Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė

Kita veikla

Veikla tarptautinėse organizacijose

1. R. Kirvaitis – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE). Studijų sekcijos (Society: Education) narys nuo 2002 m.
2. R. Kvedaras – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) Elektroninių įtaisų, Komunikacijų ir Kompiuterių sekcijų (Society: Electron Devices, Communication, Computer) narys nuo 2002 m.
3. D. Matuzevičius – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) Skaitinio intelekto (Computational Intelligence) sekcijos narys nuo 2006 m., IEEE VGTU studentų sekcijos pirmininkas.
4. R. Martavičius – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) Signalų apdorojimo ir Medicinos bei biologijos sekcijų (Society: Signal Processing, Engineering in Medicine and Biology) narys nuo 2002 m.
5. D. Miniotas – Skaičiavimo technikos asociacijos ( Association for Computing Machinery, ACM ) narys nuo 2004 m.; Elektroninių įtaisų sekcijos (Society: Electronic Devices) narys nuo 2006 m .
6. D. Navakauskas – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Lietuvos sekcijos pirmininkas nuo 2010 m., Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) vyresn ysis narys nuo 2008 m., Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Lietuvos sekcijos jungtinio Signalų apdorojimo (Signal Processing), Skaitinio intelekto (Computational Intelligence) ir Komunikacijos (Communications) padalinio pirmininkas 2005–2010 m. , Signalų apdorojimo (Signal Processing) sekcijos narys nuo 1997 m, Skaitinio intelekto (Computational Intelligence Society ) sekcijos narys nuo 2002 m .
7. A. Serackis – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) , Plataus vartojimo elektronikos, Skaitinio intelekto ir Kompiuterijos sekcijų (Society: Consumer Electronics, Computational Intelligence, Computer) narys nuo 2006 m., IEEE VGTU studentų sekcijos koordinatorius.
8. S. Štaras – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Mikrobangų ir Elektroninių įtaisų ( Societies : Microwave Theory and Technique Society; Electron Devices) sekcijų narys nuo 2002 m.
9. V. Urbanavičius – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Lietuvos sekcijos MTT/ED/AP padalinio pirmininkas nuo 2005 m., Mikrobangų sekcijos (Societies: Microwave Theory and Techniques) narys nuo 2002 m ., Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) vyresnysis narys nuo 2007 m.
10.  A. Ušinskas – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) Medicinos ir biologijos inžinerijos sekcijos (Engineering in Medicine and Biology Society) narys nuo 2002 m.
11.  E. Ivanovas – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) narys nuo 2007 m.
12. M. Vervečka – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) narys nuo 2007 m.
13. A. Katkevičius – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) narys nuo 2009 m.
14. A. Krukonis – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) narys nuo 2009 m.
15. E. Metlevskis – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) narys nuo 2008 m.
16. D. Plonis – Tarptautinės elektros ir elektronikos inžinierių sąjungos (The Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) narys nuo 2009 m.

Vizitai

 • Modestas Pikutis. „Soli Tek“ GmbH, Vokietija. Mokslinės stažuotės metu buvo atlikta mano sukurtų fotovoltinių jėgainių modelių patikra, buvo tirta fotovoltinių jėgainių veikimas esant skirtingomis nuo Lietuvos klimatinėmis sąlygomis. Vizito pradžia 2015.04.20, vizito pabaiga 2015.05.19, trukmė 31 diena. Finansavimas – asmeninėmis doktoranto lėšomis.
 • Tatjana Gric. Dalhousie universitetas, Kanada. Dalyvavimas tyrimuose. 2015-01-01–2015-07-01, 5 mėn. NSERC, ASPIRE projektų lėšos.
 • Tatjana Gric. Ostravos technikos universitetas, Čekija. Dalyvavimas tyrimuose. 2015-01-01–2015-07-01, 5 mėn. IT4Innovations Centre of Excellence projekto lėšos.
 • Andrius Katkevičius. Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija. Erasmus+ programos rėmuose skaitytos paskaitos. 2015-01-26–2015-01-29, 4 d. VGTU ir Erasmus+ lėšos.
 • Dalius Navakauskas. Limassol, Kipras. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 8 regiono komiteto 102-jame suvažiavime. 2015-03-24–2015-04-02, 10 d. IEEE 8  regiono lėšos.
 • Dalius Navakauskas. Newark, New Jersey, JAV. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) narystės mokymuose. 2015-11-05–2015-11-12, 8 d. IEEE Lietuvos skyriaus lėšos.
 • Darius Plonis. Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija. Erasmus+ programos rėmuose skaitytos paskaitos. 2015-01-26–2015-01-29, 4 d. VGTU ir Erasmus+ lėšos.
 • Vytautas Urbanavičius. Limassol, Kipras. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics EngineersIEEE) 8 regiono komiteto 104-jame suvažiavime. 2015-03-26–2015-03-30, 5 d. IEEE 8  regiono lėšos.
 • Vytautas Urbanavičius. Liubliana, Slovenija. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics EngineersIEEE) 8 regiono komiteto 105-jame suvažiavime. 2015-10-09–2015-10-12, 4 d. IEEE 8  regiono lėšos.
 • Dalius Matuzevičius. Mančesterio universitetas, Jungtinė Karalystė. Stažuotė. 2014-01-08–2014-02-19, 43 d. Lietuvos mokslo tarybos projekto „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ lėšos.
 • Andrius Katkevičius. Frankfurt Am Main, Vokietija. Dalyvavimas programoje Intensive training programmes, IP: Active Games. 2014-08-03–2014-08-16, 14 d. Intensyvios programos (Erasmus Intensive Programme 2013-1-F11-ERA10-12965 Active Games) lėšos.
 • Darius Plonis. Varšuvos technologijos universiteto Radioelektronikos instituto Radijo komunikacijų skyriuje, Lenkija. Nuo 2013-05-01 iki 2013-06-30 (2 mėn.). Finansavo: VGTU, Lietuvos mokslo taryba.
 • Edvardas Metlevskis. Frankfurt Am Main, Vokietija. Dalyvavimas programoje Intensive training programmes, IP: Active Games. 2014-08-03–2014-08-16, 14 d. Intensyvios programos (Erasmus Intensive Programme 2013-1-F11-ERA10-12965 Active Games) lėšos.
 • Edvardas  Metlevskis. Varšuvos technologijos universiteto Radioelektronikos instituto Mikrobangų ir radiolokacijos inžinerijos skyriuje, Lenkija. Nuo 2013-05-01 iki 2013-06-30 (2 mėn.). Finansavo: VGTU, Lietuvos mokslo taryba.
 • Šarūnas Mikučionis. Varšuvos technologijos universiteto Radioelektronikos instituto Mikrobangų ir radiolokacijos inžinerijos skyriuje, Lenkija. Nuo 2013-05-01 iki 2013-06-30 (2 mėn.). Finansavo: VGTU, Lietuvos mokslo taryba.
 • Raimondas Pomarnacki. Tokijo Metropolitan Universitetas, Japonija. Stažuotė. 2012-05-14–2012-08-22, 38 d. Finansavo: VGTU, UNISEC konsorciumas.
 • Jaroslavas Rokicki. RIKEN istitutas (angl. Lab for Advanced Brain Signal Processing, Brain Science Institute, RIKEN), Saitama, Japonija. Stažuotė. 2011-01-01–2012-10-31. Finansavo: RIKEN Institutas pagal IPA programą.
 • Liudmila Nickelson. Europos komisija, Belgija. Darbas ekspertu vertinant projektus pagal programą „Future and Emerging technologies“. 2011-06-26–2011-07-01, 6 d. Europos komisijos lėšos.
 • Dalius Navakauskas. Amsterdamas, Olandija. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics EngineersIEEE) skyrių kongrese. 2014-08-22–2014-08-24, 3 d. IEEE lėšos.
 • Dalius Navakauskas. Amsterdamas, Olandija. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics EngineersIEEE) 8 regiono komiteto 103-jame suvažiavime. 2014-08-21–2014-08-22, 2 d. IEEE 8  regiono lėšos.
 • Dalius Navakauskas. Budapeštas, Vengrija. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics EngineersIEEE) 8 regiono komiteto 102-jame suvažiavime. 2014-05-05–2014-05-06, 2 d. IEEE 8  regiono lėšos.
 • Dalius Navakauskas. Talinas, Estija. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 8 regiono komiteto 99-tame suvažiavime. 2012-10-05–2012-10-07, 3 d. Finansavimas iš IEEE 8 regiono lėšų.
 • Dalius Navakauskas. Berlynas, Vokietija. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 8 regiono komiteto 98-tame suvažiavime. 2012-03-30–2012-04-03, 5 d. Finansavimas iš IEEE 8 regiono lėšų.
 • Dalius Navakauskas. Londonas, Didžioji Britanija. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) 8 regiono komiteto 96-tame suvažiavime. 2011-03-25–2011-03-29, 5 d. IEEE 8 regiono lėšos.
 • Dalius Navakauskas. San Franciskas, JAV. Dalyvavimas Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (angl. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) skyrių pasauliniame kongrese. 2011-08-18–2011-08-27, 10 d. IEEE lėšos.
 • Dalius Navakauskas. Oponavimas Takhir Mamirov daktaro disertacijai Transporto ir telekomunikacijų institute, Ryga, Latvija. 2011-09-08–2011-09-08, 1 d. VGTU.
 • Dalius Navakauskas. Department of Electrical Engineering, Linköping University, Švedija. 2002 10 01‑2002 12 31, mokslinė stažuotė
 • Andrius Ušinskas. Frankfurt Am Main, Vokietija. Dalyvavimas programoje Intensive training programmes, IP: Active Games. 2014-08-03–2014-08-16, 14 d. Intensyvios programos (Erasmus Intensive Programme 2013-1-F11-ERA10-12965 Active Games) lėšos.
 • Andrius Ušinskas. INTERSCHALT Maritime Systems AG, Vokietija. Rengiamo tarptautinio projekto konsorciumo aptarimas. 2012-02-13–2012-02-15, 3 d. Finansavo: agentūra MITA.
 • Andrius Ušinskas. Frankfurto prie Maino aukštoji technikos mokykla, Vokietija. „Active games“ IP projekto vykdymo aptarimas. 2012-10-04–2012-10-06, 3 d. Finansavimas iš IP projekto lėšų.
 • Andrius Ušinskas. Flensburgo universitetas, Flensburg, Vokietija. EUREKA projekto aptarimas ir Flensburgo laivų statyklos aplankymas projekto rezultatams įgyvendinti. 2012-03-05–2012-03-08, 4 d. Finansavo: UAB „Telekonta“.
 • Andrius Ušinskas. Frankfurto prie Maino aukštoji technikos mokykla, Vokietija. eDSP IP projekto vykdymo VGTU aptarimas. 2012-03-18–2012-03-20, 3 d. Finansavimas iš IP projekto lėšų.
 • Andrius Ušinskas. Lisabonos technikos universitetas, Portugalija. Dalyvavimas projekte „Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas“. 2011-01-19–2011-01-21, 3 d. ES lėšos.
 • Andrius Ušinskas. Rygos technikos universitetas, Latvija. Dalyvavimas UNITE susitikime. 2011-05-20, 1 d. VGTU lėšos.
 • Andrius Ušinskas. Koventrio universitetas, Didžioji Britanija. Dalyvavimas Tomas Nevar bakalauro baigiamojo darbo pristatyme. 2011-06-02, 1 d. VGTU lėšos.
 • Andrius Ušinskas. Paroda MEDICA, Vokietija. Projekto „Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė“ vykdymas. 2011-11-16–2011-11-19, 4 d. LMT lėšos.D. Navakauskas. Department of Electrical Engineering, Linköping University, Švedija. 2002 01 01‑2002 02 28, mokslinė stažuotė
 • Andrius Ušinskas. Stažuotė Edinburgo universiteto lygiagrečiųjų skaičiavimų centre, Škotija. 2002 09 01 - 2002 10 31
 • Andrius Ušinskas. Stažuotė Linkopingo universitete Elektros inžinerijos departamento Automatinio valdymo skyriuje, Švedija. 2002 11 16–2002 12 15.
 • Andrius Ušinskas. 89-tasis šveicarų radiologų draugijos kongresas Aarau mieste ir Šveicarijos universitetai: Luzanoje, Niusatel bei Ciuriche 2002 06 02–09.
Bus papildyta.
2017-03-01