Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Elektronikos fakultetas
Turite klausimų?
susisiekite jums patogiu būdu
Telefonas (8 5) 274 4753
El. paštas elfdekanatas@vgtu.lt

Fakulteto taryba

Fakulteto taryba yra aukščiausias fakulteto savivaldos organas, kurio veiklą reglamentuoja VGTU Senato patvirtinti Bendrieji fakulteto tarybos nuostatai. 
Vadovaudantis mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, kitais teisės aktais taryba savo veikloje:
 1. priima nutarimus, reglamentuojančius studijų organizavimą fakultete, mokslinę, finansinę ir ūkinę fakulteto veiklą;
 2. sprendžia studijų ir mokslinės veiklos klausimus fakultete;
 3. priimami nutarimai ir teikiami siūlymai universiteto tarybai, rektoriui dėl fakulteto padalinių steigimo, naikinimo arba pertvarkymo. Svarstoma fakulteto padalinių veikla.
 4. teikiami siūlymai universiteto tarybai dėl kandidatų pedagoginiams mokslo vardams suteikti, nagrinėjama doktorantūros studijų eiga fakultete.
 5. sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdymą, jeigu jie prieštarauja VGTU statutui ar kitiems norminiams aktams;
 6. siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą;
 7. svarsto fakulteto dekano pateiktą fakulteto metinę veiklos ataskaitą bei analizuoja vykdymo rezultatus.
 8. tvirtina dekano parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;
Tarybos nutarimai privalomi visiems fakulteto darbuotojams ir studentams. 
Tarybos nariais renkami pagal numatytas VGTU statuto taisykles - slaptu balsavimu fakulteto mokslinio pedagoginio personalo susirinkimuose.
Svarstant studentų buities, studijų tvarkos klausimus, renkant fakulteto dekaną į tarybos posėdį su sprendžiamojo balso teise kviečiamas fakulteto studentų atstovas. Studentų atstovą į tarybą deleguoja fakulteto studentų atstovybė.
 
Elektronikos fakulteto tarybą sudaro:
Vardas, Pavardė
Pareigos
prof. dr. Jurij Novickij
Pirmininkas
prof. habil. dr.  Romanas Martavičius
Pavaduotojas
prof. dr. Algirdas Baškys
Narys
doc. dr. Darius Guršnys
Narys
prof. dr. Dalius Navakauskas
Narys
prof. dr. Šarūnas Paulikas
Narys
doc. dr. Zita Savickienė
Narys
doc. dr. Dainius Udris
Narys
SA pirmininkas Laurynas Norkus
Narys
 
  • Puslapio administratoriai:
  • Vaidotas Barzdėnas
  • Aurimas Gedminas
  • Dovilė Kurpytė
  • Šarūnas Paulikas
  • Rūta Bernotaitė
  • Justė Kareivaitė