Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos fakultetas Mokslas ir inovacijos Mokslo projektai ir tyrimai

Mokslo projektai ir tyrimai

Teikiamos mokslinės paslaugos ir ekspertizės
   
AUTOMATIKOS KATEDRA (Katedros vedėjas - doc. dr. Zita Savickienė, telefonas - (8 5) 274 4759, el. paštas - zita.savickiene@vgtu.lt)
 • Inžinerinės ir techninės paslaugos: Elektroninių sistemų gedimų diagnostika; Skaitmeninio valdymo sistemų projektavimas ir modernizacija.
 • Ekspertizės: Elektrotechninės; Elektrosaugos; Darbų saugos.
 • Konsultacijos: Teismo techninių ekspertizių srityje; Organizuojant pirkimo konkursus elektrotechnikos srityje; Darbų saugą reglamentuojančių norminių aktų projektų rengimas.
 • Tęstinis mokymas: Elektros inžinerijos specialistų kvalifikacijos kėlimo srityje; Rengiant elektrotechninį personalą; Mokymo kursai „Pneumoautomatikos elementai ir sistemos“ pramonės įmonių specialistams; Mokymo kursai „Loginiai valdikliai ir jų programavimas“
ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ KATEDRA (Katedros vedėjas - prof. habil. dr. Romanas Martavičius, telefonas - (8 5) 274 4765, el. paštas - romanas.martavicius@vgtu.lt)
 • Inžinerinės ir techninės paslaugos: Konvertuoti medicininių diagnostikos prietaisų teikiamus vaizdus į kitus dažniau naudojamus formatus; Skaitmeninti ir restauruoti garso įrašus; Kurti ir apmokyti neuronų tinklus; Kurti programinę įrangą skirtą objektų paieškai vaizduose; Rengti analitines naujų technologijų studijas elektroninių informacinių sistemų srityje; Projektuoti plačiajuostes vėlinimo linijas ir kreipimo sistemas; Tirti operacines sistemas mobiliuosiuose įrenginiuose.
 • Ekspertizės: Kokybės valdymo sistema ISO 9001:2000; Viešųjų pirkimų ekspertizė naujausių technologijų srityje.
 • Konsultacijos: vaizdo ir garso apdorojimo priemonių panaudojimo klausimais; skaitmeninės televizijos klausimais; vienkartinių labai sparčių procesų registravimo bėgančiosios bangos oscilografais klausimais; virtualiųjų matavimo prietaisų kūrimo klausimais; neuronų tinklų kūrimo klusimais.
 • Tęstinis mokymas: Kvalifikacijos tobulinimo programos elektroninių kompiuterizuotų sistemų ir informacinių technologijų srityje.
ELEKTROTECHNIKOS KATEDRA (Katedros vedėjas - prof. dr. Vygaudas Kvedaras, telefonas - (8 5) 274 4761, el. paštas - vygaudas.kvedaras@vgtu.lt)
 • Inžinerinės ir techninės paslaugos: Puslaidininkinių medžiagų parametrų matavimai; Elektrinių medžiagų elektromagnetinių parametrų matuoklių kūrimas; Trumpų laiko intervalų matuoklių, tame tarpe sparčių integrinių grandynų ir skaitmeninių analoginių keitiklių dinaminių parametrų, kūrimas; Saugaus darbo, neišjungus 0,38 kV įtampos, metodikų sudarymas ir jų taikymas praktikoje.
 • Ekspertizės: Projektinės dokumentacijos elektrinės dalies ekspertizė; Gaisrinės signalizacijos priemonių įrengimo analizė.
 • Konsultacijos: Elektrinio apšvietimo klausimais; Gaisrinės signalizacijos ir automatinių gaisro gesinimo sistemų priemonių įrengimo klausimais.
 • Tęstinis mokymas: Elektros tinklų skaičiavimas, įrengimų parinkimas; Gaisrinės signalizacijos ir automatinių gaisro gesinimo sistemos: veikimo principai, priemonės, galimybės.
KOMPIUTERIŲ INŽINERIJOS KATEDRA (Katedros vedėjas - prof. dr. Algirdas Baškys, telefonas - (8 5) 274 4767, el. paštas - algirdas.baskys@vgtu.lt)
 • Inžinerinės ir techninės paslaugos: Integrinių grandynų modeliavimas ir projektavimas; kompiuterių taikymas matavimams garsinių dažnių diapazone (įvairių mechanizmų apsukų skaičiaus matavimas; mechanizmų keliamo akustinio triukšmo priežasčių nustatymas; maitinimo šaltinių ir tinklo signalų tyrimas; signalų telekomunikacinėse sistemose kontrolė; spausdintinių plokščių projektavimas ir gamyba.
 • Ekspertizės: Kokybės valdymo sistema ISO 9001:2000; kompiuterių testavimas ir kokybės įvertinimas; aukštųjų technologijų plėtra.
 • Konsultacijos: Elektroninių sistemų kūrimo projektavimo ir optimizavimo klausimais; mikrobangų įtaisų automatizuoto projektavimo klausimais; mikrostruktūrų formavimosi integrinių grandynų gamybos technologijose klausimais; apsaugos nuo žaibų ir viršįtampių klausimais.
 • Tęstinis mokymas: Kvalifikacijos tobulinimo programos mikroschemų projektavimo ir kompiuterių inžinerijos srityse; Nanotechnologijos elektronikoje.
TELEKOMUNIKACIJŲ INŽINERIJOS KATEDRA (Katedros vedėjas - doc.dr. Darius Guršnys , telefonas - (8 5) 274 4977, el. paštas - darius.gursnys@vgtu.lt)
 • Inžinerinės ir techninės paslaugos: analitinės naujų telekomunikacijų technologijų studijos; įmonių telekomunikacijų tinklų projektų techninių reikalavimų sudarymas, projektų rengimas ir optimizavimas; radijo ryšio lokaliųjų tinklų projektavimas ir įrengimas; radijo dažnių spektro valdymo sprendimai; EM laukų, radijo spinduliuotės matavimai, atitikimo higienos normoms analizė.
 • Ekspertizės: Telekomunikacijų tinklų bei sistemų projektų analizė; Radijo spinduliavimų konkrečiuose objektuose matavimai ir vertinimai.
 • Konsultacijos: Įmonių telekomunikacijų bei informacinių tinklų kūrimo klausimais; Telekomunikacinių projektų rengimo, sutarčių sudarymo klausimais.
 • Tęstinis mokymas: Modernios telekomunikacijų technologijos, jų plėtros perspektyvos; praktinio darbo su telekomunikacijų tinklų įranga pagrindai (sujungimas, konfigūravimas ir pan.); Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų techno-ekonominė analizė ir verslo strategija;  Ateities bevielio ryšio technologijos: sumaniojo radijo ryšio sistemos (Cognitive Radio); Machine-to-Machine (M2M) ir įterptinių sistemų sprendimai telekomunikacijų tinkluose;  Telekomunikacijų tinklų ir paslaugų saugumas; Telekomunikacijų technologijų apžvalga ir bendravimo su klientais mokymai pardavimų personalui.
STIPRIŲ MAGNETINIŲ LAUKŲ INSTITUTAS (Vedėjas - prof. dr. Jurij Novickij, telefonas - (8 5) 274 4762, el. paštas - jurij.novickij@vgtu.lt)
 • Inžinerinės ir techninės paslaugos: Stiprių magnetinių laukų generavimas; Magnetinio lauko jutiklių sukūrimas; Impulsinių magnetinių laukų taikymas medžiagotyroje; Aukštos įtampos elektrinių impulsų generavimas ir taikymas; Didelės galios puslaidininkinių raktų taikymas.
 • Ekspertizės: Fizikiniai, biomedicininiai, technologiniai, medžiagotyros tyrimai stipriuose magnetiniuose laukuose; Pastovaus ir impulsinio magnetinio lauko matavimai.
 • Konsultacijos: Stiprių magnetinių laukų generatorių ir jutiklių sukūrimas; Impulsinių magnetinių laukų taikymas fizikoje, medicinoje, technologijos moksluose; Manganitų sluoksnių auginimas, laidumo tyrimai; Nanosekundinės trukmės elektrinių impulsų generavimas ir taikymas; Milisekundinės trukmės magnetinio lauko impulsų generavimo metodikos.
TELEKOMUNIKACIJOS MOKSLŲ INSTITUTAS (Direktorius - doc. dr. Aurimas Anskaitis El. paštas - aurimas.anskaitis@vgtu.lt)
 • Inžinerinės ir techninės paslaugos: Analitinės naujų technologijų telekomunikacijų srityje studijos; EM laukų, radijo spinduliuotės matavimai.
 • Ekspertizės: Visos su telekomunikacijomis susijusios ekspertizės.
 • Konsultacijos: Įmonių telekomunikacijų tinklų projektai: kūrimas, optimizavimas, įrengimas; Telekomunikacinių projektų analizė bei ekspertizė.
 • Tęstinis mokymas: Specialistų bei vadovų kvalifikacijos ugdymo kursai ir seminarai; Telekomunikacijos verslui: poreikiai, priemonės, galimybės; Radijo ryšio pagrindai ir šiuolaikinių radijo ryšio technologijų principai.

Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje (2016 sausis – 2016 rugsėjis)

INSTITUCIJŲ PARTNERYSTĖS PROJEKTAS
„Smegenovaizdos mokslinių ir klinikinių įgūdžių vystymas Lietuvoje“
 
Tikslas: sukurti transdisciplininę platformą ir daugiadisciplininį konsorciumą tarp Lietuvos ir Šveicarijos mokslinių tyrimų institucijų smegenovaizdos tyrimų plėtrai bei klinikinių ir mokslinių tyrimų įgūdžių vystymui Lietuvoje.

Pagrindiniai siekiniai: trys smegenovaizdos mokymosi renginiai ir penkios stažuotės Šveicarijoje - patirčių ir idėjų dalijimasis su Šveicarijos tyrėjais; jaunų specialistų skatinimas tęsti smegenovaizdos mokslinius tyrimus.
 
Dalyviai: neurobiologai, biofizikai, neuroradiologai, neurologai, neurochirurgai, neuropsichologai, fizikai, techninių mokslų specialistai.
 
Paramos dydis: 278.402,46 EUR
 
Trukmė: 2016 sausis – 2016 rugsėjis
 
Skirtos paramos šaltinis: Šveicarijos parama ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas
 
Paramos gavėjas: Nacionalinis vėžio institutas
 
Moksliniai tyrimai finansuojami pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, projekto sutartį: NR.CH-3-ŠMM-02/02
 
Partneriai: Fribūro universitetas, Lozanos universiteto Smegenovaizdos mokslinių tyrimų laboratorija, Vilniaus universiteto Gamtos fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
 

Tarpdisciplininė mokslo ir technologijų kosmoso srityje mokymosi platforma studentams (2016–2017)

Tarptautinis Europos kosmoso agentūros remiamas projektas
 
„Tarpdisciplininė mokslo ir technologijų kosmoso srityje mokymosi platforma studentams“.
 
Projekto metu studentai iš įvairių mokslo sričių, kaip elektronika, mechanika, aviacija ir informatika konstruos mažuosius CubeSat palydovus. Bus suformuotos kelios studentų grupės, kurios turės įgyvendinti savo palydovo misijos viziją.
 
Šis projektas parengtas Elektronikos fakulteto prodekano Raimondo Pomarnacki
Projektas bus vykdomas 2 metus (2016-2017)

Informacinių technologijų sprendimai Lietuvos kariuomenei. Mažųjų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas (2015 rugsėjis – 2016 gruodis)

Reikminių tyrimų projektai.
 
Informacinių technologijų sprendimai Lietuvos kariuomenei. Mažųjų objektų erdvėje orientacijos metodų tyrimas.  REP-4/2015.
 
Vadovas: Raimondas Pomarnacki.
Vykdytojai: Šarūnas Paulikas, Kęstutis Bartnykas, Vaidotas Barzdėnas, Eldar Šabanovič.
Trukmė: 2015-09 – 2016-12.

Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai (PRO-STEREO) (2015 balandis – 2018 kovas)

LMT Mokslininkų grupių projektas.
 
Prognostinis naujumo atradimas realiojo laiko stereoskopinių vaizdų analizei ir sprendimų paramai (PRO-STEREO). MIP-083/2015.
 
Vadovas: Artūras Serackis.
Vykdytojai: Dalius Navakauskas, Veronika Viktorija Borutinskaitė, Dovilė Kurpytė.
Projekto trukmė: 2015-04 – 2018-03

2015 m.

Užsakomieji mokslo darbai
Darbo pavadinimas. Užsakovas. Vadovo ir vykdytojų vardai ir pavardės. Trumpas darbo aprašymas.
 1. Skaitinio intelekto algoritmų, skirtų susieti netiesioginius fizikinius dydžius su konkrečiomis PET butelio sienelės storio reikšmėmis, sukūrimas ir tyrimas. Užsakovas UAB „Elinta“. Vadovas: Andrius Ušinskas. Vykdytojai: Andrius Ušinskas, Edvardas Metlevskis, Audrius Krukonis ir Aurimas Gedminas. Darbo metu buvo sukurti skaitinio intelekto algoritmai, skirti aptikti PET butelių ruošinių vidinius defektus ir ištirtos ruošinių sienelės storio įvertinimo algoritmų galimybės.
 2. „ Integrinių grandynų KMOP technologijomis kūrimas ir tyrimas“, UAB „ CYBER HR“. Vadovas – Romualdas Navickas, vykdytojai Marijan Jurgo, Karolis Kiela.
 3. Įgyta nauja programinė įranga Synopsys analoginiams ir skaitmeniniams integriniams grandynams ir jų elementams modeliuoti ir skaičiuoti. Sukurtos, sumodeliuotos ir apskaičiuotos integrinių grandynų elementų Si ir/arba SiGe KMOP technologijoms topologijos, kai jų delsos trukmės mažesnės nei 100 ps, o minimalūs technologiniai nanostruktūrų matmenys neviršija 65 nm.
 4. Mokslinio darbo tema: „Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas“ (vadovas ir vykdytojas doc. dr. R. V. Pocius, vykdytojai – doc. dr. D. Guršnys ir doc. dr. A. Anskaitis). Darbe išplėstas ir patobulintas autorių pasiūlytas daugelio radiotechninių objektų sukuriamo suminio EML intensyvumo parametrų pasiskirstymo skaičiavimo modelis  bei programinė įranga. Atlikti modeliniai skaičiavimai įvairiems mobiliojo korinio ryšio BS konfigūravimo ir naujų technologijų diegimo scenarijams. Parodyta, kad miestuose su dideliu užstatymo tankiu ir skirtigu pastatų aukštingumu , BS antenas montuojant virš pastatų stogų, tinklo BS talpos padidinimo ir naujų belaidžio ryšio technologijų diegimo galimybės yra ribotos arba iš viso neįmanomos. Įvertinant modelinių skaičiavimų metu sukauptą statistiką ir daugelyje vietovių susidariusią kritinę elektromagnetinę situaciją, darbo eigoje suformuluotos išvados, į kurias atsižvelgus, revizuojant HN 80:2011, buvo liberalizuoti leidžiami EML intensyvumo lygiai ir įteisinta nauja higienos norma HN 80:2015 ir, tokiu būdu, Lietuvos norminių dokumentų reikalavimai (reglamentuojantys elektromagnetinės spinduliuotės intensyvumą gyvenamoje aplinkoje) iš dalies priartinti prie ES direktyvų reikalavimų.
 5. "Infuzinių siurblių darbo ypatumų tyrimas esant stipriam magnetiniam laukui". UAB ”Viltechmeda”. Darbo vadovas: prof. dr. Jurij Novickij, vykdytojai: dr. Audrius Grainys, dr. Vitalij Novickij. Užsakomojo darbo (Nr. 2014-57) metu buvo tiriamas keturių infuzinių siurblių modifikacijų (Aitecs 2016, Aitecs 2017, Aitecs 3017 ir SEP serija (A)) veikimas nuolatiniame ir impulsiniame magnetiniame lauke.
 6. Mokslinio darbuotojo dalyvavimas 5 (penkiuose) seminaruose „Elektros linijos – ką verta žinot gyventojams?“ ir 45 min. pranešimo skaitymas „Fiziko požiūris į elektromagnetinius laukus“. UB ”Viešųjų ryšių partneriai”. Darbo vadovas: prof. dr. Jurij Novickij, vykdytojas: dr. Audrius Grainys. Mokslinio darbuotojo dalyvavimas 5 (penkiuose) seminaruose „Elektros linijos – ką verta žinot gyventojams?“ ir 45 min. pranešimo skaitymas „Fiziko požiūris į elektromagnetinius laukus“.
Darbai pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Inočekiai LT“
Darbo pavadinimas. Užsakovas. Vadovo vardas ir pavardė. Vykdytojų vardai ir pavardės. Trumpas darbo aprašymas.
 1. Prognozavimo metodų, skirtų svetainės elementams reitinguoti, kūrimas ir tyrimas. UAB „Elektroninis verslas“. Vadovas: Artūras Serackis. Vykdytojas: Artūras Serackis. Darbo metu atrinkti tiesinės prognozės metodai ir ištirtas jų tinkamumas svetainės lankytojų skaičiui prognozuoti. Ištirtos netiesinio autoregresinio neuronų tinklo struktūros ir jų įtaka svetainės lankytojų skaičiaus prognozavimo tikslumui. Ištirtos ARMA modelio įėjimo duomenų ir modelio parametrų parinkimo strategijos ir jų įtaka svetainės lankytojų skaičiaus prognozavimo tikslumui.
 2. Išmaniosios vaizdo stebėjimo sistemos techninė galimybių studija. UAB „IDEA Inc.“. Vadovas: Artūras Serackis. Vykdytojas: Artūras Serackis. Darbo metu ištirtos galimybės įgyvendinti vaizdo analizės algoritmus pasirinktuose gamintojų įrenginiuose. Atrinkti vaizdo segmentavimo į zonas (didelius segmentus) metodai. Ištirti vaizdo analizės metodai, pritaikyti automatinėse stebėjimo sistemose.
 3. Automatinės sistemos, skirtos žmonių skaičiui ir amžiaus grupei atpažinti, techninė galimybių studija. UAB „Patikra“. Vadovas: Artūras Serackis. Vykdytojas: Artūras Serackis. Darbo metu buvo atlikta vaizdo atpažinimo metodų, tinkamų įeinantiems žmonėms skaičiuoti, paieška ir veikimo efektyvumo tyrimai. Vaizdo analizės metodų, tinkamų žmogaus amžiui prognozuoti paieška ir veikimo efektyvumo tyrimai. Paruoštas sąrašas technologinių ir mokslinių neapibrėžtumų, kuriuos būtina išspręsti norint įgyvendinti automatinę sistemą, išgryninimas. Patektas neapibrėžtumų pagrindimas su nuorodomis į informacijos šaltinius, aukšto lygio mokslo publikacijas.
 4. Išmaniosios aktyvinės kortelės projektavimas. Užsakovas: "UAB Vildoranas". Sutarties Nr. 11796. Vadovas: V. Barzdėnas. Projektą vykdė Kompiuterių inžinerijos katedra. Suprojektuota, pagaminta ir ištirta išmanioji aktyvinė kortelė.
 5. Užsakovas: UAB „Vent Guru“. Temos vadovas: doc. dr. Dainius Udris. Temos pavadinimas: „Oro valymo elektrinio įrenginio kūrimas“. Tyrimo tikslas: Elektrinės oro valymo sistemos, naudojančios elektros išlydį, valdymo algoritmų tyrimas ir tobulinimas.
 6. Užsakovas: UAB „EDM Baltic“. Temos vadovas: doc. dr. Dainius Udris. Temos pavadinimas: „Didelio sūkio momento veržliasukių valdiklių tyrimas ir veikimo algoritmo parengimas“. Tyrimo tikslas: Ištirti varžtų ir veržlių veržimo procesą, išanalizuoti automatinės veržimo įrangos veikimo principus, jų valdiklių atliekamas funkcijas, parinkti elementus ir algoritmus veržimo proceso valdymui.

2014 m.

Užsakomieji mokslo darbai
 1. Metodų, tinkamų tikralaikėms vaizdo transliacijoms, naudojant bevielių tinklų infrastruktūrą, atranka ir tyrimas. Užsakovas: UAB „Citrus“. Vadovas dr. Dalius Matuzevičius. 2014 rezultatai: naujų žinių taikymu ir tyrimais grįstas tikralaikių vaizdo transliacijų metodas. Svarbios metodo dalys – specializuotas vaizdo glaudinimo ir duomenų perdavimo bevieliais tinklais algoritmai. Metodas ir atskiras jo dalis realizuojantys algoritmai naudojami kuriant mobilią vaizdo transliavimo sistemą su grįžtamuoju ryšiu.
 2. Skaitinio intelekto algoritmų, skirtų susieti netiesioginius fizikinius dydžius su konkrečiomis PET butelio sienelės storio reikšmėmis, sukūrimas ir tyrimas. Užsakovas: UAB „Elinta“. Vadovas Andrius Ušinskas, vykdytojai Edvardas Metlevskis, Audrius Krukonis ir Aurimas Gedminas. 2014 m. rezultatai: sukurti algoritmai PET butelių  ruošinių vidiniams defektams aptikti ir identifikuoti požymiai ruošinių sienelės storiui įvertinti
 3. Stebėjimo sistemos programinės įrangos kūrimas. Užsakovas: UAB „Skaidula“. Vadovas – A. Krukonis.Darbo rezultatai: sukurti ir programine įranga įgyvendinti algoritmai stebėjimo sistemai valdyti.
 4. Autonominiame vežime taikomų jutiklių, maitinimo šaltinio ir variklių skaitymo ir valdymo modulių projektavimas ir surinkimas. Užsakovas: Baltijos pažangių technologijų institutas. Vadovas – A. Ušinskas. Darbo rezultatai: Suprojektuoti ir autonominiame vežime sumontuoti jutikliai, maitinimo šaltinis ir variklių skaitymo bei valdymo moduliai.
 5. Surinkti CAN-USB keitiklio maketą ir parengti jo naudojimo instrukciją. Užsakovas: Baltijos pažangių technologijų institutas. Vadovas – A. Ušinskas. Darbo rezultatai: Surinktas CAN-USB keitiklio maketas ir parengta jo naudojimo instrukcija.
 6. Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas  – R. Pocius,  vykdytojai D. Guršnys, K. Mikėnas.
 7. UAB “Baltic agency service” : Cellpack kabelių movų parametrų atitikimas AB LESTO techniniams reikalavimams
 8. UAB “Axis Industries”: Nuolatinio magnetinio laukų sistemų magnetinio lauko srauto tankio matavimas
 9. Aukštadažnių integrinių grandynų išmaniojo bevielio ryšio sistemoms kūrimas ir tyrimas, užsakovas UAB Lime Microsystems, vadovas Romualdas Navickas, vykdytojas Karolis Kiela. Suprojektuota  ir ištirta modeliuojant išmaniojo bevielio ryšio sistemoms skirta integrinė schema.
Inočekiai
 1. Inovaciniai čekiai. E-verslo sistemos eSMS.LT konkurencingumo didinimo ir sprendimų taikomasis tyrimas. Vadovas Nerijus Paulauskas, Kompiuterių inžinerijos katedra. Ištirti E-verslo sistemos „eSMS.LT“  konkurencingumo didinimo būdai, atliktas pasiūlytų  sprendimų  tyrimas.

2011-2013 m.

Vienas iš svarbiausių mokslo padalinio ar atskiro mokslininko pripažinimo rodiklių yra dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Mūsų mokslininkai konkrečiais darbais įrodė, kad gali lygiagrečiais partneriais dirbti su kitų šalių mokslininkais ir spręsti tarptautines mokslo problemas. 2011–2013 metais Elektronikos fakulteto mokslininkai dalyvavo 3 Tarptautiniuose mokslo projektuose, 7 Nacionalinių mokslo ir kitų programų projektuose, 3 darbuose, finansuotuose pagal LR Ūkio ministerijos priemonę „Inovaciniai čekiai“, 3 mokslininkų grupių projektuose, vykdė 12 užsakomųjų mokslo darbų bei parengė 20 MTEP projektų paraiškų.
 
Tarptautiniai mokslo projektai
 • 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ Projektas: VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas (General Programming Document 2.2 “Human resource development”. Project “Substantial Renewal of Bachelor Study Programs of Faculty of Electronics, VGTU”) 2010–2012m. vadovas – Vytautas Urbanavičius. Projektą vykdė: Elektronikos fakultetas. Vykdytojai iš Kompiuterių inžinerijos katedros: Algirdas Baškys, Julius Skudutis, Romualdas Navickas, Nerijus Paulauskas, Vaidotas Barzdėnas, Gediminas Gražulevičius, Vladislovas Daškevičius. 
 • COST programa, Veikla IC0905 „Sumanios radijo sistemos ir Perprogramuojamos radijo sistemos: techninis-ekonominis reguliavimas ir radijo spektro valdymas“, Techno-Economic Regulatory Framework for Radio spectrum Access for Cognitive Radio/Software Defined Radio (TERRA). Vykdymo terminas – 2010–2014. Projekto tarptautinis koordinatorius ir VGTU dalies vadovas – Artūras Medeišis. Projektą vykdo Telekomunikacijų inžinerijos katedra. Vykdytojai: Artūras Medeišis, Arūnas Šaltis, Karolis Mikėnas. 
 • COST programa, veikla IC0906. Bevielis ryšys tarp judančių objektų . Wireless Networking for Moving Objects (WINEMO).  Vykdymo terminas – 2011–2014. Projekto tarptautinis koordinatorius Yvgeny Kouchariavy. VGTU dalies vadovas Algimantas Kajackas. Projektą vykdo Telekomunikacijų mokslo centras. Vykdytojai:  Algimantas Kajackas, Aurimas Anskaitis, Šarūnas Stanaitis, Karolis Mikėnas.
Nacionalinių mokslo ir kitų programų projektai
 • Nacionalinė mechatronikos programa. Projektas „Su mechatronika susijusių mokslo ir studijų sričių plėtojimas“ (Development of science and study branches related to Mechatronics), projekto kodas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-008. Vykdymo terminai – 2010 08 23 – 2013 12 31. Projekto koordinatorius KTU, projekto VGTU dalies vadovas Roma Rinkevičienė. 
 • Nacionalinė mechatronikos programa. Projektas „Su mechatronika susijusių inžinerijos sričių specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas, mobilumo ir studentų tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-010. Vykdymo terminai – 2010 10 26 – 2013 09 31. Projekto koordinatorius KTU, projekto VGTU dalies vadovas Roma Rinkevičienė. 
 • Nacionalinė mokslo programa „Lėtinės neinfekcinės ligos“. Projektas „Dešiniojo širdies skilvelio funkcijos tyrimas ir analizė“, DESTA. Projekto partneriai: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos. Vadovas – Andrius Ušinskas. Projektą vykdė: Elektroninių sistemų katedra ir Matematinio modeliavimo katedra. Elektroninių sistemų katedros vykdytojai: Mantas Paulinas, Andrius Ušinskas. 
 • Aukštųjų technologijų plėtros programa.  Magnetinio lauko matuoklio elektros energetikos sistemoms sukūrimas, MAGEPS, reg. Nr. 3400-P140, 2011-2013m. Projekto partneriai: Fizinių ir technologijos mokslų centras, Uždaroji akcinė bendrovė “Evolis”. VGTU dalies vadovas Jurij Novickij. Projektą vykdo Kompiuterių inžinerijos katedra ir Stiprių magnetinių laukų laboratorija. Vykdytojai: Algirdas Baškys, Valerijus Zlosnikas, Audrius Grainys, Jurij Novickij. 
 • Nacionalinė mechatronikos programa. Projektas „Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms Go–Smart“, projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015. Vykdymo terminai – 2012-08-14–2014-08-14. Projekto koordinatorius KTU, projekto VGTU dalies vadovas Roma Rinkevičienė.
 • Aukštųjų technologijų 2007–2013 m.m. plėtros programa. Specializuoto dažnio keitiklio sukūrimas serijinei gamybai, KEITIKLIS,  reg. Nr. 31V-37 (2012), Nr. 31V-35 (2013). Projekto partneriai: Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Tamona“. Projekto vadovas Algirdas Baškys. Vykdytojai: Nerijus Paulauskas, Romualdas Navickas, Arvydas Stankevičius. 
 • LMT finansuojamas COST Veiklos IC0905 įgyvendinimo ir mokslinių tyrimų projektas (VGTU-LMT Sutartis COST-1/2103), projekto trukmė 2013 balandis-gruodis, vertė 200 tūkst. Lt.. Projekto vykdytojas – VGTU (100%), projekto vadovas Artūras Medeišis, Telekomunikacijų inžinerijos katedra. Vykdytojai: Artūras Medeišis, Arūnas Šaltis, Evaldas Stankevičius, Karolis Žvinys, Gintarė Sukarevičienė.
Mokslininkų grupių projektai
 • Projektas „Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-091.Vykdymo terminai – 2010 04 01 – 2012 03 31. Projekto vykdytojas, koordinatorius „NETA“, projekto VGTU dalies vykdytojas – ekspertai Bronius Karaliūnas, Edvardas Matkevičius, Roma Rinkevičienė.
 • Projektas „VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas“, projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047. Vykdymo terminai – 2010 04 01 – 2012 08 31.
 • Neįgaliesiems skirto valdymo lietuviška šneka įrenginio maketo kūrimas ir patikra: Technologinės plėtros projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos. Nr. MIP-092/2012. Vykdo VGTU. 2012–2014. Vadovas – Dalius Navakauskas. VGTU padalinys – Elektroninių sistemų katedra. Vykdytojai: Dalius Navakauskas, Artūras Serackis, Gintautas Tamulevičius, Edgaras Ivanovas, Tomyslav Sledevič.
 Darbai finansuoti pagal LR Ūkio ministerijos priemonę „Inovaciniai čekiai“
 • Moksliniai tyrimai susiję su išplėstos realybės įterpimu į vaizdo transliaciją paslaugų kūrimu. Užsakovas – UAB „Elektroninis verslas“. Vadovas: Dalius Navakauskas. Vykdytojas: Artūras Serackis.
 • Moksliniai tyrimai susiję su signalo vėlinimo problemos sprendimu, siekiant kurti interaktyvios vaizdo transliacijos su grįžtamuoju ryšiu sistemą. Užsakovas – UAB „Citrus“. Vadovas: Dalius Navakauskas. Vykdytojas: Artūras Serackis.
 • Techninė galimybių studija siekiant įgyvendinti programinį vaizdo stabilizavimą pagal padėties jutiklių signalus. UAB „Citrus“. Vadovas Dalius Navakauskas. Vykdytojai: Artūras Serackis, D. Plonis.
Užsakomieji mokslo darbai
 • Segmentinio skystųjų kristalų indikatoriaus (LCD) automatinės kokybės kontrolės, taikant vaizdų analizės metodus, tyrimas. UAB „Elgama-Elektronika“. Vadovas: Dalius Matuzevičius, vykdytojas: Dalius Matuzevičius.
 • Elektromagnetiniams trukdžiams atsparaus valdiklio asimetrinės dinamikos objektams sukūrimas, užsakovas UAB „Ventmatika“, sutarties reg. Nr. 3456-M. Vadovas Algirdas Baškys, vykdytojai Nerijus Paulauskas, Valerijus Zlosnikas, Vytautas Bleizgys, Andrius Platakis, Arvydas Stankevičius, trukmė 2010–2011.
 • Įterptinės sistemos dažnio keitikliui, skirtam pažangioms vandens tiekimo sistemoms, kūrimas ir tyrimas, užsakovas UAB „Tamona“,sutarties Nr 3817-MA. Vadovas Algirdas Baškys, vykdytojai Nerijus Paulauskas, Valerijus Zlosnikas, Vytautas Bleizgys, Andrius Platakis, Tadas Lipinskis, trukmė 2010–2011.
 • Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas ir vykdytojas – Ričardas Visvaldas Pocius.
 • Valdymo algoritmo ir valdiklio pažangioms vandens tiekimo sistemoms kūrimas ir tyrimas, užsakovas UAB „Tamona“, sutarties Nr 4228-M. Vadovas Algirdas Baškys, vykdytojai Valerijus Zlosnikas, Vytautas Bleizgys, Aldas Dervinis, trukmė 2011–2012.
 • MTEP darbas „Integriniai siųstuvai-imtuvai bevieliam radijo ryšiui“, sutarties reg. Nr. 4572-M, užsakovas UAB „Lime Microsystems“. Vadovas – Romualdas Navickas, vykdytojai Vaidotas Barzdėnas ir kt., VGTU Elektronikos fakulteto Kompiuterių inžinerijos katedra. Pradžia – 2012 m. gruodis, pabaiga – 2013 m. spalis.
 • Reikalavimų, keliamų EM spinduliuotės pasiskirstymo artimoje BS aplinkoje vertinimui, tyrimas. UAB „Omnitel“. Vykdytojai: Aurimas Anskaitis, Darius Guršnys. Ričardas Visvaldas Pocius. Vadovas: Algimantas Kajackas.
 • Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas  – Ričardas Visvaldas Pocius,  vykdytojai Aurimas Anskaitis, Darius Guršnys.
 • Rekalavimų, keliamų EM spinduliuotės pasiskirstymo artimoje aplinkoje vertinimui, tyrimas. (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas – Algimantas Kajackas, vykdytojai – Ričardas Visvaldas Pocius, Aurimas Anskaitis, Darius Guršnys.
 • Ultragarso generatoriaus maketo sukūrimas. UAB „Biocentras“. Vadovas Aandrius Ušinskas. Vykdytojai: Andrius Katkevičius, Audrius Krukonis, Darius Plonis ir Evaras Žitkevičius.
 • Aukštadažnių integrinių grandytų išmaniojo bevielio ryšio sistemoms kūrimas ir tyrimas, Nr. 4572-M. Vadovas Romualdas Navickas. Vykdytojai: Vaidotas Barzdėtas, Karolis Kiela.
 • Judriojo korinio ryšio sistemos radijo siųstuvų sukuriamo elektromagnetinio lauko tankio modeliavimas (Užsakovas – UAB „Omnitel“). Vadovas  – Ričardas Visvaldas Pocius,  vykdytojas Darius Guršnys.

2010 m.

Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse
Projekto Nr.: VP1-2.2-ŠMM-07K-01-091
Vykdytojas: Nacionalinė Elektros Technikos Verslo asociacija
Partneris: VGTU Elektronikos fakultetas
2010 m. balandžio 1 d. pasirašyta sutartis tarp VGTU ir Europos socialinio fondo agentūros dėl projekto „VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas“ finansavimo (Sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047) . Projekto pabaiga – 2012 rugpjūčio 30 d.
Projekto esmė
VGTU elektronikos fakultete vykdomos 5 pirmos pakopos studijos pagal tokias programas: Automatika ir valdymas, Elektronikos inžinerija, Informacinių sistemų inžinerija, Kompiuterių inžinerija ir Telekomunikacijų inžinerija. Fakultete studijuoja 1413 studentai, dirba 78 dėstytojai. Studijų programose užsibrėžti tikslai gali būti pasiekti tik optimaliai panaudojus žmogiškuosius ir materialiuosius fakulteto resursus ir užtikrinus adekvačią reakciją į aplinkos pokyčius. Dabartinės studijų programos ne visai atitinka išaugusius Lietuvos ūkio plėtros ir žinių visuomenės poreikius. Jos nemaža dalimi orientuotos į informacijos perteikimą, nepakankamai skatina ir ugdo studentų savarankišką kritinį ir analitinį mąstymą, kūrybiškumą. Tai trukdo absolventams sėkmingai siekti profesinės karjeros. Studijų programos bus atnaujintos atnaujinant arba pakeičiant ne mažiau kaip 50 % studijų programų modulių, siekiant programas tikslingai nukreipti į studijų rezultatus ir tuo padidinti jų konkurencingumą.
Projekto tikslas
Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinti 5 VGTU Elektronikos fakulteto pirmosios pakopos bakalaurų studijų programas, atsižvelgiant į Bolonijos deklaraciją ir Lietuvos aukštojo mokslo reformą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir diegti inovatyvius mokymo metodus. Studijų programų atnaujinimas bus grindžiamas pažangiųjų užsienio universitetų patirtimi, naudojantis EK dokumentais aukštojo mokslo srityje, vykdant tarptautinių profesinių organizacijų reikalavimus aukštos kvalifikacijos specialisto bendriesiems visą gyvenimą trunkantiems mokymosi ir specialiesiems gebėjimams. Bus įdiegta studijų programų modulinė sąranga. Atnaujintos studijų programos bus orientuotos į žinių ir gebėjimų vertinimą pagal ECTS reikalavimus. Į atnaujinamas ir įgyvendinamas studijų programas numatyta įtraukti į problemą orientuoto mokymo(si) metodus, skirtus konkrečioms studentų kompetencijoms įgyti.

2015 m.

Studentų mokslinės praktikos
 1. Faustas-Ąžuolas Bagdonas. Lokalių išskirčių faktorių algoritmo taikymas tinklo srauto anomalijoms aptikti, VGTU, Lietuva, 2014-06-30 – 2014-08-30. Vadovas Nerijus Paulauskas, finansavo Lietuvos mokslo taryba.
 2. Martynas Jankūnas. 180 nm 7RF KMOP technologijos mažo fazinio triukšmo ir vartojamosios galios LC įtampa valdomo generatoriaus projektavimas ir tyrimas, VGTU, Lietuva, 2014-06-30 – 2014-08-30. Vadovas Vaidotas Barzdėnas, finansavo Lietuvos mokslo taryba.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė