi: 10.1364/oe.25.011466.
4.         Kazakeviciute-Januskeviciene, G.; Usinskas, A.; Januskevicius, E.; Usinskiene, J.; Letautiene, S. 2017. Annotation of the Medical Images Using Quick Response Codes, Computer Science and Information Systems 14(1): 175-196. ISSN 1820-0214. doi: 10.2298/csis151217044k.
5.         Slekas, G.; Ragulis, P.; Seliuta, D.; Kancleris, Z. 2017. Using of Generalized Goertzel Algorithm for FDTD Calculation of the Transmission and Reflection Spectra of Periodic Structures, Ieee Transactions on Electromagnetic Compatibility 59(6): 2038-2041. ISSN 0018-9375. doi: 10.1109/temc.2017.2678547.
 
2016    (11)
 
1.         Artemciukas, E.; Sakalauskas, L.; Zulkas, E. 2016. Kalman Filter for Hybrid Tracking Technique in Augmented Reality, Elektronika Ir Elektrotechnika 22(6): 73-79. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eie.22.6.17228.
 
2.         Gric, T. 2016. Analysis of spoof surface plasmons in spoof-insulator-spoof waveguides, Journal of Electromagnetic Waves and Applications 30(15): 1974-1979. ISSN 0920-5071. doi: 10.1080/09205071.2016.1229638.
 
3.         Gric, T. 2016. Spoof plasmons in corrugated transparent conducting oxides, Journal of Electromagnetic Waves and Applications 30(6): 721-727. ISSN 0920-5071. doi: 10.1080/09205071.2016.1145076.
 
4.         Kaubrys, G.; Bukina, V.; Bingelyte, I.; Taluntis, V. 2016. Perception of Fechner Illusory Colors in Alzheimer Disease Patients, Medical Science Monitor 22: 4670-4678. ISSN 1643-3750. doi: 10.12659/msm.902061.
 
5.         Metlevskis, E.; Martavicius, R.; Katkevicius, A.; Plonis, D.; Krukonis, A. 2016. Parametric Synthesis of Meander Slow-Wave System with Additional Shields, Acta Physica Polonica A 130(6): 1435-1438. ISSN 0587-4246. doi: 10.12693/APhysPolA.130.1435.
 
6.         Navakauskiene, R.; Baronaite, S.; Matuzevicius, D.; Zaikova, I.; Arlauskiene, A.; Navakauskas, D.; Treigyte, G. 2016. Identification and Characterization of Amniotic Fluid Proteins Incident to Normal, Preeclampsia and Polyhydramnios Pregnancies, Current Proteomics 13(3): 206-217. ISSN 1570-1646. doi: 10.2174/1570164613666160531113559.
 
7.         Plonis, D.; Katkevicius, A.; Malisauskas, V.; Serackis, A.; Matuzevicius, D. 2016. Investigation of New Algorithms for Estimation of Losses in Microwave Devices Based on a Waveguide or a Meander Line, Acta Physica Polonica A 129(3): 414-424. ISSN 0587-4246.
 
8.         Sledevic, T.; Navakauskas, D. 2016. FPGA Implementation of Range Addressable Activation Function for Lattice-Ladder Neuron, Elektronika Ir Elektrotechnika 22(2): 92-95. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eie.22.2.14598.
 
9.         Stasionis, L.; Serackis, A. 2016. EXPERIMENTAL STUDY OF THE SPECTRUM SENSOR ARCHITECTURE BASED ON DISCRETE WAVELET TRANSFORM AND FEED-FORWARD NEURAL NETWORK, Proceedings of the Romanian Academy Series a-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science 17(2): 178-185. ISSN 1454-9069.
 
10.        Valiuliene, G.; Treigyte, G.; Savickiene, J.; Matuzevicius, D.; Alksne, M.; Jarasiene-Burinskaja, R.; Bukelskiene, V.; Navakauskas, D.; Navakauskiene, R. 2016. Histone modifications patterns in tissues and tumours from acute promyelocytic leukemia xenograft model in response to combined epigenetic therapy, Biomedicine & Pharmacotherapy 79: 62-70. ISSN 0753-3322. doi: 10.1016/j.biopha.2016.01.044.
 
11.        Zuraulis, V.; Matuzevicius, D.; Serackis, A. 2016. A METHOD FOR AUTOMATIC IMAGE RECTIFICATION AND STITCHING FOR VEHICLE YAW MARKS TRAJECTORY ESTIMATION, Promet-Traffic & Transportation 28(1): 23-30. ISSN 0353-5320. doi: 10.7307/ptt.v28i1.1752.
 
2015    (3)
 
1.         Gurskas, A.; Krukonis, A.; Urbanavicius, V. 2015. Investigation of Phase Delay Dispersion of the Meander Lines using Hybrid Technique, Elektronika Ir Elektrotechnika 21(2): 34-38. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.21.2.11510.
 
2.         Plonis, D.; Malisauskas, V.; Katkevicius, A. 2015. Investigation of Anisotropic Cylindrical Semiconductor-Dielectric Waveguides, Elektronika Ir Elektrotechnika 21(5): 48-53. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.21.5.13327.
 
3.         Tamulevicius, G.; Serackis, A.; Sledevic, T.; Navakauskas, D. 2015. VOCABULARY DISTANCE MATRIX ANALYSIS-BASED REFERENCE TEMPLATE UPDATE TECHNIQUE, Proceedings of the Romanian Academy Series a-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science 16(1): 103-109. ISSN 1454-9069.
 
2014    (6)
 
1.         Metlevskis, E.; Martavicius, R. 2014. Frequency Characteristics of the Input Impedance of Meander Slow-wave System with Additional Shields, Elektronika Ir Elektrotechnika 20(3): 59-62. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.20.3.6678.
 
2.         Navakauskiene, R.; Borutinskaite, V. V.; Treigyte, G.; Savickiene, J.; Matuzevicius, D.; Navakauskas, D.; Magnusson, K. E. 2014. Epigenetic changes during hematopoietic cell granulocytic differentiation - comparative analysis of primary CD34+cells, KG1 myeloid cells and mature neutrophils, Bmc Cell Biology 15. ISSN 1471-2121. doi: 10.1186/1471-2121-15-4.
 
3.         Pikutis, M.; Vasarevicius, D.; Martavicius, R. 2014. Maximum Power Point Tracking in Solar Power Plants under Partially Shaded Condition, Elektronika Ir Elektrotechnika 20(4). ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.20.4.6677.
 
4.         Pomarnacki, R.; Krukonis, A.; Urbanavicius, V. 2014. Acceleration Techniques for Analysis of Microstrip Structures, Elektronika Ir Elektrotechnika 20(5): 108-111. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.20.5.7109.
 
5.         Serackis, A.; Tamulevicius, G.; Sledevic, T.; Stasionis, L.; Navakauskas, D. 2014. Self-Organizing Feature Map Preprocessed Vocabulary Renewal Algorithm for the Isolated Word Recognition System, Elektronika Ir Elektrotechnika 20(6): 114-117. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.20.6.7280.
 
6.         Stasionis, L.; Serackis, A. 2014. Burst Signal Detector Based on Signal Energy and Standard Deviation, Elektronika Ir Elektrotechnika 20(2): 48-51. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.20.2.6384.
 
2013    (5)
 
1.         Baskys, A.; Sapurov, M.; Zubavicius, R. 2013. The New Equations of p-n Junction Carrier Injection Level, Elektronika Ir Elektrotechnika 19(2): 45-48. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.19.2.3467.
 
2.         Gric, T.; Nickelson, L. 2013. Extraordinary dependences of dispersion characteristics of SiC cylindrical waveguide on the radius, Solid State Sciences 19: 1-5. ISSN 1293-2558. doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2013.02.001.
 
3.         Pomarnacki, R.; Urbanavicius, V. 2013. Parallel Algorithms for the Synthesis of the Multi-Tapped Meander Delay Lines, Elektronika Ir Elektrotechnika 19(7): 72-75. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.19.7.5166.
 
4.         Seliuta, D.; Subacius, L.; Kasalynas, I.; Shuba, M.; Paddubskaya, A.; Ksenevich, V.; Kuzhir, P.; Maksimenko, S.; Valusis, G. 2013. Electrical conductivity of single-wall carbon nanotube films in strong electric field, Journal of Applied Physics 113(18). ISSN 0021-8979. doi: 10.1063/1.4804658.
 
5.         Sledevic, T.; Tamulevicius, G.; Navakauskas, D. 2013. Upgrading FPGA Implementation of Isolated Word Recognition System for a Real-Time Operation, Elektronika Ir Elektrotechnika 19(10): 123-128. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.19.10.5907.
 
2012    (11)
 
1.         Ivanovas, E.; Navakauskas, D. 2012. Towards Speaker Identification System based on Dynamic Neural Network, Elektronika Ir Elektrotechnika 18(10): 69-72. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.18.10.3066.
 
2.         Katkevicius, A.; Malisauskas, V.; Plonis, D.; Serackis, A. 2012. Calculations of characteristics of microwave devices using artificial neural networks, Przeglad Elektrotechniczny 88(1A): 281-285. ISSN 0033-2097.
 
3.         Laptik, R. 2012. Ant System with Distributed Values of Pheromone Evaporation, Elektronika Ir Elektrotechnika 18(8): 69-72. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.18.8.2629.
 
4.         Lingaitis, L. P.; Mjamlin, S.; Baranovsky, D.; Jastremskas, V. 2012. EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS ON OPERATIONAL RELIABILITY OF DIESEL LOCOMOTIVES ENGINES, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability 14(1): 6-11. ISSN 1507-2711.
 
5.         Lingaitis, L. P.; Mjamlin, S.; Baranovsky, D.; Jastremskas, V. 2012. PREDICTION METHODOLOGY OF DURABILITY OF LOCOMOTIVES DIESEL ENGINES, Eksploatacja I Niezawodnosc-Maintenance and Reliability 14(2): 154-159. ISSN 1507-2711.
 
6.         Malisauskas, V.; Plonis, D. 2012. The Investigation of Gyroelectric n-InAs Phase Shifters Characteristics, Elektronika Ir Elektrotechnika 122(6): 121-124. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eec.122.6.1836.
 
7.         Metlevskis, E.; Martavicius, R. 2012. Computer Models of Meander Slow-wave System with Additional Shields, Elektronika Ir Elektrotechnika 119(3): 61-64. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.119.3.1365.
 
8.         Navakauskiene, R.; Treigyte, G.; Borutinskaite, V. V.; Matuzevicius, D.; Navakauskas, D.; Magnusson, K. E. 2012. Alpha-Dystrobrevin and its associated proteins in human promyelocytic leukemia cells induced to apoptosis, Journal of Proteomics 75(11): 3291-3303. ISSN 1874-3919. doi: 10.1016/j.jprot.2012.03.041.
 
9.         Platakis, A.; Bleizgys, V.; Lucinskis, A.; Baskys, A. 2012. Investigation of Photovoltaic Inverter Power Quality, Przeglad Elektrotechniczny 88(7B): 180-182. ISSN 0033-2097.
 
10.        Pomarnacki, R.; Gurskas, A.; Urbanavicius, V. 2012. Topology Synthesis of the Multi-Tapped Meander Delay Line using Monte Carlo Method, Elektronika Ir Elektrotechnika 18(8): 41-44. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.18.8.2608.
 
11.        Vasarevicius, D.; Martavicius, R.; Pikutis, M. 2012. Application of Artificial Neural Networks for Maximum Power Point Tracking of Photovoltaic Panels, Elektronika Ir Elektrotechnika 18(10): 65-68. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.18.10.3065.
 
2011    (17)
 
1.         Biciunas, A.; Geizutis, A.; Krotkus, A. 2011. Terahertz generation by photoconductors made from low-temperature-grown GaAs annealed at moderate temperatures, Electronics Letters 47(2): 130-+. ISSN 0013-5194. doi: 10.1049/el.2010.3024.
 
2.         Gric, T.; Nickelson, L. 2011. Electrodynamical Investigation of the Photonic Waveguide Structure, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 3-6. ISSN 1392-1215.
 
3.         Ivanovas, E.; Navakauskas, D. 2011. Peculiarities of Wiener Class Systems and their Exploitation for Speech Signal Prediction, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 107-110. ISSN 1392-1215.
 
4.         Katkevicius, A.; Staras, S. 2011. Analysis of Rejection Properties of Meander Systems, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 19-22. ISSN 1392-1215.
 
5.         Krukonis, A.; Urbanavicius, V. 2011. Investigation of Microstrip Lines Dispersion by the FDTD Method, Elektronika Ir Elektrotechnika(9): 51-54. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.115.9.748.
 
6.         Laptik, R. 2011. Ant System Initial Parameters Distribution, Elektronika Ir Elektrotechnika(4): 85-88. ISSN 1392-1215.
 
7.         Malisauskas, V.; Sledevic, T. 2011. Investigation of the Electromagnetic Fields in Gyrotropic Waveguides, Elektronika Ir Elektrotechnika(1): 29-32. ISSN 1392-1215.
 
8.         Matiukas, V.; Miniotas, D. 2011. Point Cloud Merging for Complete 3D Surface Reconstruction, Elektronika Ir Elektrotechnika(7): 73-76. ISSN 1392-1215.
 
9.         Metlevskis, E.; Urbanavicius, V. 2011. Analysis of Charge Distribution on Rectangular Microstrip Structures, Acta Physica Polonica A 119(4): 503-508. ISSN 0587-4246.
 
10.        Mikucionis, S.; Urbanavicius, V. 2011. Synthesis of Six-Conductors Symmetrically Coupled Microstrip Line, Operating in a Normal Mode, Elektronika Ir Elektrotechnika(4): 47-52. ISSN 1392-1215.
 
11.        Nickelson, L.; Bucinskas, J. 2011. Microwave Diffraction Dependencies of a Conductor Cylinder Coated with Twelve Glass and Semiconductor Layers on the n-Si Specific Resistivity, Elektronika Ir Elektrotechnika(9): 47-50. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.115.9.747.
 
12.        Pupeikis, R. 2011. ON RECURSIVE PARAMETRIC IDENTIFICATION OF WIENER SYSTEMS, Information Technology and Control 40(1): 21-28. ISSN 1392-124X.
 
13.        Rokicki, J.; Matiukas, V.; Usinskas, A.; Adaskevicius, R. 2011. Extraction of centre line from curvilinear objects, Opto-Electronics Review 19(1): 22-29. ISSN 1230-3402. doi: 10.2478/s11772-010-0054-3.
 
14.        Stasionis, L.; Serackis, A. 2011. Selection of an Optimal Adaptive Filter for Speech Signal Noise Cancellation using C6455 DSP, Elektronika Ir Elektrotechnika(9): 101-104. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.115.9.759.
 
15.        Usinskas, A.; Paulinas, M.; Meilunas, M.; Mataciunas, M.; Zakarkaite, D.; Zeleckiene, I.; Laucevicius, A. 2011. Computing of Right Ventricle Volume using Orthogonal Contours, Elektronika Ir Elektrotechnika(9): 83-86. ISSN 1392-1215. doi: 10.5755/j01.eee.115.9.755.
 
16.        Vasarevicius, D.; Martavicius, R. 2011. Solar Irradiance Model for Solar Electric Panels and Solar Thermal Collectors in Lithuania, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 3-6. ISSN 1392-1215.
 
17.        Zlosnikas, V.; Baskys, A.; Gobis, V. 2011. Stability Analysis of Control Systems with the Asymmetric Controllers using Frequency Domain Criterion, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 63-66. ISSN 1392-1215.
 
2010    (13)
 
1.         Asmontas, S.; Nickelson, L.; Bubnelis, A.; Martavicius, R.; Skudutis, J. 2010. Hybrid Mode Dispersion Characteristic Dependences of Cylindrical Dipolar Glass Waveguides on Temperatures, Elektronika Ir Elektrotechnika(10): 83-86. ISSN 1392-1215.
 
2.         Bartnykas, K. 2010. Segmentation of Liver Region based on Multifractal Analysis, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 79-82. ISSN 1392-1215.
 
3.         Daskevicius, V.; Skudutis, J.; Katkevicius, A.; Staras, S. 2010. Simulation and Properties of the Wide-Band Hybrid Slow-Wave System, Elektronika Ir Elektrotechnika(8): 43-46. ISSN 1392-1215.
 
4.         Gurskas, A.; Urbanavicius, V.; Martavicius, R. 2010. Evaluation of the Microstrip Lines Connectors in the Meander Delay Line Model, Elektronika Ir Elektrotechnika(3): 39-42. ISSN 1392-1215.
 
5.         Lindberg, E.; Mykolaitis, G.; Bumeliene, S.; Pyragiene, T.; Tamasevicius, A.; Tamaseviciute, E.; Kirvaitis, R. 2010. HIGHER-ORDER CHAOTIC OSCILLATOR USING ACTIVE BESSEL FILTER, Journal of Circuits Systems and Computers 19(4): 859-869. ISSN 0218-1266. doi: 10.1142/s0218126610006487.
 
6.         Malisauskas, V.; Plonis, D. 2010. Dispersion Characteristics of the Propagation Waves in the Gyroelectric Semiconductor Waveguides, Elektronika Ir Elektrotechnika(10): 87-90. ISSN 1392-1215.
 
7.         Mikucionis, S.; Urbanavicius, V. 2010. Investigation of Normal Modes in Microstrip Multiconductor Line Using the MoM, Elektronika Ir Elektrotechnika(4): 91-94. ISSN 1392-1215.
 
8.         Pivoriunas, A.; Surovas, A.; Borutinskaite, V.; Matuzevicius, D.; Treigyte, G.; Savickiene, J.; Tunaitis, V.; Aldonyte, R.; Jarmalaviciute, A.; Suriakaite, K.; Liutkevicius, E.; Venalis, A.; Navakauskas, D.; Navakauskiene, R.; Magnusson, K. E. 2010. Proteomic Analysis of Stromal Cells Derived from the Dental Pulp of Human Exfoliated Deciduous Teeth, Stem Cells and Development 19(7): 1081-1093. ISSN 1547-3287. doi: 10.1089/scd.2009.0315.
 
9.         Pomarnacki, R.; Krukonis, A.; Urbanavicius, V. 2010. Parallel Algorithm for the Quasi-TEM Analysis of Microstrip Multiconductor Line, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 83-86. ISSN 1392-1215.
 
10.        Seliuta, D.; Kasalynas, I.; Macutkevic, J.; Valusis, G.; Shuba, M. V.; Kuzhir, P. P.; Slepyan, G. Y.; Maksimenko, S. A.; Ksenevich, V. K.; Samuilov, V.; Lu, Q. 2010. Terahertz sensing with carbon nanotube layers coated on silica fibers: Carrier transport versus nanoantenna effects, Applied Physics Letters 97(7). ISSN 0003-6951. doi: 10.1063/1.3478009.
 
11.        Staras, S.; Katkevicius, A. 2010. Properties of Helical Structures Containing Periodical Inhomogeneities, Elektronika Ir Elektrotechnika(3): 49-52. ISSN 1392-1215.
 
12.        Tamasevicius, A.; Tamaseviciute, E.; Mykolaitis, G.; Bumeliene, S.; Kirvaitis, R. 2010. Stabilization of saddle steady states of conservative and weakly damped dissipative dynamical systems, Physical Review E 82(2). ISSN 1539-3755. doi: 10.1103/PhysRevE.82.026205.
 
13.        Tamulevicius, G.; Arminas, V.; Ivanovas, E.; Navakauskas, D. 2010. Hardware Accelerated FPGA Implementation of Lithuanian Isolated Word Recognition System, Elektronika Ir Elektrotechnika(3): 57-62. ISSN 1392-1215.
 
2009    (12)
 
1.         Bartnykas, K.; Usinskas, A. 2009. An Application of Self-similarity Analysis for Segmentation of Images of Human Liver, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 35-38. ISSN 1392-1215.
 
2.         Daskevicius, V.; Skudutis, J.; Staras, S. 2009. Simulation of the Axially Symmetrical Helical Line, Elektronika Ir Elektrotechnika(1): 101-104. ISSN 1392-1215.
 
3.         Laptik, R.; Arminas, V.; Navakauskas, D. 2009. Ant System Implementation using Microblaze: Some Preliminary Results on Efficiency Study, Elektronika Ir Elektrotechnika(6): 27-30. ISSN 1392-1215.
 
4.         Laptik, R.; Navakauskas, D. 2009. MAX-MIN Ant System in Image Preprocessing, Elektronika Ir Elektrotechnika(1): 21-24. ISSN 1392-1215.
 
5.         Matiukas, V.; Miniotas, D. 2009. Detection of Laser Beam's Center-line in 2D Images, Elektronika Ir Elektrotechnika(7): 67-70. ISSN 1392-1215.
 
6.         Montvilas, A. 2009. Dependence of Sammon and Sequential Mapping Errors on Data Configuration, Elektronika Ir Elektrotechnika(1): 25-28. ISSN 1392-1215.
 
7.         Nickelson, L.; Asmontas, S.; Malisauskas, V.; Martavicius, R. 2009. The dependence of open cylindrical magnetoactive p-Ge and p-Si plasma waveguide mode cutoff frequencies on hole concentrations, Journal of Plasma Physics 75: 35-51. ISSN 0022-3778. doi: 10.1017/s0022377808007307.
 
8.         Paulauskas, N.; Garsva, E.; Skudutis, J. 2009. Network Scan Detection Simulation, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 43-46. ISSN 1392-1215.
 
9.         Pupeikis, R. 2009. ON A PARAMETER ADAPTIVE SELF-ORGANIZING SYSTEM WITH THE MINIMUM VARIANCE CONTROL LAW IN THE PRESENCE OF LARGE OUTLIERS IN OBSERVATIONS, Information Technology and Control 38(4): 294-300. ISSN 1392-124X.
 
10.        Tamasevicius, A.; Bumeliene, S.; Kirvaitis, R.; Mykolaitis, G.; Tamaseviciute, E.; Lindberg, E. 2009. Autonomous Duffing-Holmes Type Chaotic Oscillator, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 43-46. ISSN 1392-1215.
 
11.        Urbanavicius, V.; Gurskas, A.; Martavicius, R. 2009. Simulation of the Meander Delay Line using the Hybrid Method, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 3-6. ISSN 1392-1215.
 
12.        Urbanowicz, A.; Geizutis, A.; Krotkus, A. 2009. INVESTIGATIONS OF VARIOUS CW TERAHERTZ PHOTOMIXERS, Lithuanian Journal of Physics 49(3): 299-303. ISSN 1648-8504. doi: 10.3952/lithjphys.49304.
 
2008    (8)
 
1.         Burokas, T.; Staras, S. 2008. Properties of the retard system models based on the complex cross section multiconductor lines, Elektronika Ir Elektrotechnika(4): 3-8. ISSN 1392-1215.
 
2.         Geizutis, A.; Krotkus, A.; Bertulis, K.; Molis, G.; Adomavicus, R.; Urbanowicz, A.; Balakauskas, S.; Valaika, S. 2008. Terahertz radiation emitters and detectors, Optical Materials 30(5): 786-788. ISSN 0925-3467. doi: 10.1016/j.optmat.2007.02.039.
 
3.         Mateika, D.; Martavicius, R. 2008. Large image formation using Harris-Plessey corner detection algorithm, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 21-24. ISSN 1392-1215.
 
4.         Nickelson, L.; Asmontas, S.; Martavicius, R.; Engelson, V. 2008. SINGULAR INTEGRAL METHOD FOR THE PULSE-MODULATED MICROWAVE ELECTRIC FIELD COMPUTATIONS IN A 3D HEART MODEL, Progress in Electromagnetics Research-Pier 86: 217-228. ISSN 1559-8985.
 
5.         Paulinas, M.; Miniotas, D.; Meilunas, M.; Usinskas, A. 2008. An algorithm for segmentation of blood vessels in images, Elektronika Ir Elektrotechnika(3): 25-28. ISSN 1392-1215.
 
6.         Serackis, A.; Navakauskas, D. 2008. Reconstruction of overlapped protein spots using RBF networks, Elektronika Ir Elektrotechnika(1): 83-88. ISSN 1392-1215.
 
7.         Spakov, O.; Miniotas, D. 2008. iComponent: Software with flexible architecture for developing plug-in modules for eye trackers, Information Technology and Control 37(1): 26-32. ISSN 1392-124X.
 
8.         Spakov, O.; Miniotas, D. 2008. Processing gaze responses to dynamic 2D stimuli, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 89-92. ISSN 1392-1215.
 
2007    (12)
 
1.         Daskevicius, V.; Skudutis, J.; Staras, S. 2007. Simulation and properties of the H-profile meander system, Elektronika Ir Elektrotechnika(3): 65-68. ISSN 1392-1215.
 
2.         Daskevicius, V.; Skudutis, J.; Staras, S. 2007. Simulation of the inhomogeneous meander line, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 37-40. ISSN 1392-1215.
 
3.         Grigaitis, D.; Bartkute, V.; Sakalauskas, L. 2007. An optimization of system for automatic recognition of ischemic stroke areas in computed tomography images, Informatica 18(4): 603-614. ISSN 0868-4952.
 
4.         Laptik, R.; Navakauskas, D. 2007. Application of ant colony optimization for image segmentation, Elektronika Ir Elektrotechnika(8): 13-18. ISSN 1392-1215.
 
5.         Mateika, D.; Martavicius, R. 2007. A fully automatic stitching of 2D X-ray images, Elektronika Ir Elektrotechnika(8): 3-8. ISSN 1392-1215.
 
6.         Matuzevicius, D.; Serackis, A.; Navakauskas, D. 2007. Mathematical model of oversaturated protein spots, Elektronika Ir Elektrotechnika(1): 63-68. ISSN 1392-1215.
 
7.         Paulinas, M.; Usinskas, A. 2007. A survey of genetic algorithms applications for image enhancement and segmentation, Information Technology and Control 36(3): 278-284. ISSN 1392-124X.
 
8.         Rokicki, J.; Miniotas, D.; Meilunas, M.; Usinskas, A. 2007. An algorithm for step-wise skeletonization of blood vessel network, Elektronika Ir Elektrotechnika(8): 87-90. ISSN 1392-1215.
 
9.         Spakov, O.; Miniotas, D. 2007. Application of clustering algorithms in eye gaze visualizations, Information Technology and Control 36(2): 213-216. ISSN 1392-124X.
 
10.        Spakov, O.; Miniotas, D. 2007. Visualization of eye gaze data using heat maps, Elektronika Ir Elektrotechnika(2): 55-58. ISSN 1392-1215.
 
11.        Urbanavicius, V.; Mikucionis, S.; Martavicius, R. 2007. Model of the coupled transmission lines with a non-uniform dielectric, Elektronika Ir Elektrotechnika(5): 23-28. ISSN 1392-1215.
 
12.        Zitkevicius, E.; Grigaitis, D.; Navakauskas, D. 2007. On skeletonization of blood vessels in angtographic MRI images of human brain, Information Technology and Control 36(4): 372-376. ISSN 1392-124X.
 
2006    (5)
 
1.         Navakauskas, D.; Paulikas, S. (2006). Autonomous robot in an adverse environment: Intelligent control by voice. Mechatronic Systems and Materials. N. Bizys, A. H. Marcinkevicius. 113: 325-328.
 
2.         Nickelson, L.; Asmontas, S.; Shugurov, V.; Martavicius, R.; Malisauskas, V.; Engelson, V. 2006. SIE method of analysing microwave fields of a 3D heart model, Journal of Electromagnetic Waves and Applications 20(2): 193-206. ISSN 0920-5071. doi: 10.1163/156939306775777251.
 
3.         Paulikas, S.; Navakauskas, D. 2006. Discrimination of homographs distorted by a lengthy impulsive noise, Informatica 17(2): 297-304. ISSN 0868-4952.
 
4.         Staras, S.; Daskevicius, V.; Skudutis, J. 2006. Simulation and properties of the quasi-symmetrical helical structure, Ieee Transactions on Electron Devices 53(10): 2649-2654. ISSN 0018-9383. doi: 10.1109/ted.2006.882027.
 
5.         Zitkevicius, E.; Martavicius, R. (2006). Image wavelet transform for PCB Soldering's quality evaluation. Mechatronic Systems and Materials. N. Bizys, A. H. Marcinkevicius. 113: 85-90.
 
2005    (2)
 
1.         Paulikas, S.; Navakauskas, D. 2005. Restoration of voiced speech signals preserving prosodic features, Speech Communication 47(4): 457-468. ISSN 0167-6393. doi: 10.1016/j.specom.2005.05.002.
 
2.         Staras, S. 2005. Simulation and properties of the shielded twined helical deflecting system, Ieee Transactions on Electron Devices 52(6): 1222-1225. ISSN 0018-9383. doi: 10.1109/ted.2005.848868.
 

SEARCH CRITERIA:
(OO=(Vilnius Gediminas technical university) AND SG=(electronic$ AND system$)) AND DOCUMENT TYPES: (Article)
Timespan: All years. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI.
2017-08-12
VGTU ir VMTI FTMC Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitete dirba
 • Dalius Navakauskas (komiteto pirmininkas).
 • Romanas Martavičius (komiteto narys).
 • Vytautas Urbanavičius (komiteto narys).
Daktaro disertacijų gynimo tarybose darbo patirties turi
 • Dalius Navakauskas (01T, 07T, 09P: gynimo tarybos pirmininkas, gynimo tarybos narys, oponentas).
 • Romanas Martavičius (01T: gynimo tarybos pirmininkas, gynimo tarybos narys, oponentas).
 • Vytautas Urbanavičius (01T: gynimo tarybos pirmininkas, gynimo tarybos narys, oponentas).
 • Artūras Serackis (01T: gynimo tarybos narys).
 • Andrius Ušinskas (01T: gynimo tarybos narys).
 • Rimantas Pupeikis (09P: gynimo tarybos narys).
 • Darius Miniotas (01T: gynimo tarybos narys, oponentas).
 • Dalius Seliuta (02P: gynimo tarybos narys, oponentas).

2016 m.

Apgintos daktaro disertacijos vadovas ar eksterno konsultantas

 • Artūras Serackis (vadovas). Liudas Stašionis. Spektro jutimo metodų kūrimas ir tyrimas. VGTU, 2016-04-29
 • Dalius Navakauskas (vadovas). Tomislav Sledevič. Pynučių-kopetėlių daugiasluoksnių perceptronų efektyvus įgyvendinimas lauku programuojamomis loginėmis matricomis. VGTU, 2016-06-04.
Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose
 • Dalius Navakauskas (komiteto pirmininkas). Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties (01T) doktorantūros komitetas.
 • Romanas Martavičius (komiteto narys). Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitetas.
 • Vytautas Urbanavičius (komiteto narys). Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitetas
Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas
 • Dalius Navakauskas, gynimo tarybos pirmininkas: Rolandas Girčys (07T). KTU ir VGTU.
 • Dalius Navakauskas, gynimo tarybos narys: Vytautas Valaitis (09P). VU MII.
 • Vytautas Urbanavičiusgynimo tarybos pirmininkas: Tomyslav Sledevič (01T). VGTU.

2015 m.

Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose
 • Dalius Navakauskas (komiteto pirmininkas). Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties (01T) doktorantūros komitetas, VGTU.
 • Romanas Martavičius (komiteto narys). Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitetas VGTU.
 • Vytautas Urbanavičius (komiteto narys). Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitetas, VGTU.
Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas
 • Dalius Navakauskas, Andriaus Sakalausko daktaro disertacijos gynimo tarybos narys. KTU, (01T).
 • Dalius Navakauskas, Aurimo Rapečkos daktaro disertacijos gynimo tarybos narys. VU MII, (09P).
 • Dalius Navakauskas, Olego Niakšu daktaro disertacijos gynimo tarybos narys. VU MII, (07T).
 • Dalius Navakauskas, Pavel Stefanovič daktaro disertacijos gynimo tarybos narys. VU MII, (09P).
 • Dalius Navakauskas, Artūro Grigoravičiaus gynimo tarybos pirmininkas. VGTU, (07T).
 • Vytautas Urbanavičius, Vitalijaus Novickio daktaro disertacijos gynimo tarybos pirmininkas. VGTU, (01T).
 • Vytautas Urbanavičius, Artūro Bubnelio daktaro disertacijos gynimo tarybos pirmininkas. VGTU, (01T).
 • Romanas Martavičius, Tado Lipinskio daktaro disertacijos gynimo tarybos pirmininkas. VGTU, (01T).

2014 m.

Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose
 • Dalius Navakauskas (komiteto pirmininkas). Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties (01T) doktorantūros komitetas.
 • Romanas Martavičius (komiteto narys). Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitetas.
 • Vytautas Urbanavičius (komiteto narys). Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komitetas.
Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas
 • Dalius Navakauskas (gynimo tarybos pirmininkas); Artūras Grigoravičius (07T), VGTU.
 • Dalius Navakauskas (gynimo tarybos pirmininkas); Audrius Grainys (01T), VGTU.
 • Dalius Navakauskas (oponentas); Laura Ringienė (07T), VU, MII.
 • Dalius Navakauskas (oponentas); Kęstas Rimkus (01T), KTU.
 • Dalius Navakauskas (gynimo tarybos narys); Gintarė Čeidaitė (09P), VDU ir VU, MII.
 • Romanas Martavičius (gynimo tarybos pirmininkas); Andrius Platakis (01T), VGTU.
 • Romanas Martavičius (gynimo tarybos narys); Arūnas Tuzikas (08T), VU.
 • Vytautas Urbanavičius (gynimo tarybos pirmininkas); Darius Plonis (01T), VGTU.
 • Vytautas Urbanavičius (gynimo tarybos narys); Gediminas Šlekas (02 P), (P 265), VU ir FTMC.

2013 m.

Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose
 • Dalius Navakauskas. Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties (01T) doktorantūros komiteto primininkas.
 • Vytautas Urbanavičius. Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komiteto narys.
Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas 
 • Dalius Navakauskas. Gynimo tarybos narys: Vytautas Ašeris (09P), VU;    Jevgenij Charlamov (01T), VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Gynimo tarybos pirmininkas: Robertas Janickas (01T), VGTU; Andrius Katkevičius (01T), VGTU; Lukas Radvilavičius (07T), VGTU; Šarūnas Stanaitis (01T), VGTU; Jaroslav Rokicki (01T), VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas: Dainius Šimelevičius (09P), VU; Dmitrijus Balčiūnas (01T), VGTU; Ingrida Mažonavičiūtė (07T), VGTU.
 • Vytautas Urbanavičius. Oponentas. Doktorantas – Andrius Katkevičius, VGTU.
 • Vytautas Urbanavičius. Oponentas. Doktorantas – Paulius Ragulis, FTMC.

2012 m.

Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose
 • Romanas Martavičius. Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komiteto narys.
 • Dalius Navakauskas. Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas.
 • Vytautas Urbanavičius. Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties doktorantūros komiteto narys.
 • Rimantas Pupeikis. Informatikos (09P) mokslo krypties doktorantūros komitetas.
Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas
 • Romanas Martavičius. Gynimo tarybos narys. Doktorantas – Vilius Matiukas, VGTU.
 • Romanas Martavičius. Gynimo tarybos narys. Doktorantas – Rolandas Žakelis, KTU.
 • Romanas Martavičius. Gynimo tarybos pirmininkas. Doktorantas – Vytautas Bleizgys, VGTU.
 • Romanas Martavičius. Gynimo tarybos pirmininkas. Doktorantas – Sigitas Juraitis, VGTU
 • Romanas Martavičius. Gynimo tarybos pirmininkas. Doktorantas – Edgaras Ivanovas, VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Gynimo tarybos narys. Doktorantas – Iveta Paulauskienė, VU.
 • Dalius Navakauskas. Gynimo tarybos narys. Doktorantas – Sigitas Juraitis, VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Gynimo tarybos pirmininkas. Doktorantas – Dominykas Vasarevičius VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Gynimo tarybos pirmininkas. Doktorantas – Jurgita Lieponienė, VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Gynimo tarybos pirmininkas. Doktorantas – Vilius Matiukas (01T), VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas. Doktorantas – Saulius Preidys, VU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas. Doktorantas –Aleksandr Igumenov, VU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas. Doktorantas –Povilas Daniušis, VU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas. Doktorantas –Liudvikas Kaklauskas, VU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas. Doktorantas – Simona Ramanauskaitė, VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas. Doktorantas – Ernestas Filatovas, VU.
 • Dalius Navakauskas. Oponentas. Doktorantas – Rasa Lileikytė, VU.
 • Artūras Serackis. Gynimo tarybos narys. Doktorantas – Edgaras Ivanonas, VGTU.
 • Artūras Serackis. Gynimo tarybos narys. Doktorantas – Jaroslav Rokicki, VGTU.
 • Andrius Ušinskas. Tarybos narys. Doktorantas – Aušrelė Kudrevičienė, LSMU.
 • Andrius Ušinskas. Tarybos narys. Doktorantas – Saulius Daukantas, KTU.
 • Dalius Seliuta, oponentas. Doktorantas – Andrius Bičiūnas, FTMC.

2010 m.

 • R. Martavičius. Doktorantų D. Vasarevičiaus, E. Metlevskio vadovas; V. Batkausko, G. Masalskio, D. Matuzevičiaus, T. Ustinavičiaus, A. Vindašiaus, disertacijų gynimo tarybų pirmininkas; K. Bartnyko, M. Paulino disertacijų oponentas.
 • V. Mališauskas. Doktoranto D. Plonio vadovas.
 • D. Miniotas. Doktoranto V. Matiuko vadovas.
 • D. Navakauskas. Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos narysdoktorantų D. Matuzevičiaus ir E. Ivanovo disertacijų vadovas; N. Goranin (07T, VGTU, 2010), J. Trinkūno (07T, VGTU, 2010), K. Bartnyko (01T, VGTU, 2010) daktaro disertacijų gynimo tarybų pirmininkas; G. Masalskio (01T, VGTU, 2011), A. Vidugirienės (09P, VDU, MII, 2010), A. Kriukovo (07T, VGTU, 2010), J. Guzaičio (07T, KTU, 2010) disertacijų oponentas; M. Paulino (01T, VGTU, 2010), A. Vindašiaus (01T, VGTU, 2010), V. Batkausko (01T, VGTU, 2010) gynimo tarybos narys.
 • S. Štaras. Doktoranto A. Katkevičiaus vadovas.
 • V. Urbanavičius. Doktorantų R. Pomarnackio, A. Krukonio ir Š. Mikučionio disertacijų vadovas; Tomo Ustinavičiaus daktaro disertacijos gynimo tarybos narys.

2009 m.

 • R. Martavičius. Doktoranto D. Vasarevičiaus vadovas; A. Lipeikos (MII), L. Svilainio (KTU) habilitacijos komisijų narys; Š. Pauliko habilitacijos komisijos pirmininkas; N. Paulausko, R. Laptik, A. Anūkaičio, K. Bartnyko disertacijų gynimo tarybų pirmininkas; S. Barkevičiaus ir M. Knyvos (KTU) disertacijų gynimo tarybų narys.
 • D. Miniotas. P. Serafinavičiaus (KTU) disertacijos oponentas, D. Balbono (KTU) disertacijos gynimo tarybos narys, doktoranto V. Matiuko vadovas.
 • D. Navakauskas. Doktorantų R. Laptik, D. Matuzevičiaus ir E. Ivanovo disertacijų vadovas; D. Kalibatienės disertacijų gynimo tarybos pirmininkas; A. Noreikos, A. Anskaičio, J. Kamarausko, N. Paulausko disertacijų oponentas; V. Kazanavičiaus, A. Noreikos, Ž. Pabarškaitės, I. Tumasonienės, V. Avdejenkov gynimo tarybos narys.
 • V. Urbanavičius. Elektronikos ir elektrotechnikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos narys; VGTU Mokslo veiklos organizavimo komisijos narys; doktorantų R. Pomarnackio ir A. Krukonio disertacijų vadovas.
 • A. Ušinskas. Doktorantų K. Bartnyko, M. Paulino, J. Rokickio ir M. Vervečkos vadovas.
 • S. Štaras. VGTU Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas; dokt. A. Katkevičiaus vadovas; doc. V. Urbanavičiaus habilitacijos komisijos pirmininkas, doc. Š Pauliko habilitacijos komisijos narys.

2008 m.

 • R. Martavičius. Doktorantų D. Mateikos ir D. Vasarevičiaus vadovas; E. K. Paršeliūno habilitacijos komiteto narys; buvo D. Guršnio disertacijos gynimo tarybos pirmininkas; V. Rinkevičiaus ir V. Barzdėno disertacijų gynimo tarybų narys.
 • D. Miniotas. I. Sliesoraitytės (KTU) disertacijos oponentas, doktoranto V. Matiuko vadovas.
 • D. Navakauskas. Doktorantų A. Serackio, R. Laptik ir D. Matuzevičiaus ir E. Ivanovo disertacijų vadovas; S. Laurinčiukaitės, G. Tamulevičiaus, D. Guršnio ir D. Mateikos disertacijų oponentas; S. Sosunovo ir I. Belevičiūtės disertacijos gynimo tarybos narys.
 • V. Urbanavičius.  Doktoranto R. Pomarnacki vadovas.
 • A. Ušinskas Doktorantų K. Bartnyko, M. Paulino, J. Rokickio ir M. Vervečkos vadovas ir J. Jurgaičio (VU) disertacijos gynimo tarybos narys.
 • S. Štaras. VGTU Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas, dr. K. Pukėno habilitacijos komiteto (KTU) narys, D. Mateikos ir A. Serackio daktaro disertacijų tarybų pirmininkas.

2007 m.

 • R. Martavičius. Doktorantų E. Žitkevičiaus, D. Mateikos ir L. Mockaus vadovas; A. Baškio habilitacijos komiteto narys; buvo L. Pavilansko disertacijos gynimo tarybų pirmininkas; V. Jasonio ir A. Petrovp disertacijų gynimo tarybų narys.
 • D. Miniotas. 1 disertacijos gynimo tarybos narys, oponavo 1 disertacijai.
 • D. Navakauskas. Doktorantų ‑ A. Serackio, R. Laptik ir D. Matuzevičiaus ‑ disertacijų vadovas; E. Garšvos mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti pirmininkas, E. Žitkevičiaus, D. Grigaičio, disertacijų oponentas, L. Pavilansko disertacijos gynimo tarybos narys.
 • A. Ušinskas. Doktorantų K. Bartnyko, M. Paulino ir J. Rokickio vadovas ir disertacijų gynimo tarybos narys.
 • S. Štaras. VGTU Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas, dr. A. Baškio habilitacijos komiteto, D. Grigaičio ir E. Žitkevičiaus daktaro disertacijos tarybos pirmininkas, doktoranto O. Jodko vadovas.

2006 m.

 • R. Martavičius. doktorantų E. Žitkevičiaus, D. Mateikos ir L. Mockaus vadovas; V. Kvedaro habilitacijos komiteto pirmininkas; J. Novickij habilitacijos komiteto narys; oponavo A. Novičkovo (VU) disertacijai; buvo T. Buroko, V. Batkausko, R. Leonavičiaus disertacijų gynimo tarybų pirmininkas; S. Lisausko disertacijos gynimo tarybų narys.
 • D. Miniotas. Doktorantės S. Kurapkienės (KTU) disertacijos gynimo tarybos narys.
 • D. Navakauskas. Doktorantų ‑ R.Leonavičiaus, A.Serackio, R.Laptik ir D.Matuzevičiaus ‑ disertacijų vadovas; oponavo N. Remeikio (VDU), V. Batkausko (VGTU) disertacijoms, buvo A. Vaičiūno (VDU), D. Šulskio (VGTU) disertacijų gynimo tarybų narys.
 • A.Ušinskas. Doktorantų K. Bartnyko ir M. Paulino vadovas.
 • S. Štaras. VGTU Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas; doktoranto T. Buroko vadovas; D. Navakausko habilitacijos komiteto narys; R. Kvedaro doktorantūros komiteto narys; doktoranto O. Jodko vadovas.

2005 m.

 • R. Martavičius.  doktorantų R. Kvedaro, E. Žitkevičiaus, D. Mateikos ir L. Mockaus vadovas, D. Navakausko habilitacijos komiteto narys.
 • D. Navakauskas. 3 doktorantų disertacijų vadovas, Elektros ir elektronikos mokslo krypties doktorantūros komisijos narys, oponavo 2 disertacijoms;
 • A. Ušinskas. Doktoranto K. Bartnyko disertacijų vadovas.
 • S. Štaras. VGTU Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas; doktoranto T. Buroko vadovas, D. Navakausko habilitacijos komiteto narys, R. Kvedaro doktorantūros komiteto narys

2004 m.

 • R. Martavičius. Doktorantų R. Kvedaro, E. Žitkevičiaus ir D. Mateikos vadovas; A. Šalčio disertacijos gynimo tarybos pirmininkas; doktoranto G. Gražulevičiaus disertacijos „Kompiuterių garso sistemų tyrimas ir taikymas“ oponentas.
 • D. Navakauskas. VGTU elektros ir elektronikos mokslo krypties doktorantūros komisijos narys; doktorantų R. Leonavičiaus ir A. Serackio vadovas; A. Šalčio disertacijos „Radijo technologijos vartotojų prieigų tinkluose“ oponentas.
 • S. Štaras. VGTU Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komisijos pirmininkas; doktoranto T. Buroko vadovas; doc. O. Vasilec habilitacinio komiteto narys; doktoranto G. Gražulevičiaus disertacijos gynimo tarybos narys
2017-05-08
  • Puslapio administratoriai:
  • Dalius Navakauskas
  • Justas Žiūras
  • Rita Anzelma Raguckienė
  • Andrius Gudiškis
  • Ignas Brašiškis
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė