Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4753
El. paštas elfdekanatas@vgtu.lt

Istorija

Elektronikos fakulteto ištakos siekia 1956 m., kai Kauno politechnikos instituto Vilniaus vakariniame skyriuje buvo įsteigta Elektrotechnikos katedra. Nepaisant to, oficialia fakulteto gimimo data reikėtų laikyti 1961 m. liepos 6 d. įkūrus KPI Vilniaus filialą su Prietaisų gamybos ir Mechaninės technologijos fakultetais buvusiame Bazilijonų vienuolyne (Aušros Vartų g. 7a). Kadangi elektrotechnikos ir elektronikos specialistai pradėti rengti anksčiau, jau 1962 m. Eleketrotechnikos katedra išleido pirmąją vaka­rinio skyriaus elektros energijos tiekimo inžinierių laidą.
Didėjant studentų skaičiui, plėtėsi ir pats fakultetas ir 1964 m. fakultete veikė 4 katedros: Bendrosios fizikos, Matematikos, Elektrotechnikos ir Radijo aparatūros technologijos.
 
Besiplečianti fakulteto veikla sustojo 1969 m. KPI Vilniaus filialą reorganizavus į Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Fakultetas buvo pervadintas Auto­matizacijos fakultetu ir jame liko tik dvi katedros: Radijo aparatūros technologijos ir Elektros įren­gi­nių, kuri vėliau buvo pervadinta į Elektros pavarų.
Tuo metu fakultete studijavo 823 studentai vakariniame ir 123 studentai dieniniame skyriuje. Sumažėjęs fakultetas dėl darbo su vakarinio skyriaus studentais vienu metu vadinosi Vakariniu.
Tik po 18-likos metų, kai 1987 m. fakultetas ta­po Kauno politechnikos instituto dalimi t.y. Vilniaus fakultetu, pavyko iškovoti, kad studijos vyktų ir dieniniame skyriuje. Fakultete atsirado trečia – Bendrojo paruošimo katedra.
 
1991 m. fakultetas tapo Vilniaus technikos universiteto Elektronikos fakul­tetu.
Fakultetas nuosekliai dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atstatyme su įkurta sąjūdžio grupė „Vilfa“. Nors dauguma dėstytojų ir darbuotojų rėmė sąjūdžio idėjas, dalyvavo renginiuose, tačiau nepriklausomybės rėmėjų veikla fakultete buvo sudėtinga, nes didesnę studentų dalį sudarė kitataučiai. Buvo ir didelių patriotų, viena iš Sausio 13-osios aukų yra prie Vilniaus televizijos bokšto žuvęs mūsų studentas Rolandas Jankauskas.
Lietuvai atgavus nepriklausomybę fakultetas plėtėsi toliau –  sparčiai augo dieninio skyriaus studentų skaičius, pradėta rengti platesnio profilio specialistus, buvo sudaryti nauji mokmyų planai, nutarta padidinti studentų pasirinkimo galimybes, įvedus specializacijas, daugėjo vykdomų mokslinių tyrimų.

2002 m. fakultetas per­si­­kėlė į VGTU Elektronikos rūmus Naugarduko gatvėje.
Šiuo metu fakultete yra 5 katedros: Automatikos, Elektrotechnikos, Elektroninių sis­te­mų, Kom­piuterių inžinerijos, Telekomunikacijų inžinerijos.
2 laboratorijos: Kompiuterijos mokomoji, naujai įkurta Mikro ir nanoelektroninių sistemų projektavimo ir tyrimo laboratorija.
2 institutai: Stiprių Magnetinių Laukų institutas, Telekomunikacijų mokslo institutas
 
Siekiant užtikrinti kokybiškas studijas bei paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus bei mokslininkus fakultetas nuolat tobulina studijų programas, dalyvauja tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, mokymuose, bendradarbiauja su užsienio universitetais, įgyvendina skirtingų mokslnių pakraipų projektus. 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė